Κυριακή 6 Δεκέμβρη 2015
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΝΕΟΛΑΙΑ
Σοβαρά προβλήματα συνεχίζει να προκαλεί στους εργαζόμενους στα Ερευνητικά Κέντρα η λήξη όλων των ελληνικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων μέχρι το τέλος του έτους χωρίς να έχουν προκηρυχθεί νέα. Το γεγονός αυτό έχει ήδη οδηγήσει πολλούς (και θα οδηγήσει ακόμη περισσότερους) εργαζόμενους είτε στην ανεργία είτε στην αμισθί εργασία, ενώ παράλληλα υποβαθμίζει ακόμη περισσότερο την έρευνα που πραγματοποιείται στη χώρα. Το πρόβλημα αυτό στάθηκε η αφορμή για να γίνει μια ουσιαστική δουλειά συσπείρωσης εργαζομένων από τις ταξικές δυνάμεις το προηγούμενο διάστημα και την πείρα αυτή μεταφέρει σήμερα ο «Ριζοσπάστης», μιλώντας με εργαζόμενους σε Ερευνητικά Κέντρα. Χρειάζεται να σημειώσουμε ότι η...
2023 λέξεις, σελ.: 26


Εκλογές Ιούνη 2023
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ