Τετάρτη 1 Δεκέμβρη 2021
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΝΕΟΛΑΙΑ (ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ)
Νέος μοχλός ελέγχου της διασύνδεσης των ΑΕΙ με την αγορά

Ανακοινώθηκαν τα κριτήρια κατανομής του 20% της χρηματοδότησης το οποίο θα συνδέεται με την «αξιολόγηση»

Η κυβέρνηση της ΝΔ, πιστά ευθυγραμμισμένη με τις επιταγές της ΕΕ και του ΟΟΣΑ όπως και οι προηγούμενες μέχρι τώρα κυβερνήσεις, προχωρά στη βαθύτερη σύνδεση της «αξιολόγησης» των ΑΕΙ, του προσωπικού τους και κάθε πτυχής της λειτουργίας τους με την κρατική χρηματοδότηση, με κριτήριο τα ζητούμενα της αγοράς.

Με βάση τον νόμο για την «αξιολόγηση» των ΑΕΙ που είχε ψηφιστεί τον Γενάρη του 2020, δημοσιεύτηκε χτες η Υπουργική Απόφαση που ορίζει και περιγράφει τη διαδικασία κατανομής του 20% της κρατικής χρηματοδότησης των ιδρυμάτων το οποίο θα είναι συνδεδεμένο με τις επιδόσεις τους στην «αξιολόγηση».

Θυμίζουμε ότι το 80% της κρατικής χρηματοδότησης κατανέμεται με τα λεγόμενα αντικειμενικά κριτήρια, δηλαδή τον αριθμό των Τμημάτων, των φοιτητών, τη διάρκεια των σπουδών, τις ανάγκες εργαστηριακού εξοπλισμού, τη γεωγραφική διασπορά κ.ά. Το υπόλοιπο 20% της κρατικής χρηματοδότησης, από το 2022, θα κατανέμεται στα ιδρύματα με βάση τις επιδόσεις τους στην «αξιολόγηση», με σχετική εισήγηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Τα κριτήρια για την «αξιολόγησή» τους θα είναι:

Α: «Συνεχής βελτίωση βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων», δηλαδή ρυθμοί αποφοίτησης, αριθμός μεταπτυχιακών προγραμμάτων και φοιτητών, αριθμός διδακτορικών ανά μέλος ΔΕΠ, επιστημονικές δημοσιεύσεις, θέση σε διεθνείς κατατάξεις κ.ά.

Β: «Αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού», δηλαδή συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα, διεθνείς διακρίσεις, νέες θέσεις εργασίας έκτακτων ερευνητών κ.ά.

Γ: «Διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης», δηλαδή πρακτική άσκηση, πώληση υπηρεσιών προς επιχειρήσεις, ιδρύσεις spin off εταιρειών, πατέντες κ.ά.

Δ: «Διεθνοποίηση», δηλαδή προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών, κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής κ.ά.

Ε: «Ποιότητα πανεπιστημιακού περιβάλλοντος», δηλαδή διοικητικές δομές και η στελέχωσή τους, δράσεις των Μονάδων Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ), δομή εξεύρεσης πόρων μέσω δωρεών, προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρία κ.ά.

Ολα τα Ιδρύματα θα «αξιολογούνται» στο πρώτο κριτήριο και θα επιλέγουν άλλα δύο από τα υπόλοιπα τέσσερα για να «αξιολογηθούν» επίσης.

Διαβάζοντας πίσω από τις γραμμές, καταλαβαίνει κανείς ότι θα «ανταμείβονται» τα ΑΕΙ εκείνα που «έχουν πέραση» στην αγορά, που διασυνδέονται και αναπτύσσουν πολύμορφες δράσεις με τις επιχειρήσεις και γι' αυτές, ενώ όσα Τμήματα «μένουν στα αζήτητα» δεν θα «αξιολογούνται» θετικά και θα υποχρηματοδοτούνται.


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org