ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Τρίτη 2 Οχτώβρη 2012
Σελ. /32
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2013
Εργαλείο βίαιης εξαθλίωσης των λαϊκών στρωμάτων

Περιλαμβάνει περικοπές ύψους 7,3 δισ. και έσοδα 0,5 δισ. μόνο για το επόμενο έτος

Η πρωτοφανής αντιλαϊκή επίθεση, με την οποία κεφάλαιο, συγκυβέρνηση και τρόικα επιχειρούν να ρίξουν ακόμα πιο κάτω την τιμή της εργατικής δύναμης, εξασφαλίζοντας στα μονοπώλια έξοδο από την κρίση προς όφελός τους, απεικονίζεται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού του 2013, που έδωσε χτες στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών.

Η μείωση του ΑΕΠ για φέτος εκτιμάται ότι θα φτάσει το - 6,5% και για το 2014 στο - 3,6%. Μεταξύ 2011 - 2013 (προβλέψεις προϋπολογισμού), το σύνολο των κρατικών δαπανών του τακτικού προϋπολογισμού (μαζί με τις δαπάνες για τόκους), προβλέπεται να μειωθεί κατά 19,3%, ή κατά 13,6 δισ. ευρώ! Ειδικά, οι πρωτογενείς δαπάνες προβλέπεται να μειωθούν κατά 16,3 δισ. ή κατά 22,1%! Δεδομένη θεωρείται η αύξηση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης από τα 65 στα 67 χρόνια (το μέτρο αναφέρεται σε σχετικό πίνακα του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού).

Ολο το βάρος έχει πέσει στην καρατόμηση των κοινωνικών δαπανών, όπου ρόλος ολετήρα έχει ανατεθεί στο διετές πρόγραμμα περικοπών, ύψους 13,5 δισ. ευρώ, της περιόδου 2013 - 2014.

Ενδεικτικά, αναφέρουμε τα ακόλουθα στοιχεία:

-- Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού (μαζί με τους τόκους), από 70,1 δισ. ευρώ το 2011, εκτιμάται ότι το 2012 θα περιοριστούν στα 61,8 δισ. ευρώ και το 2013 στα 56,6 δισ. ευρώ. Συνολικά, την περίοδο 2011 - 2013, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού προβλέπεται, σε απόλυτα μεγέθη να περικοπούν κατά 13,6 δισ. ευρώ ή κατά 19,3%.

-- Σε δυσμενέστερη ακόμα θέση βρίσκονται οι πρωτογενείς δαπάνες (προκύπτουν αν από αυτές του τακτικού προϋπολογισμού αφαιρεθούν οι τόκοι), οι οποίες, από 51,5 δισ. ευρώ το 2011, προβλέπεται να μειωθούν στα 47,4 δισ. ευρώ το 2012 και στα 45,3 δισ. ευρώ το 2013. Προβλέπεται, δηλαδή, να περικοπούν κατά 16,3 δισ. ευρώ ή κατά 22,1%! Αναλυτικότερα:

 • Το κονδύλι μισθοί - συντάξεις προβλέπεται να μειωθεί από 21,8 δισ. το 2011 σε 18,2 δισ. ευρώ το 2013, κατά 3,6 δισ. ευρώ, ή κατά 16,4% σε ποσοστό.
 • Το κονδύλι κοινωνική ασφάλιση - περίθαλψη, προβλέπεται να μειωθεί από τα 17,5 δισ. ευρώ το 2011 στα 15,8 δισ. ευρώ το 2013, ή κατά 1,8 δισ. ευρώ, με ποσοστό μείωσης -11,08%.
Ο πίνακας των περικοπών

Από το σύνολο των 13,5 δισ. περικοπών της διετίας 2013 - 2014, το κύριο βάρος πέφτει στο 2013, καθώς για το επόμενο έτος η συγκυβέρνηση διαπραγματεύεται με την τρόικα, τη λήψη μέτρων 7,3 δισ. στο σκέλος των δαπανών και 0,5 δισ. στο σκέλος των εσόδων, συνολικά δηλαδή 7,8 δισ. ενώ τα υπόλοιπα 5,7 δισ. μεταφέρονται για το 2014.

Σύμφωνα με σχετικό πίνακα που περιέχεται στο προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, τα μέτρα που διαπραγματεύεται η συγκυβέρνηση με την τρόικα, για το 2013, κοστολογούνται ως ακολούθως (σε εκατομμύρια ευρώ):

Περικοπές από:

 • Αναδιάρθρωση δημόσιου τομέα, 483
 • Αναδιάρθρωση Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 100
 • Μισθολογική δαπάνη, 1.100
 • Δαπάνη για συντάξεις, 3.799
 • Κοινωνικά επιδόματα, 347
 • Υγειονομική περίθαλψη, 803
 • Εθνική άμυνα, 304
 • Παιδεία, 132
 • «Εξορθολογισμός» ΔΕΚΟ, 241

Σύνολο «εξοικονόμησης» στο σκέλος των δαπανών, 7,308 δισ. ευρώ

Εσοδα

 • Αύξηση εσόδων από «εξορθολογισμό» κοινωνικών επιδομάτων, 427
 • Αύξηση εσόδων από αύξηση ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης κατά 2 έτη, 5
 • Μείωση επιστροφών εσόδων 60

Σύνολο επίδρασης στο σκέλος των εσόδων, 492.

Αρα, το «όφελος» που υπολογίζουν από τις περικοπές και την αύξηση των εσόδων, φτάνει τα 7, 8 δισ. ευρώ. Είναι προφανές, ότι για το 2013, ρίχνουν το βάρος στο σφαγιασμό συντάξεων, μισθών και δαπανών Υγείας (περικοπές ύψους 5,7 δισ. ευρώ) αλλά και στα κοινωνικά επιδόματα (περικοπές και στα δύο σκέλη 774 εκατ. ευρώ). Τη φορολεηλασία τη μεταθέτουν για το 2014.

Κρατικά Εσοδα

Από το 2010 έχουν ληφθεί αιματηρά μέτρα (χαράτσι στα ακίνητα, «εισφορά αλληλεγγύης» κ.ά.) αλλά τα έσοδα, αντί να αυξάνονται μειώνονται, επειδή τα εξοντωτικά αυτά μέτρα οδηγούν σε μεγαλύτερη συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας. Ενδεικτικό είναι ότι τα έσοδα του Τακτικού Προϋπολογισμού, από 50,1 δισ. ευρώ το 2011, περιορίζονται σε 48,9 δισ. το 2012 και σε 46,7 δισ. ευρώ το 2013.

Αναλυτικότερα, τα έσοδα από άμεση φορολογία, από 20,3 δισ. ευρώ το 2011 αυξάνουν ελαφρά στα 26,3 δισ. ευρώ το 2012 και περιορίζονται πάλι στα 20,3 δισ. το 2013. Αντίστοιχα, τα έσοδα από έμμεση φορολογία, αναμένεται να διαμορφωθούν από 28,6 δισ. ευρώ το 2011, σε 26,3 και 25,2 δισ. ευρώ το 2012 και 2013.

ΝΕΑ ΦΟΡΟ-ΕΠΕΛΑΣΗ
«Στεγνώνουν» μισθωτούς, εξαφανίζουν τους μικρούς ΕΒΕ

Κομμένα και ραμμένα στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου τα μέτρα που δρομολογεί η συγκυβέρνηση

Νέα ασήκωτα χαράτσια απέναντι στο λαϊκό εισόδημα, στη μικρή λαϊκή κατοικία και περιουσία, σε συνδυασμό με τη βαριά φορολογία στο λαϊκό εισόδημα, συνθήκες στραγγαλισμού και αποπομπής από το πεδίο της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου των αυτοπασχολούμενων και μικροεπαγγελματιών, είναι στα μέτρα της φορο-εξαχρείωσης που ετοιμάζεται να κλιμακώσει η συγκυβέρνηση. Συγκεκριμένα:

-- Λαϊκή κατοικία-περιουσία: Από 1η Γενάρη 2013 μπαίνει σε εφαρμογή το νέο «ενιαίο τέλος ακινήτων», στο οποίο θα ενσωματώσουν τα χαράτσια μέσω ΔΕΗ (για τα οποία δεν υπάρχει αφορολόγητο) και το Φόρο Ακίνητης Περιουσίας (ΦΑΠ, που σήμερα έχει αφορολόγητο όριο στα 200.000 ευρώ). Επεκτείνουν το μέτρο σε κάθε σπιθαμή γης, σε αγροτεμάχια και άλλες μη ηλεκτροδοτούμενες εδαφικές εκτάσεις, που βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεων. Για την καλύτερη εφαρμογή του νέου μέτρου προχωρούν στην επέκταση του συστήματος αντικειμενικών αξιών σε περιοχές που δεν υπάρχουν. Τα λεγόμενα «τεκμαρτά εισοδήματα από ιδιοκατοίκηση» θα τα θεωρούν «πραγματικά», θα τα αθροίζουν δηλαδή με τα άλλα εισοδήματα, απογειώνοντας παραπέρα τη φοροληστεία. Στο στόχαστρο μπαίνουν τα αφορολόγητα όρια για γονικές παροχές, κληρονομιές, δωρεές ακινήτων. Εξετάζεται το μέτρο για αυτοτελή φορολόγηση, από το πρώτο ευρώ, με συντελεστή 20% στα εισοδήματα από νοίκια, εξέλιξη που επιβαρύνει τους μικροϊδιοκτήτες, σε αντίθεση με τους κατόχους μεγάλης ακίνητης περιουσίας. Σήμερα τα εισοδήματα από νοίκια προστίθενται στα άλλα εισοδήματα και φορολογούνται με βάση τη φορολογική κλίμακα.

-- Αυτοαπασχολούμενοι - μικροεπαγγελματίες: Καταργείται και το ήδη κουτσουρεμένο αφορολόγητο όριο (5.000 ευρώ) που ισχύει σήμερα. Μπαίνει ενιαίος φορολογικός συντελεστής, που σύμφωνα με διαρροές από τα κόμματα που στηρίζουν τη συγκυβέρνηση εκτοξεύεται στο 30% ή στο 35%. Το νέο χαράτσι θα ξεκινά από το πρώτο ευρώ, διαμορφώνοντας συνθήκες ασφυξίας για τους μικροεπαγγελματίες, ακόμη περισσότερα λουκέτα σε μικρομάγαζα και συγκέντρωση της υπάρχουσας «πίτας» στα χέρια των μονοπωλίων και ισχυρών επιχειρήσεων.

-- Αγρότες: Καταργείται το αφορολόγητο (5.000 ευρώ) και μπαίνει συντελεστής από το πρώτο ευρώ «καθαρού εισοδήματος», στο 6% σύμφωνα με «διαρροές» από τη συγκυβέρνηση. Καταργείται το «αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού του καθαρού γεωργικού εισοδήματος», χαρατσώνουν τη φτωχομεσαία αγροτιά με βάση τα λογιστικά βιβλία, μέτρο που προβλέπεται να ισχύσει από το 2014. Ακόμη μεγαλύτερη προβλέπεται η καρατόμηση της επιστροφής ΦΠΑ από 11% στο 6%, επίσης και στο ύψος της επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο των αγροτών. Τα παραπάνω έρχονται σε συνδυασμό με τη μείωση των συντάξεων του ΟΓΑ και την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στον ΟΓΑ.

-- Μισθωτοί - συνταξιούχοι: Νέα φορολογική κλίμακα - καρμανιόλα με τη διαμόρφωση ενιαίου συντελεστή στο 35% για όλα τα εισοδήματα πάνω από 16.000 ευρώ. Η νέα κλίμακα θα έχει μόλις 3 κλιμάκια, από 8 σήμερα. Η φοροληστεία (μέσω της κλίμακας) απογειώνεται σε νέα ύψη για εισοδήματα από 16.000 μέχρι 26.000 ευρώ το χρόνο. Προκλητικά ενισχυμένοι είναι οι μεγαλοεισοδηματίες που ελαφρύνονται μέχρι 10 ολόκληρες μονάδες (35% από 45%) που ισχύει σήμερα για τα ποσά πάνω από 100.000 ευρώ το χρόνο! Οι συντελεστές φόρου 25%, 35%, 38%, 40% και 45%, οι οποίοι αντιστοιχούν, σήμερα, στα 5 φορολογικά κλιμάκια από τις 16.000 ευρώ και πάνω, αντικαθίστανται από έναν ενιαίο συντελεστή 35%! Καταργούν και το αφορολόγητο όριο για τα παιδιά των λαϊκών νοικοκυριών. Διαλύουν και τις ελαφρύνσεις που αφορούν στις δαπάνες διαβίωσης (νοίκια, φροντιστήρια παιδιών, τόκοι στεγαστικών δανείων κ.ά.).

ΑΛΕΚΑ ΠΑΠΑΡΗΓΑ
Ο ξεσηκωμός του λαού να γίνει απαρχή αντεπίθεσης

Δήλωση της ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ από τις Βρυξέλλες

Σε δήλωσή της χτες από τις Βρυξέλλες (βλέπε σχετικό ρεπορτάζ στις σελίδες 8 - 9), η ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Αλέκα Παπαρήγα σημείωσε: «Το νέο πακέτο μέτρων που μπαίνει στη Βουλή ισοδυναμεί κυριολεκτικά με ένα κοινοβουλευτικό, πολιτικό, πραξικόπημα σε βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού, των εργαζομένων, των ανέργων, των συνταξιούχων, των γυναικών και της νεολαίας. Ο λαός πρέπει να ξεσηκωθεί, να το παρεμποδίσει και δίνεται και μια μεγάλη ευκαιρία στους εργαζόμενους να στηρίξουν την πρόταση νόμου που κάνει το ΚΚΕ για την καταψήφιση του μνημονίου και των δανειακών συμβάσεων, που έρχεται στη Βουλή για συζήτηση. Ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Αντιπαλεύουμε τα μέτρα, διεκδικούμε καταψήφιση του μνημονίου. Από δω πρέπει να αρχίσει η μεγάλη αντεπίθεση».
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org