ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σάββατο 3 Νοέμβρη 2012 - 2η έκδοση
Σελ. /32
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Σχέδια ιδιωτικοποίησης δημοτικών υπηρεσιών - έργων

Ως μεσάζων των επιχειρηματιών λειτουργεί η Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), η οποία πρωτοστατεί στην παράδοση σχεδόν του συνόλου της καθημερινής δημοτικής δραστηριότητας στους επιχειρηματίες. Πατώντας πάνω στο υπαρκτό πρόβλημα της δραματικής οικονομικής κατάστασης των δήμων - για την οποία φέρει σημαντικές ευθύνες - πλασάρει σχεδόν ως μονόδρομο, «λύσεις» που βάζουν μια ακόμα θηλιά στο λαιμό των λαϊκών οικογενειών, οι οποίες αφού έχουν σχεδόν απωλέσει το δικαίωμα σε εργασία, Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, Κοινωνικές Παροχές, κινδυνεύουν να χάσουν και τις υποτυπώδεις δημοτικές παροχές. Αυτές προτείνει η ΚΕΔΕ να μετατραπούν ουσιαστικά σε εμπόρευμα, μέσω της παράδοσής τους σε ιδιώτες επενδυτές που θα «ρίξουν» σε έργα λεφτά, τα οποία οι δήμοι δε διαθέτουν.

Συγκεκριμένα, σε πρόσφατη συνεδρίαση του ΔΣ η ΚΕΔΕ παρουσίασε τα σχέδιά της για τη δημιουργία Κεφαλαίου Επενδύσεων σε Υποδομές ΟΤΑ (ΚΕΥΟ), το οποίο θα επενδύει σε έργα των δήμων που έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα, δηλαδή αποφέρουν κέρδος στον επενδυτή. Η εξέλιξη αυτή σε συνδυασμό με τις νέες περικοπές στην κρατική χρηματοδότηση προς τους δήμους, όπως προβλέπει ο νέος προϋπολογισμός, και το πάγωμα των προσλήψεων που προβλέπει το νέο μεσοπρόθεσμο, σιγοντάρει τη γενική πολιτική διάλυσης του όποιου δημόσιου χαρακτήρα διατηρούν οι δημοτικές υπηρεσίες και παράλληλα ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών, έργων και δομών και των δήμων. Σε αυτές θα κερδοσκοπήσουν ιδιώτες με εργαζόμενους με εργασιακές σχέσεις - λάστιχο.

Τα έργα που προτείνονται για επιχειρηματική εκμετάλλευση είναι τα εξής: Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης. Βιολογικοί σταθμοί επεξεργασίας λυμάτων. Μονάδες αφαλάτωσης. Δίκτυα τηλεθέρμανσης. Μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων. Εργα εξοικονόμησης ενέργειας. Επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Εργα ενεργειακής απόδοσης, συμπαραγωγής και διαχείρισης ενέργειας. Επίσης στα προτεινόμενα έργα είναι και το ξεπούλημα της δημοτικής ακίνητης περιουσίας και συγκεκριμένα οι δημοτικές και δημόσιες κτιριακές υποδομές, οι υποδομές στάθμευσης και οι αθλητικές, πολιτιστικές και τουριστικές υποδομές.

Πρόκειται για έργα τα οποία - όπως σημειώνεται στην πρόταση η ΚΕΔΕ - διαθέτουν όλα ή μερικά από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: Ορατές προοπτικές επίτευξης σημαντικών οικονομικών αποδόσεων. Ανταποδοτικότητα. Σταθερό ετήσιο έσοδο από την εκμετάλλευσή τους. Μεγάλες πιθανότητες προσέλκυσης αγοραστών του έργου μετά την έναρξη λειτουργίας τους.

Τα παραπάνω έργα, περιλαμβάνονται και στο πρωτόκολλο συνεργασίας που υπεγράφη πρόσφατα ανάμεσα στην ελληνική και γερμανική τοπική διοίκηση. Αυτό προβλέπει αρχικά τη μεταφοράς τεχνογνωσίας από ειδικούς εμπειρογνώμονες της Γερμανίας προς τους εκπροσώπους της ελληνικής τοπικής διοίκησης και ακολούθως την ανάθεση έργων και υπηρεσιών της δημοτικής δραστηριότητας σε γερμανικούς ομίλους και επιχειρηματίες.

Με ΣΔΙΤ ή συμβάσεις παραχώρησης τα έργα

Το ΚΕΥΟ προτείνεται να είναι επενδυτικό Κεφάλαιο που θα δημιουργηθεί από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠκΔ), την Attica Bank, τη θυγατρική της Attica Finance και την ΚΕΔΕ. Το αρχικό ύψος του κεφαλαίου θα ανέλθει στα 3,150 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων το ΤΠΔ θα βάλει 1,5 εκατομμύρια ευρώ, η Attica Bank και η Attica Finance επίσης 1,5 εκατομμύρια ευρώ και η ΚΕΔΕ 150.000 ευρώ. Στην κατεύθυνση αυτή το ΤπκΔ έχει ζητήσει από το υπουργείο Οικονομικών ρύθμιση με την οποία να καθίσταται δυνατή η συμμετοχή του Ταμείου σε Κεφάλαιο Επιχειρηματικών Συμμετοχών - όπως είναι η προτεινόμενη νομική μορφή του ΚΕΥΟ. Ενδεικτικό των προθέσεων που υπηρετεί η πρόταση, είναι απόσπασμα πρακτικών συνεδρίασης του ΤπκΔ, όπου σημειώνεται χαρακτηριστικά «η ανάγκη, εν γένει, αλλαγής του επενδυτικού προτύπου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, λειτουργώντας στη βάση της συνέργειας δημόσιων και ιδιωτικών πόρων, παράλληλα με τη δανειακή μόχλευση, πέραν της λογικής των επιχορηγήσεων».

Είναι προφανής η προοπτική της κατάργησης της επιχορήγησης που λαμβάνουν οι δήμοι για να λειτουργήσουν και αντ' αυτού να μετατραπούν σε επιχειρηματίες. Προοπτική που διαγράφεται και στα στοιχεία του μεσοπρόθεσμου, το οποίο προβλέπει για την τετραετία 2013 - 2016 μείωση της κρατικής χρηματοδότησης των δήμων από ΚΑΠ και ΠΔΕ κατά 210 εκατομμύρια ευρώ και 67 εκατομμύρια ευρώ για τη μισθοδοσία. Ακριβώς σε αυτή την κατάσταση που δημιούργησαν οι κυβερνητικές πολιτικές σε συνέργεια με την ΚΕΔΕ σήμερα και της ΚΕΔΚΕ πριν, «πατούν» προκειμένου να περάσουν πολιτικές πλήρως ιδιωτικοποίησης της λειτουργίας των δήμων. Στο πνεύμα αυτό, σε συνεδρίασή του το ΤΠκΔ, υπογραμμίζει την αδυναμία της «Τοπικής Αυτοδιοίκησης λόγω της μείωσης των πόρων της να προωθήσει επενδυτικές πρωτοβουλίες» και να «συντηρήσει τις υφιστάμενες δομές της», για να υποστηρίξει την... αναγκαιότητα του νέου επενδυτικού προτύπου.

Σύμφωνα πάντως με την πρόταση που έχει επεξεργαστεί η ΚΕΔΕ, η Πανελλήνια Εταιρεία Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΤΑ ΑΕ) θα αναλάβει την ευθύνη για την προετοιμασία των δήμων στην ωρίμανση των έργων που θα εξετάζονται προς χρηματοδότηση από το ΚΕΥΟ. Και συγκεκριμένα: Την αναζήτηση, αξιολόγηση και ομαδοποίηση αναπτυξιακών έργων των δήμων προς χρηματοδότηση. Την ωρίμανση των έργων και επενδυτικών σχεδίων. Την προβολή των επενδυτικών ευκαιριών των δήμων σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές. Θα προσφέρονται πιάτο, δηλαδή, στους επενδυτές τα «φιλέτα» στα οποία μπορούν να κερδοσκοπήσουν. Οι επενδύσεις θα εγκρίνονται από Επενδυτική Επιτροπή που θα συστήσει η Εταιρεία Διαχείρισης του Κεφαλαίου, δηλαδή η Attica Bank. Ακολούθως οι δήμοι θα προχωρούν στην προκήρυξη των έργων με πιο πρόσφορη τη διαδικασία των Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ή τις συμβάσεις παραχώρησης.

Εκλογές αύριο στο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών

Αύριο Κυριακή 4 Νοέμβρη πραγματοποιούνται αρχαιρεσίες στον Πανελλήνιο Σύλλογο Χημικών Μηχανικών (ΠΣΧΜ), στην Αθήνα και σε όλη τη χώρα. Η σημερινή συγκυρία στην οποία πραγματοποιούνται οι εκλογές είναι κρίσιμη. Η γενικευμένη επίθεση στα δικαιώματα των εργαζόμενων κλιμακώνεται. Ειδικά σ' αυτές τις κρίσιμες συνθήκες, οι εργαζόμενοι μηχανικοί έχουν καθήκον να απαντήσουν στο πραγματικό ερώτημα: «ανάπτυξη για το λαό ή τους μονοπωλιακούς ομίλους;».

«Σήμερα είναι περισσότερο επιβεβλημένο από ποτέ, οι μισθωτοί, αυτοαπασχολούμενοι, οι άνεργοι μηχανικοί να στηρίξουμε και με την ψήφο μας τον αγώνα για την ικανοποίηση των αναγκών μας που θυσιάζονται στο βωμό της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, να συμβάλλουμε στην οργάνωση της αντεπίθεσης του εργατικού λαϊκού κινήματος προς τη μοναδική διέξοδο προοπτικής, το δρόμο της αποδέσμευσης από την ΕΕ, της διαγραφής του χρέους, της κοινωνικοποίησης των μονοπωλίων». Αυτό επισημαίνει η ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ καλώντας όλους τους φίλους της να δώσουν με αποφασιστικότητα και την εκλογική μάχη στον ΠΣΧΜ, να ενισχύσουν τα αγωνιστικά ψηφοδέλτιά της.

Η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 8 π.μ. έως τις 7 μ.μ. Στην Αθήνα θα γίνει στο κτίριο του ΤΕΕ (οδός Νίκης 4, Σύνταγμα) και στην Περιφέρεια στις ακόλουθες περιοχές: Βόλος, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Καβάλα, Κοζάνη, Λάρισα, Πάτρα, Χανιά. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εκλογές στα τηλέφωνα 694.6799.833,697.7806.266 και στην ηλεκτρ. διεύθυνση http://www.dpk.tee.gr.

ΚΟΜΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ ΚΚΕ
Ημερίδα για αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων

Ημερίδα με θέμα: «Αποκομιδή και διαχείριση απορριμμάτων στην Κρήτη από τη σκοπιά των λαϊκών αναγκών. Η πρόταση του ΚΚΕ», διοργανώνει η Κομματική Οργάνωση Κρήτης του ΚΚΕ το Σάββατο 10 Νοέμβρη, στις 18:00 στην αίθουσα «ΑΝΔΡΟΓΕΩ» Δήμου Ηρακλείου.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας περιλαμβάνει τις εξής ομιλίες:

- «Η πρόταση του ΚΚΕ για την αποκομιδή και διαχείριση των απορριμμάτων» με ομιλητή τον Μανώλη Συντυχάκη - μέλος Γραφείου Περιοχής Κρήτης του ΚΚΕ, μέλος ΔΣ ΠΕΔ Κρήτης.

- «Προβλήματα - προτάσεις για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Κρήτη» με ομιλητή τον Αλέξανδρο Οικονομόπουλο - Καθηγητής Τμ. Μηχανολόγων Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης.

- «Σχεδιασμοί στην Κρήτη, ο ρόλος της Περιφερειακής Διοίκησης και η θέση του ΚΚΕ» με ομιλητή τον Στέλιο Ορφανό - Περιφερειακός Σύμβουλος Κρήτης.

- «Εργασιακές σχέσεις - συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων» με ομιλητή τον Μανώλη Νταγκουνάκη - Δημοτικός Σύμβουλος Πλατανιά, Γραμματέας σωματείου εργαζομένων ΟΤΑ Χανίων.

Θα υπάρξουν και παρεμβάσεις από εκπροσώπους φορέων.

ΔΣ ΠΕΑΕΑ - ΔΣΕ
Εκδήλωση στο Γοργοπόταμο

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Πανελλήνιας Ενωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας (ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ) αποφάσισε να γιορτάσει την 70ή επέτειο της Ανατίναξης της Γέφυρας του Γοργοπόταμου, την Κυριακή 2 Δεκέμβρη 2012. Καλούνται όλα τα Παραρτήματα της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ να οργανώσουν έγκαιρα τη συμμετοχή - μετακίνηση των αγωνιστών και μαχητών της Εθνικής Αντίστασης και του ΔΣΕ, φίλων, απόγονων και πρώην Πολιτικών Προσφύγων για να πάρουν μέρος μαζικά στην εκδήλωση.

Εκδηλώσεις αντιστασιακών

- Την Κυριακή 4 Νοέμβρη 2012 και ώρα 11 πμ στον Αϊ-Γιώργη στο Προκόπι Εύβοιας, η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ και η ΚΟ Εύβοιας του ΚΚΕ διοργανώνουν εκδήλωση τιμής για τους αγωνιστές Θύμιο Καψή (Καπετάν Ανάποδο) και Γιώργο Βλαχούτσικο (καπετάν Ευβοιώτη), καθώς επίσης για όλους τους ήρωες του Ανεξάρτητου Τάγματος Εύβοιας του ΔΣΕ.

Από τη Χαλκίδα θα αναχωρήσει λεωφορείο στις 9.30 πμ από την είσοδο του λιμανιού.

- Η ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ Ταύρου, οι ΚΟ Ταύρου και Μοσχάτου του ΚΚΕ και η ΟΒ Ταύρου - Μοσχάτου της ΚΝΕ διοργανώνουν, την Κυριακή 4/11, εκδήλωση για τους πεσόντες ΕΛΑΣίτες στη Χαμοστέρνας. Το πρωί στις 10.30 θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στο μνημείο της Χαμοστέρνας και το απόγευμα 6.30 μμ, θα γίνει εκδήλωση στην αίθουσα 7 στον Ταύρο.
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org