Σάββατο 17 Οχτώβρη 2020 - Κυριακή 18 Οχτώβρη 2020
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 35
Γυναίκα
Σχετικά με την «ισότητα των φύλων» στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ

Το ...όραμά της για μια εξωτερική πολιτική που θα προωθεί την «ισότητα των φύλων» διαλαλεί η ΕΕ. Οι γνωστές και πομπώδεις διακηρύξεις για τα «ανθρώπινα δικαιώματα», τη «δημοκρατία», την «ανάπτυξη» και την «κοινωνική συνοχή», καθώς και η συνάρτηση όλων των παραπάνω με την «ισότητα των φύλων», αποτελούν τον «προοδευτικό» μανδύα με τον οποίο περιβάλλει την εξωτερική πολιτική της.

«Η ΕΕ προωθεί την ισότητα των φύλων και την ενδυνάμωση των γυναικών στις διεθνείς εταιρικές σχέσεις της, στο διάλογο για τα πολιτικά και τα ανθρώπινα δικαιώματα με τρίτες χώρες, στην εμπορική πολιτική της, καθώς και στις πολιτικές της γειτονίας και διεύρυνσης, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων προσχώρησης και της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης», αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στη Στρατηγική για την Ισότητα των Φύλων 2020 - 2025 και προσθέτει ότι «δράσεις που σχετίζονται με το φύλο περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες που αναπτύσσει η ΕΕ σε καταστάσεις αστάθειας, συγκρούσεων και έκτακτης ανάγκης».

Τελευταίο επεισόδιο στο σχετικό σίριαλ αποτελεί η Εκθεση της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (FEMM)«σχετικά με την ισότητα των φύλων στην εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας της ΕΕ». Σε μια περίοδο που οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί οξύνονται και ενισχύονται οι προσπάθειες της ΕΕ για την ανάπτυξη μιας πιο αυτοτελούς δράσης στα διάφορα μέτωπα της ιμπεριαλιστικής αντιπαράθεσης, το «ενδιαφέρον» για την «προώθηση της ισότητας» αναπτύσσεται στο έδαφος των οικονομικών, πολιτικών, στρατιωτικών στόχων και σχεδιασμών των ευρωενωσιακών επιτελείων.

«Κατευθυντήρια αρχή» των επενδυτικών και «αναπτυξιακών» σχεδίων

Γυναίκες στρατιωτικοί σε «ειρηνευτική» ιμπεριαλιστική αποστολή της ΕΕ
Γυναίκες στρατιωτικοί σε «ειρηνευτική» ιμπεριαλιστική αποστολή της ΕΕ
Η «ισότητα των φύλων» αναγορεύεται σε «κατευθυντήρια αρχή» της εξωτερικής δράσης της ΕΕ όσον αφορά την εμπορική πολιτική, τα επενδυτικά σχέδια, την «αναπτυξιακή συνεργασία» και τις διαπραγματεύσεις της με μια σειρά χώρες ανά τον κόσμο. «Ολες οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου», είναι η σύσταση της Εκθεσης.

Η ΕΕ, παίρνοντας υπόψη ότι αναχρονιστικές νομοθεσίες ή θρησκευτικές θέσεις, εθιμοτυπικές συμπεριφορές σε βάρος των γυναικών είναι οξυμένες σε τρίτες χώρες με τις οποίες επιδιώκει τη διεύρυνση των σχέσεών της, προωθεί προγράμματα περιορισμού αυτών των ανισοτιμιών, ως μέρος της εξωτερικής της πολιτικής. Η σχετική δράση και οι πρωτοβουλίες που ξεπερνούν τα σύνορά της αξιοποιούνται στο πλαίσιο των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών με άλλες ισχυρές καπιταλιστικές οικονομίες, όπως των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ρωσίας, για το μοίρασμα ενεργειακών πηγών και νέων αγορών.

Ενδεικτικά αυτό αποτυπώνεται σε παλιότερα προγράμματα χρηματοδότησης της ΕΕ σε καπιταλιστικά κράτη όπως η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, η Λευκορωσία, η Γεωργία, η Μολδαβία και η Ουκρανία, με στόχο να περιορίσει την επιρροή της Ρωσίας.

Στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών «αναπτυξιακών και επενδυτικών σχεδίων» βρίσκεται η προσπάθεια για ένταξη περισσότερων γυναικών στην παραγωγή, με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες της καπιταλιστικής οικονομίας. Στις προτεραιότητες που τίθενται συγκαταλέγεται η αξιοποίηση των γυναικών ως εφεδρείας που μπορεί να πολλαπλασιάσει τη διαθέσιμη πάμφθηνη εργατική δύναμη, ιδιαίτερα σε χώρες που αποτελούν πόλο έλξης για επενδύσεις των ευρωπαϊκών μονοπωλίων.

Ετσι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει στην ημερήσια διάταξη της Στρατηγικής της την προώθηση της «γυναικείας επιχειρηματικότητας» και της συμμετοχής των γυναικών στην «αγορά εργασίας». Βασικός στόχος είναι η αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στην προσαρμογή του νομικού - ηθικού πλαισίου στις καπιταλιστικές σχέσεις, εξαιτίας της επιβίωσης προκαπιταλιστικών - αναχρονιστικών αντιλήψεων και πρακτικών για την κοινωνική θέση της γυναίκας, που επιδρούν και στον χαμηλό βαθμό συμμετοχής της στην κοινωνική εργασία.

«Φεμινιστική» πολιτική για την ενίσχυση της συμμετοχής στις στρατιωτικές επιχειρήσεις

Ακόμα μεγαλύτερο είναι το βάρος που πέφτει στην ένταξη των γυναικών στα ιμπεριαλιστικά - στρατιωτικά σχέδια. Οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στις «διαδικασίες λήψης αποφάσεων», επισημαίνει η Εκθεση του Ευρωκοινοβουλίου, καθώς ανάμεσα στα 27 κράτη - μέλη της ΕΕ θέση υπουργού Αμυνας κατέχουν μόνο 6 γυναίκες και θέση υπουργού Εξωτερικών μόνο 3 γυναίκες. Η υποεκπροσώπηση αυτή εκτιμάται ότι «έχει σημαντικό αντίκτυπο στις επιλογές πολιτικής», με βάση τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς της ΕΕ και των κρατών - μελών της.

Δεν παραλείπει μάλιστα να εκφράσει τη ...λύπη της για το γεγονός ότι ο αριθμός των γυναικών που εργάζονται σε αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Αμυνας (ΚΠΑΑ) και «ιδίως σε στρατιωτικές επιχειρήσεις» εξακολουθεί να είναι πολύ χαμηλός. Στην κατεύθυνση αυτή, καλεί όλα τα κράτη - μέλη «να υιοθετήσουν μια φεμινιστική εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας», η οποία θα αντιμετωπίζει τα εμπόδια που συναντούν οι γυναίκες ώστε να αναλάβουν «ηγετικούς ρόλους» αλλά και «θέσεις σε αρχικούς βαθμούς».

Οσον αφορά το έντονο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή περισσότερων γυναικών σε επιχειρήσεις και αποστολές της ΚΠΑΑ, είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή συνδέεται με την «αποτελεσματικότητα της αποστολής» και την «αξιοπιστία» της ΕΕ ως «υπέρμαχου των ίσων δικαιωμάτων αντρών και γυναικών σε ολόκληρο τον κόσμο».

Ο στόχος της ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών στη δράση των ιμπεριαλιστικών οργανισμών βρίσκεται σταθερά ψηλά στην κοινή ατζέντα του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, με τους αξιωματούχους τους να διαβεβαιώνουν πως δεν πρόκειται μόνο για «δίκαιη» αλλά και για «έξυπνη» κίνηση.

Επιτελεία της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, «δεξαμενές σκέψης» συνδεδεμένες με λιγότερο ή περισσότερο φανερό τρόπο με κυβερνήσεις και διακρατικές ενώσεις, εκπονούν μελέτες, προτείνουν «καλές πρακτικές» και στρατηγικές, εξετάζουν την πείρα από μια σειρά ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, δίνουν κατευθυντήριες οδηγίες και συστάσεις για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών, μέσα και από τη μεγαλύτερη εμπλοκή των γυναικών στα επιχειρησιακά τους σχέδια.

Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρηματολογούν για τη δυνατότητα μιας πιο «ισορροπημένης» αναλογίας μεταξύ των δύο φύλων, που μπορεί να βελτιώσει την «επιχειρησιακή» ικανότητα, προτείνοντας μάλιστα «δεσμεύσεις» από τα αντίστοιχα επιτελεία της ΕΕ ώστε η συμμετοχή των γυναικών σε διευθυντικές θέσεις των επιτελείων Αμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ να φτάσει το 40%.

Η ευκολότερη «πρόσβαση» των γυναικών στρατιωτών στον εκάστοτε τοπικό πληθυσμό, η άντληση περισσότερων πληροφοριών από αυτόν, οι «εξυπνότερες» παρεμβάσεις και η εξασφάλιση μεγαλύτερης «υποστήριξης» στις ευρωατλαντικές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τους λαούς που ματώνουν από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και επεμβάσεις, είναι μερικά από τα σημεία που εντοπίζουν.

Αντίστοιχα, προβάλλεται ως κριτήριο «αποτελεσματικότητας» των στρατιωτικών επιχειρήσεων η «ουσιαστική συμμετοχή των γυναικών και των κοριτσιών στην πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων, στην οικοδόμηση της ειρήνης και στην ανοικοδόμηση που έπεται των συγκρούσεων». Αξιοποιούνται «αποδεικτικά στοιχεία» για τη μεγαλύτερη εμπλοκή γυναικών και κοριτσιών από τις χώρες στις οποίες διεξάγονται οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, η οποία «αυξάνει τη βιωσιμότητα, την ποιότητα και την ανθεκτικότητα της ειρήνης και την ανθεκτικότητα των τοπικών κοινοτήτων, και συμβάλλει στην πρόληψη όλων των μορφών βίας».

Η πυξίδα δηλαδή προσανατολίζεται στους στόχους για την πιο ενεργή συμμετοχή των γυναικών στα Σώματα Ασφαλείας και την άμεση εμπλοκή τους σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, στο έδαφος της έντασης της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας και της αυτοτελούς στρατιωτικοποίησης της ΕΕ.

Η ΕΕ και οι αστικές κυβερνήσεις των κρατών - μελών θέλουν τις γυναίκες γρανάζι στους επικίνδυνους για τους λαούς σχεδιασμούς, σε μια περίοδο που εστίες ανάφλεξης διατηρούνται και αναζωπυρώνονται και δίπλα στις παλιές δημιουργούνται και νέες. Σε αυτό το έδαφος, δεν διστάζει να χειροκροτήσει το έργο των «γυναικείων ομάδων» και των «ακτιβιστριών της κοινωνίας των πολιτών» για «την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την ειρήνη και την ασφάλεια, την κλιματική αλλαγή», αποκαλύπτοντας με ωμό τρόπο την επιδίωξη της ΕΕ να αξιοποιήσει πολύμορφα τον προσανατολισμό και την παρέμβαση τέτοιων γυναικείων οργανώσεων.

Πολιτική που σπέρνει φτώχεια, πολέμους και προσφυγιά

Το «όραμα» της ΕΕ και των κρατών - μελών της για την «ισότητα» των φύλων, οι επικλήσεις στα δικαιώματα των γυναικών, τα καλέσματα για διαμόρφωση μιας «φεμινιστικής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας», δεν αποτελούν τίποτα περισσότερο από το περιτύλιγμα της πολιτικής που ευθύνεται για τις πολεμικές συρράξεις, τη φτώχεια και την εκμετάλλευση, τις προσφυγικές ροές με θύματα χιλιάδες γυναίκες και παιδιά σε μια σειρά από χώρες όλου του κόσμου.

Οι «σειρήνες» των αστικών κυβερνήσεων για δήθεν ασφάλεια και συνεργασία των κρατών, με την ενεργή συμμετοχή στους επικίνδυνους σχεδιασμούς ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ, όχι μόνο καλλιεργούν τον εφησυχασμό αλλά γίνονται θρύψαλα με βάση και τους οξυμένους ανταγωνισμούς των «ΝΑΤΟικών συμμάχων», Ελλάδας και Τουρκίας, στην περιοχή της Ανατ. Μεσογείου.

Η απάντηση των γυναικών από τις εργατικές - λαϊκές δυνάμεις βρίσκεται στην αντίπερα όχθη, στη συμμετοχή στον αγώνα ενάντια στις ταξικές αιτίες που γεννούν τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο, την προσφυγιά, την εκμετάλλευση και καταπίεση. Μοναδικός φωτεινός δρόμος διεξόδου είναι αυτός της λαϊκής πάλης, της κοινής αγωνιστικής δράσης με το εργατικό - λαϊκό κίνημα άλλων χωρών, ώστε η λαϊκή θέληση να επιβάλει την απεμπλοκή της χώρας μας και γειτονικών χωρών από τους ευρωατλαντικούς σχεδιασμούς, να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις και να επιστρέψουν οι Ελληνες στρατιωτικοί από τις ιμπεριαλιστικές αποστολές εκτός συνόρων.


Τ. Ι.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Η «ισότητα των φύλων» φερετζές για νέα αντεργατικά μέτρα, στο όνομα της «ανάκαμψης της οικονομίας»(22/8/2020)
Δουλειά και ζωή - λάστιχο για τις γυναίκες πίσω από τους όρκους στην «ισότητα»(16/3/2019)
Πλευρές της διάστασης του φύλου στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ(13/10/2018)
Παιχνίδια αποπροσανατολισμού και εξωραϊσμού της κυβερνητικής πολιτικής(1/9/2018)
Ισοτιμία σημαίνει μέριμνα για τις ανάγκες των γυναικών(10/1/2016)
Βαθαίνουν την ανισοτιμία οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ενωσης(14/3/2009)

Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org