ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Πέμπτη 4 Αυγούστου 2016
Σελ. /20
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ
Ανοίγει ο δρόμος για επιχειρηματική εκμετάλλευση

Κατατέθηκε χτες στη Βουλή νομοσχέδιο που προβλέπει την ίδρυση Φορέα Διαχείρισης του χώρου

Τις πόρτες ανοίγει διάπλατα η κυβέρνηση στην εμπορική εκμετάλλευση του Πάρκου «Αντώνης Τρίτσης», με έμφαση στη δράση που θα αναλάβουν ΜΚΟ και φορείς της κοινωνικής οικονομίας, όπως μαρτυρά και η επωνυμία του νέου φορέα που συστήνεται για τη διαχείριση του Πάρκου, ο οποίος φέρει τον τίτλο «Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Περιβαλλοντικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων και Ανάπτυξης Κοινωνικής Οικονομίας "Αντώνης Τρίτσης"».

Είναι χαρακτηριστικό ότι η κυβέρνηση προσβλέπει σε πόρους από σειρά δραστηριοτήτων που θα αναπτυχθούν εντός του Πάρκου, αλλά και «κάθε άλλο νόμιμο έσοδο», όπως χαρακτηριστικά υπογραμμίζεται στο σχετικό νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος, που κατατέθηκε χτες στη Βουλή. Την ίδια ώρα, ως κύρια πηγή χρηματοδότησης του Πάρκου ορίζονται οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ), δηλαδή η κρατική χρηματοδότηση που εισπράττουν οι δήμοι, η οποία τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει μείωση που φτάνει έως το 70%, ενώ την ίδια ώρα τα λαϊκά στρώματα στερούνται βασικές υπηρεσίες και έργα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, το Πάρκο θα διαχειρίζεται Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, που θα διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) και θα εποπτεύεται από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Να σημειώσουμε ότι η ευθύνη λειτουργίας του Πάρκου πέρασε το 2014 στον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ), χωρίς τους αντίστοιχους πόρους, με αποτέλεσμα την τραγική κατάσταση στην οποία έχει σήμερα περιέλθει. Στο νέο σχήμα προβλέπεται ρητά η συμμετοχή ενός μέλους της Κοινωνίας των Πολιτών και «ιδίως από μη κυβερνητικές οργανώσεις ή κοινωνικούς συνεταιριστικούς φορείς με καταστατικό σκοπό συναφή με τον σκοπό του Φορέα Διαχείρισης», όπως σημειώνεται στο νομοσχέδιο. Προτεραιότητα θα δοθεί σε φορείς της κοινωνικής οικονομίας που δραστηριοποιούνται εντός του Πάρκου ή στον ευρύτερο χώρο της Δυτικής Αθήνας. Η πρεμούρα της κυβέρνησης να βάλει για τα καλά μέσα στο Πάρκο ΜΚΟ και ΚΟΙΝΣΕΠ φαίνεται και από άλλα σημεία του νομοσχεδίου - άλλωστε αυτό καταδεικνύει και η γενικότερη πολιτική της - με τα οποία προκρίνεται η συνεργασία του Φορέα Διαχείρισης μαζί τους. Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι για την εκπλήρωση των σκοπών και την άσκηση των αρμοδιοτήτων του ο Φορέας συνεργάζεται, ανάμεσα σε άλλα, «με μη κυβερνητικές οργανώσεις, καθώς και με νομικά πρόσωπα, κατά προτεραιότητα με φορείς της κοινωνικής οικονομίας».

Καμία οικονομική δέσμευση

Στο μεταξύ, καμία εγγύηση δεν υπάρχει για τη χρηματοδότηση του Πάρκου. Το αίτημα των κατοίκων της περιοχής για μόνιμη, σταθερή χρηματοδότηση πετιέται, όπως ήταν αναμενόμενο, στον κάλαθο των αχρήστων. Προβλέπεται η χρηματοδότηση του Πάρκου από την αναλογική κατανομή των ήδη πετσοκομμένων ΚΑΠ των δήμων, υποτίθεται «ως αντιστάθμισμα της περιβαλλοντικής ζημίας στο περιβάλλον της Αττικής, που προκαλείται από την αστική λειτουργία και τη δραστηριότητα των δήμων». Το ύψος της χρηματοδότησης μπορεί να αναπροσαρμόζεται ανά τρία χρόνια, γεγονός που σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται τη συνέχιση της όποιας χρηματοδότησης, με δεδομένο και τον συνεχή κατήφορο των ΚΑΠ. Μάλιστα, υπογραμμίζεται ότι η αναπροσαρμογή της χρηματοδότησης εξαρτάται από το βαθμό επίτευξης της οικονομικής αυτοτέλειας από τις δραστηριότητες που θα αναπτύσσονται εντός του Πάρκου και της αξιοποίησης της δημόσιας έκτασης που έχει παραχωρηθεί στον Φορέα. Είναι προφανής ο στόχος για σταδιακή μείωση έως κατάργηση της χρηματοδότησης, που θα καλυφθεί από την εμπορική εκμετάλλευση του χώρου.

Προβλέπεται επίσης ότι μέχρι τη συγκρότηση του νέου φορέα διαχείρισης οι αναγκαίες δαπάνες συντήρησης και φύλαξης του Πάρκου καλύπτονται με έκτακτη χρηματοδότηση πάλι από τους ΚΑΠ των δήμων της Περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα, το σύνολο του παθητικού του παλιού φορέα διαχείρισης μεταβιβάζεται αυτοδικαίως στον ΑΣΔΑ και καλύπτεται με χρηματοδότηση από τους ΚΑΠ.

Οι σχετικές διατάξεις προκάλεσαν την αντίδραση της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η οποία με σχετική ανακοίνωσή της καλεί στην απόσυρσή τους. Καμία ωστόσο διαμαρτυρία δεν προκαλεί η διαφαινόμενη εμπορευματοποίηση του Πάρκου.

Κατά τ' άλλα, η κυβέρνηση προσβλέπει ως χρηματοδότηση για τη λειτουργία του Πάρκου τα ανταποδοτικά τέλη και τους δημοτικούς φόρους που θα εισπράττονται από τα καταστήματα που λειτουργούν σε αυτό, καθώς προβλέπεται ότι ο ίδιος ο φορέας θα διαχειρίζεται τα απορρίμματά του. Επίσης, έσοδα από την εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων και από τις δραστηριότητες του φορέα, επιχορηγήσεις και πόρους από το Περιφερειακό και τα προγράμματα ΕΣΠΑ ή άλλους πόρους προερχόμενους από τα ταμεία και λοιπά προγράμματα της ΕΕ. Γίνεται σαφές ότι η χρηματοδότηση του Πάρκου, πέρα από τη σχετική «σταθερά» των ΚΑΠ, επαφίεται σε προγράμματα της ΕΕ που έχουν ευκαιριακό και αντιδραστικό χαρακτήρα, καθώς προκρίνουν δραστηριότητες που εξυπηρετούν το κεφάλαιο και κυρίως αυτές που αποφέρουν έσοδα. Τέλος, προβλέπεται για τη χρηματοδότηση του Πάρκου και «κάθε άλλο νόμιμο έσοδο που εγκρίνει το ΔΣ».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν εντός του Πάρκου, το νομοσχέδιο προβλέπει, ανάμεσα σε άλλα, τη λειτουργία εστιατορίων, αναψυκτηρίων, τη διοργάνωση αγορών με προϊόντα του φυτωρίου ή με προϊόντα οικολογικών καλλιεργειών και γενικά δραστηριοτήτων που «αποσκοπούν στην εκμετάλλευση των κτισμάτων και εγκαταστάσεων του Πάρκου».

Να σημειώσουμε ότι το ΚΚΕ έχει αναπτύξει το τελευταίο διάστημα πολύμορφη δράση με κεντρικό αίτημα το Πάρκο Τρίτση να είναι χώρος πρασίνου, αναψυχής, πολιτισμού και αθλητισμού με ελεύθερη και δωρεάν χρήση. Να σταματήσει κάθε άμεση ή έμμεση συζήτηση για ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση.

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
Προωθεί επιχειρηματικότητα και ελαστικές μορφές εργασίας

Την προστασία της επιχειρηματικότητας, τη μείωση των δαπανών του δήμου και την προώθηση των ελαστικών μορφών απασχόλησης προωθεί, ανάμεσα σε άλλα, η δημοτική Αρχή Ηρακλείου Κρήτης, με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Οικονομικό - Στρατηγικό σχεδιασμό) για τα έτη 2015 - 2020 που έφερε σε συζήτηση τη Δευτέρα, οπότε και επιβεβαιώθηκε εκ νέου η προσήλωσή της στην πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ την οποία εξειδικεύει σε επίπεδο δήμου.

«Η Δημοτική Αρχή εφαρμόζει τα μνημόνια σε μικρότερη κλίμακα. Οπως ακριβώς κάνει και με τον ετήσιο προϋπολογισμό», σημειώνει ανάμεσα σε άλλα σε ανακοίνωσή της η «Λαϊκή Συσπείρωση» Ηρακλείου. Οπως μας ενημερώνει, στο σχεδιασμό που παρουσιάστηκε από τη διοίκηση του δήμου, προωθούνται, ανάμεσα σε άλλα, η προστασία της επιχειρηματικότητας (π.χ. open mall με 24ωρη - 7ήμερη εργασία), η προσπάθεια δημιουργίας θετικού εδάφους για επενδύσεις (δηλαδή φοροαπαλλαγές, μηδενικά μισθώματα σε δημοτικά κτίρια, κ.λπ.), η μείωση των δαπανών του δήμου (εννοώντας τους μισθούς και τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων στο Δήμο), οι ελαστικές μορφές απασχόλησης (εννοώντας την κοινωνική εργασία ή τις συμβάσεις έργου, όπου ο εργαζόμενος γίνεται «επιχειρηματίας» για να πληρώνει φόρους, ΦΠΑ κ.λπ. χωρίς κανένα εργασιακό δικαίωμα) κ.λπ. κ.λπ.

Οπως σημειώνει η «Λαϊκή Συσπείρωση», από τις 750 σελίδες του συγκεκριμένου προγράμματος, απουσιάζει οποιοδήποτε αίτημα «για μόνιμη και σταθερή δουλειά, για προγραμματισμό και έργα που έχουν ανάγκη οι λαϊκές οικογένειες του Δήμου, με χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό π.χ. αντισεισμική προστασία και αντιπλημμυρικά έργα, για την τραγική κατάσταση με τους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς, τα νηπιαγωγεία, τα σχολειά, κ.λπ. Αντίθετα, είναι φανερό ότι η επιδίωξη της δημοτικής αρχής και του προγράμματος δράσης της είναι να σπρώξει την εργατική τάξη, το λαό, στο να υιοθετήσει την ιδεολογία του κεφαλαίου: Εργαζόμενοι και αφεντικά να ζούμε αγαπημένα και όλοι μαζί να παλεύουμε να έχει λεφτά το αφεντικό και εμείς δουλειά με ψίχουλα. Ειδικά δε μέσα στην κρίση, να βάλουμε πλάτη για να σωθούν οι "επενδυτές" και να έρθουν κι άλλοι».

Από «Καλάσνικοφ» η βολίδα στο κτίριο

Το υπόλειμμα βολίδας που βρέθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στον 4ο όροφο κτιρίου στο Κολωνάκι, όπου στεγάζεται χρηματιστηριακή εταιρεία, προέρχεται, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, από «Καλάσνικοφ», ανέφερε ανώτατος αξιωματικός της ΕΛ.ΑΣ. Στον 5ο όροφο του ίδιου κτιρίου στεγάζεται η πρεσβεία του Μεξικού, ενώ στον 3ο όροφο, όπου εντοπίστηκε στην πρόσοψη μια δεύτερη τρύπα, από σφαίρα πιθανότατα, είναι τα γραφεία πολυεθνικής εταιρείας ένδυσης.

Την έρευνα για την υπόθεση διενεργεί η Κρατική Ασφάλεια, η οποία, μεταξύ άλλων, έχει συλλέξει υλικό από κάμερες που βρίσκονται στην περιοχή. Στο μεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες, την ένοπλη επίθεση που φαίνεται πως είχε στόχο την πρεσβεία του Μεξικού έφεραν σε πέρας δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα. Πιθανότατα σημειώθηκε το ξημέρωμα της Κυριακής.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Πρόσφυγες διαμαρτύρονται για τις συνθήκες διαβίωσης

Κινητοποίηση διαμαρτυρίας για τις άσχημες συνθήκες διαβίωσης στο κέντρο φιλοξενίας του πρώην εργοστασίου της «Softex» στα Διαβατά της Θεσσαλονίκης πραγματοποίησαν, χτες το πρωί, πρόσφυγες και μετανάστες. Οι πρόσφυγες έκλεισαν για περίπου 2 ώρες τη Συμμαχική οδό, ενώ εμποδίστηκαν από την Αστυνομία και δεν κατάφεραν να προχωρήσουν και σε αποκλεισμό της περιφερειακής οδού.

Κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε και στο κέντρο φιλοξενίας στη Νέα Καβάλα του Κιλκίς. Εκεί, οι περίπου 420 Γεζίντι Κούρδοι από το βόρειο Ιράκ, που βρίσκονται στο κέντρο φιλοξενίας, ζητούν τη μετεγκατάστασή τους σε άλλη δομή της χώρας, όπου φιλοξενούνται άτομα της ίδιας εθνοθρησκευτικής ομάδας.

Αρχικά πραγματοποίησαν κινητοποίηση έξω από το κέντρο φιλοξενίας και στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν με τα πράγματά τους σε αγροτική περιοχή, 100 μέτρα μακριά από τη δομή.
Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org