Κυριακή 20 Φλεβάρη 2005
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 16
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
Μισοειδίκευση, ανεργία και ξανά στα θρανία...

Ακριβώς επειδή η μεγάλη μάζα των αποφοίτων του πρώτου κύκλου σπουδών θα είναι μισομορφωμένο κι ανειδίκευτο στην ουσία εργατικό δυναμικό, οι ινστρούχτορες της διαδικασίας της Μπολόνια προέβλεψαν ότι η Ανώτατη Εκπαίδευση πρέπει να συνδεθεί με τη «διά βίου μάθηση».

Ετσι, μετά και την ευρωπαϊκή απόφαση της Λισαβόνας το 2000 για την κατάρτιση και την εργασία, στη Σύνοδο της Πράγας οι Ευρωπαίοι υπουργοί Παιδείας αποφάσισαν ότι συστατικό στοιχείο του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης πρέπει να είναι και η διά βίου κατάρτιση. Στο Βερολίνο, εξειδίκευσαν ακόμα περισσότερο αυτήν την απόφαση, ορίζοντας ότι τα ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, δηλαδή τα πανεπιστήμια, θα παρέχουν κατάρτιση, μια αποστολή που βρίσκεται μίλια μακριά από την επιστημονική μόρφωση. Ακόμη, αποφάσισαν οι σπουδές κατάρτισης να αποτιμώνται επίσης σε πιστωτικές μονάδες, όπως και οι ανώτατες σπουδές.

Ολα τα παραπάνω σημαίνουν, απλά, ότι ο πτυχιούχος μπορεί να καταφέρει να δουλέψει για ένα διάστημα, αλλά μετά θα χρειαστεί να ξανακαθίσει στα θρανία της κατάρτισης για να αλλάξει ειδικότητα ή να φρεσκάρει τις γνώσεις του για ένα διάστημα (αφού δε θα είναι επιστήμονας ικανός να παρακολουθεί μόνος τους τις εξελίξεις στην επιστήμη του), μετά πιθανά να ξαναδουλέψει για ένα διάστημα και μετά να ξαναπεράσει από τα θρανία. Σ' αυτόν τον κύκλο κατάρτιση - απασχόληση - ανεργία - επανακατάρτιση θα χρειαστεί να περπατήσει δυο και τρεις και τέσσερις φορές στη ζωή του κάποιος, σύμφωνα με το μοντέλο που οραματίζονται για τη μεγάλη μάζα των αποφοίτων οι κυβερνήσεις της ΕΕ. Στην ουσία, η κατάρτιση θα γίνει το κύριο εκπαιδευτικό σύστημα, που θα αντικαταστήσει σε σπουδαιότητα τις συμβατικές δομές εκπαίδευσης (Λύκειο, τεχνική - επαγγελματική, ανώτατη).

Ινστιτούτα Διά Βίου Εκπαίδευσης

Στην Ελλάδα, ο χώρος της διά βίου κατάρτισης στο επίπεδο της Ανώτατης Εκπαίδευσης καλύπτεται μέχρι στιγμής από το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και από τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής, που όμως κρίθηκαν αντισυνταγματικά και σταδιακά καταργήθηκαν από τα ιδρύματα.

Στις άμεσες προτεραιότητες του υπουργείου Παιδείας είναι η είσοδος της διά βίου κατάρτισης μέσα στα ίδια τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, μέσω της δημιουργίας σε κάθε ένα από αυτά ενός Ινστιτούτου Διά Βίου Εκπαίδευσης (ΙΔΒΕ). Ηδη, είναι έτοιμο προς κατάθεση στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα τα ιδρύει.

Τα ΙΔΒΕ θα κάνουν σεμινάρια συγκροτημένα από διδακτικές μονάδες και θα οδηγούν σε πιστοποιητικά επιμόρφωσης ή κατάρτισης. Με την έννοια κατάρτιση, αναφέρονται ουσιαστικά σε «ένα τσούρμο δεξιότητες», ατάκτως ερριμμένες, που πιθανά να φανούν πρόσκαιρα χρήσιμες σ' όποιον πληρώσει το αντίτιμο και τις αποκτήσει, ωστόσο είναι βέβαιο ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα αυτές οι σκόρπιες γνώσεις του θα απαξιωθούν και θα χρειαστεί να ξανακαθίσει στα θρανία της κατάρτισης.

Τα Ινστιτούτα Διά Βίου Εκπαίδευσης που θα δημιουργηθούν σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ θα έχουν έσοδα από δίδακτρα που θα πληρώνουν οι φοιτητές, απευθείας χρηματοδότηση από επιχειρήσεις ή και από ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, καθώς και από την εμπορική τους δραστηριότητα.

Τα «μαγαζιά» αυτά των ΑΕΙ και των ΤΕΙ θα υπόκεινται σε αξιολόγηση, με κριτήρια, μεταξύ άλλων, τη «ζήτηση» για τα προγράμματά τους, τη γνώμη αποφοίτων και διδασκόντων, καθώς και τη «γνώμη των φορέων απασχόλησης των αποφοίτων για την αποτελεσματικότητα των Προγραμμάτων», δηλαδή τη γνώμη των εργοδοτών και των επιχειρήσεων, για το αν τους κάνουν οι «γνώσεις» που θα αποκτούν οι απόφοιτοι.

Ετσι, επιτυγχάνεται και η άμεση σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά, σύμφωνα με την απόφαση της Λισαβόνας.


Κείμενα:
Γιάννα ΣΤΡΕΒΙΝΑ


Κορυφή σελίδας
Εκλογές Ιούνη 2023
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ