Κυριακή 27 Γενάρη 2013
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο Γαλαξίας από το πλάι φαίνεται σαν τηγανητό αυγό μάτι: Στο κέντρο έχει ένα φωτεινό, πυκνό «κρόκο» από άστρα, που ονομάζεται γαλαξιακό κέντρο, γύρω από το οποίο οι σπείρες του σχηματίζουν ένα λεπτό δίσκο. Μια αχνή άλως από παλιά άστρα περιβάλλει ολόκληρο το γαλαξιακό δίσκο. Περίπου 30 γνωστοί νάνοι γαλαξίες περιφέρονται στα εξώτερα τμήματα της άλω. Κατά μέσο όρο, οι συνήθεις νάνοι γαλαξίες περιέχουν μερικά δισεκατομμύρια άστρα, πολύ λιγότερα από τα 200 έως 400 δισεκατομμύρια άστρα που υπάρχουν στο συγκριτικά γιγαντιαίο Γαλαξία μας. Μερικοί από τους λιγότερο φωτεινούς νάνους γαλαξίες ίσως περιέχουν μόλις μερικές χιλιάδες άστρα, αν και η καταμέτρησή τους είναι δύσκολη. Αυτοί οι εξαιρετικά...
676 λέξεις, στήλη: ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ, σελ.: 9
Τις τάσεις στην απασχόληση στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ κάτω από την επίδραση της οικονομικής κρίσης παρουσιάζει η Εκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Κομισιόν) για την απασχόληση στην ΕΕ το 2012. Στο πολυσέλιδο κείμενό της υπάρχουν αρκετά σημεία που αφορούν τις γυναίκες. Πέρα από τις διαπιστώσεις και τις περιγραφές της κατάστασης που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενες και άνεργες γυναίκες, αποτυπώνονται οι βασικές κατευθύνσεις των πολιτικών της ΕΕ και των κρατών - μελών της. Η εκδήλωση της οικονομικής κρίσης έθεσε τέρμα στη γενική πορεία αύξησης της γυναικείας απασχόλησης, που σημειωνόταν τα τελευταία χρόνια. Ο αριθμός των ανέργων στην ΕΕ καταγράφει ποσοστά και αριθμούς χωρίς προηγούμενο: Σύμφωνα με...
1189 λέξεις, σελ.: 16
Η παραπέρα ενίσχυση των κατασταλτικών μηχανισμών στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ αποτυπώνεται στη δρομολόγηση εφαρμογής του προγράμματος Eurosur. Εξελιγμένο σύστημα παρακολούθησης όσων μεταναστών προσπαθούν να μπουν στα κράτη - μέλη της ΕΕ. Το Eurosur προστίθεται στα ήδη υπάρχοντα μέτρα, όσα πάρθηκαν και χρησιμοποιούνται για να υλοποιηθεί η αντιμεταναστευτική ευρωενωσιακή πολιτική. Με το Eurosur τα στοιχεία κάθε πολίτη τρίτης χώρας που εισέρχεται στην ΕΕ και ζητά βραχεία διαμονή σε κράτος - μέλος της, μέσω βάσης δεδομένων θα διαχέονται στα αντίστοιχα Συντονιστικά Κέντρα όλων των κρατών - μελών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Συνδυάζεται με ένα ευρύ φάσμα τεχνικών μέσων που έχουν ήδη αναπτυχθεί...
423 λέξεις, σελ.: 29Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org