Σάββατο 20 Μάρτη 2021 - Κυριακή 21 Μάρτη 2021
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 44
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΣΚΑΚΙ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

Σήμερα το θέμα των προβλημάτων είναι η «καθοδήγηση»

Παίζουν τα λευκά. Με ποιον όμορφο τρόπο κερδίζουν;

1
1
1rn1qr1k/p3bbpp/2p5/1p3Q2/5P1N/P6R/1PP2B1P/1K2RB2

Παίζουν τα μαύρα και κάνουν ματ σε 4 κινήσεις 2q4r/1p2Qbk1/3P1p2/1pB2Pp1/1Pp3P1/P1R5/r7/4R1K1
Παίζουν τα μαύρα και κάνουν ματ σε 2 κινήσεις 2rk2n1/3p1pNp/3B3b/pp1NP3/q6p/P2P1Q1R/KP2n3/8

2
2

3
3

Κορυφή σελίδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ