Κυριακή 4 Δεκέμβρη 2005
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΝΕΟΛΑΙΑ
ΝΕΟΛΑΙΑ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Νέοι και ευρωπαϊκή... αφομοίωση

Παπαγεωργίου Βασίλης

Στο στόχαστρο της ΕΕ μπαίνουν ακόμα πιο αποφασιστικά η Παιδεία και ο Πολιτισμός έτσι ώστε να περάσουν στους νέους «ιδανικά και αξίες» των Βρυξελλών σχετικά με το χαρακτήρα του Ευρωπαίου πολίτη.

Ηδη από τον Οκτώβρη η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχει εγκρίνει τέσσερις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα τους Νέους, την Παιδεία και τον Πολιτισμό, σε μία προσπάθεια προπαγάνδισης των ευρωπαϊκών αξιών και ελευθεριών...

Τα τέσσερα ψηφίσματα «Νεολαία σε δράση», «Πολιτισμός 2007», «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης» και «MEDIA 2007» δίνουν σαφείς συντεταγμένες για το πού και πώς πρέπει να κινείται η πολιτική των κυβερνήσεων των κρατών - μελών, απέναντι στην Παιδεία, τον Πολιτισμό και τις επιδοτήσεις με στόχο τη νεολαία.

Νεολαία σε αντί ...δραση

Με κεντρικό άξονα το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση», η ΕΕ κάνει λόγο για: Ανταλλαγές - κινητικότητα, με βάση τις ελευθερίες του Μάαστριχτ, εθελοντισμό εντός και εκτός ΕΕ, επιδότηση και στήριξη οργανώσεων νεολαίας (βλ. Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας), πολιτική συνεργασία με τους νέους.

Αναλυτικά, ο στόχος για ανταλλαγές - κινητικότητα αναφέρεται στη «δυνατότητα» των νέων, μαθητών, εργαζομένων, φοιτητών, να μετακινούνται τόσο στα κράτη - μέλη της ΕΕ, όσο και σε τρίτες χώρες, με τις οποίες αναπτύσσει η Ενωση δραστηριότητες, με σκοπό να αποκτήσουν κοινή ευρωπαϊκή συνείδηση, σύμφωνη με τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και της καπιταλιστικής κουλτούρας.

Ο εθελοντισμός, εντός και εκτός ΕΕ, αφορά στην αύξηση της επιρροής της ΕΕ στις τρίτες χώρες, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη προπαγάνδιση της ευρωπαϊκής πολιτικής σε αυτές και τη διευκόλυνση των ιμπεριαλιστικών της συμφερόντων. Συγκεκριμένα, ως τρίτες χώρες αναφέρονται οι χώρες που συνορεύουν με την ΕΕ, στην πλειοψηφία τους πρώην σοσιαλιστικές χώρες.

Παράλληλα, μέσα από τον «εθελοντισμό» γίνεται προσπάθεια για υποκατάσταση και της μισθωτής εργασίας. Οι νέοι καλούνται να προσφέρουν υπηρεσίες χωρίς να αμείβονται, με αποτέλεσμα να φτάνουμε και σε περιπτώσεις ακραίας εκμετάλλευσης από επιχειρήσεις. Βασιζόμενες στον εθελοντισμό και τα συγκεκριμένα προγράμματα, ωθούν τους εργαζόμενους σε μία μορφή επαιτείας φιλοδωρήματος, προκειμένου να κερδίσουν τα προς το ζην, αφού ο εργοδότης δεν τους αμείβει ως οφείλει για την εργασία τους.

Σαν περιτύλιγμα με το οποίο σκεπάζουν την αντιδραστική κατεύθυνση αναφέρουν στη σχετική έκθεση το «σκοπό να επιτραπεί στους νέους να ανακαλύψουν μία διαφορετική κοινωνική και πολιτιστική πραγματικότητα και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με αυτή»...

Αναφορικά με τη στήριξη και επιδότηση των οργανώσεων νεολαίας, τα πράγματα είναι πολύ ξεκάθαρα, αφού αρκεί να πούμε ότι το ΕΣΥΝ βρίσκεται υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας. Οργανώσεις νεολαίας που επιδοτούνται από την ΕΕ δεν μπορεί παρά να στηρίζουν τις αποφάσεις της και να προωθούν τα συμφέροντά της, προσπαθώντας να πνίξουν κάθε διαφορετική φωνή που θα υπερασπίζεται λαϊκά δικαιώματα και ελευθερίες και θα αντιτίθεται στις επιδιώξεις του κεφαλαίου.

Σε άμεση συνάρτηση με αυτό έρχεται και η πολιτική συνεργασία με τους νέους. Ως στόχος αναφέρεται το να επιστρέψουν οι νέοι στην πολιτική, που επιτυγχάνεται σύμφωνα με την ΕΕ μέσα από χρηματοδοτούμενα σεμινάρια και ημερίδες. Επί της ουσίας πρόκειται για δημιουργία ευρωπαϊκών φερέφωνων, που θα ακολουθούν τις πολιτικές συντεταγμένες που εξυπηρετούν την αστική άρχουσα τάξη και δε θα διαφοροποιούνται προς οιαδήποτε άλλη κατεύθυνση...

Από... τα σπάργανα ως τα σάβανα...

Το πρόγραμμα δράσης στον τομέα της διά βίου μάθησης συνδέεται άμεσα με το στόχο της κινητικότητας, μέσω των προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών, μαθητών, μαθητευομένων εργαζομένων ή και ενήλικων μαθητών, αλλά και εκπαιδευτικών. Εκτός από τις ανταλλαγές μαθητών, που θα ξεκινούν από το νηπιαγωγείο έως και την επαγγελματική εκπαίδευση, προστίθεται και ένα νέο στοιχείο, της ευρωπαϊκής εκπαίδευσης, με στόχο την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, που εκφράζεται υπό τον τίτλο «Jean Monnet». Παράλληλα, ένα «Εγκάρσιο Πρόγραμμα» καθορίζει μέσα από τα υπόλοιπα προγράμματα την αποτελεσματικότερη προώθηση των στόχων που έχουν καθοριστική πολιτική σημασία για την ΕΕ.

Ως ξεκάθαροι στόχοι αναδεικνύονται η προπαγάνδιση της πολιτικής της ΕΕ, μέσα από την προβολή του ευρωπαϊκού καπιταλιστικού ιδεώδους, η καλλιέργεια των «αξιών» της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας, αλλά κυρίως ο εξωραϊσμός και η υποστήριξη του στόχου της διά βίου μάθησης, όπως αυτή εκφράζεται μέσα από τη στρατηγική της Λισαβόνας.

Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνεται κάθε τύπου μάθηση, είτε μιλάμε για σχολεία και πανεπιστήμια, είτε για σεμινάρια, ημερίδες και εμπειρικές γνώσεις.

Ολοι οι νέοι καλούνται να επιδοθούν σε ένα κυνήγι - προσπάθεια να κατακτήσουν τη «γνώση», φτάνοντας τελικά στην απόγνωση. Από το ίδιο το περιεχόμενο της έννοιας «μάθηση» υπονοείται η μετατόπιση των ευθυνών για την παροχή της μάθησης από το κράτος σε κάθε έναν προσωπικά. Εξωθούν τους νέους στο κυνήγι επιφανειακών και εφήμερων γνώσεων και δεξιοτήτων, προσαρμοσμένων στις συγκυρίες και τις ανάγκες της αγοράς.

Ο στόχος της πολιτικής που προωθεί τη «διά βίου μάθηση» είναι αποκλειστικά και μόνο να ικανοποιήσει τις σύγχρονες απαιτήσεις του κεφαλαίου για ελαστικούς εργαζόμενους, που θα προσαρμόζονται ακόμα πιο εύκολα και γρήγορα στην όλο και σκληρότερη εκμετάλλευση, ως μέγιστη συμβολή στην ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών μονοπωλίων.

Μαθήματα «ευρωπαϊκού πολιτισμού»...

Σε άμεση συνάρτηση με τα παραπάνω έρχονται και τα προγράμματα για τον Πολιτισμό, τα οποία προωθούν τις πολιτιστικές αξίες της ΕΕ και συνδέονται με άρρηκτους δεσμούς με την πρόθεση της ΕΕ να ξαναγράψει την ιστορία, με... ευρωπαϊκό τρόπο.

Αρκεί να επισημάνουμε ότι το πρόγραμμα MEDIA έκανε την παρθενική του εμφάνιση το 1991, αμέσως μετά τις ανατροπές στις σοσιαλιστικές χώρες. Ενα πρόγραμμα που χρηματοδοτεί και στηρίζει, ποικιλοτρόπως, επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ευρωπαϊκών κινηματογραφικών ταινιών. Οι ταινίες αυτές θα πρέπει να αντανακλούν τις ευρωπαϊκές αξίες και να προωθούν την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη, αλλά και την υιοθέτηση της ευρωπαϊκής ιθαγένειας.

Τέλος, το ψήφισμα «Πολιτισμός 2007» δεν κινείται σε διαφορετικά πλαίσια κι είναι χαρακτηριστικό ότι πρόταση να χαρακτηριστούν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και κράτησης κομμουνιστών ως χώροι μνήμης, όπως έγινε και σε ανάλογες περιπτώσεις, π.χ. με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Εβραίων, διαγράφηκε εντελώς.

Ο Πολιτισμός χαρακτηρίζεται βιομηχανία και υπακούει στους νόμους της αγοράς και της ανταγωνιστικότητας, με αποτέλεσμα να εξυπηρετεί πολύ συγκεκριμένους στόχους του κεφαλαίου, που αποζητά ανθρώπους απαίδευτους και αμόρφωτους, που αντί να επιδιώκουν την ψυχαγωγία, καταφεύγουν στο φαστ φουντ της εύπεπτης διασκέδασης, που δεν έχει τίποτα να τους προσφέρει, τίποτα που θα τους κάνει να σκεφτούν.

Η ΕΕ φιλοδοξεί να μετατρέψει τη νεολαία σε πειθήνια όργανα του κεφαλαίου και της πολιτικής του ιμπεριαλισμού, καταδικασμένους στη διά βίου αμάθεια, αφού θα οδηγούνται σε προγράμματα που θα τους εκπαιδεύουν ως άβουλους εργάτες προς όφελος της άρχουσας τάξης, ενώ ο Πολιτισμός που θα μπορούσε να τους δώσει κάποια διέξοδο στη σκέψη, οδηγώντας τους στην αντίδραση απέναντι στο σύστημα, μετατρέπεται σε εμπορικό προϊόν, που υπακούει στους κανόνες της αγοράς...


Αλεξάνδρα ΦΩΤΑΚΗ


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org