ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Κυριακή 13 Ιούλη 2008
Σελ. /32
ΥΓΕΙΑ
ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ
«Δούρειος Ιππος» για την παραπέρα εμπορευματοποίηση της Υγείας και της Πρόνοιας

Οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές χρειάζεται να πάρουν και αυτοί τη δική τους θέση σε ένα παλλαϊκό κίνημα που θα διεκδικεί ένα ενιαίο, καθολικό και αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, και την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης

Motion Team

Οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές χρειάζεται να πάρουν και αυτοί τη δική τους θέση σε ένα παλλαϊκό κίνημα που θα διεκδικεί ένα ενιαίο, καθολικό και αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, και την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης
Η πρόσφατη απόφαση της διοίκησης της Ενωσης Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) να συστήσει επιτροπή για τον καθορισμό και την κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων προσφέρει «χέρι βοήθειας» στην κυβέρνηση που με την πολιτική της εμπορευματοποιεί παραπέρα την Υγεία και ανατρέπει τις εργασιακές σχέσεις των νοσηλευτών.

Ουσιαστικά, η κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εμπορευματοποίηση και των νοσηλευτικών υπηρεσιών, την άσκηση της νοσηλευτικής ως ελεύθερο επάγγελμα και στη χώρα μας και τη δημιουργία ιδιωτικών εταιρειών παροχής νοσηλευτικής φροντίδας, όπως θεσμοθέτησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και ο ΛΑ.Ο.Σ., ακολουθώντας τις κατευθύνσεις της ΕΕ, εμφανίζουν την ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του νοσηλευτή ως μεγάλη κατάκτηση και πρόοδο για τους νοσηλευτές. Ως διέξοδο από την ανεργία στην οποία καταδικάζονται λόγω των ελάχιστων προσλήψεων στην Υγεία, από τους εξευτελιστικούς μισθούς και τις εξαθλιωτικές συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζει η πλειοψηφία των νοσηλευτών στις δημόσιες και ιδιωτικές μονάδες Υγείας. Καλλιεργούν κλίμα συντεχνιασμού ανάμεσα στους νοσηλευτές και γιατρούς, σχετικά με την κατοχύρωση των πράξεων τις οποίες κάθε πλευρά θα επιτρέπεται να «πουλά», όπως και την αυταπάτη περί δήθεν εύκολου και γρήγορου πλουτισμού. Η εμπειρία όμως από την «ελεύθερη άσκηση του νοσηλευτικού επαγγέλματος» διεθνώς διαψεύδει πλήρως τις αυταπάτες που συστηματικά καλλιεργούν τα κόμματα του ευρωμονόδρομου και η ΕΝΕ για δήθεν επαγγελματική αναβάθμιση των νοσηλευτών.

Στην πραγματικότητα, η δυνατότητα άσκησης ελεύθερου επαγγέλματος σε άλλες χώρες, για τη μεγάλη μάζα των νοσηλευτών έδωσε τη δυνατότητα στις υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στα νοσοκομεία και στις ιδιωτικές κλινικές, να καλύπτουν τις ανάγκες για νοσηλευτική φροντίδα με την ενοικίαση νοσηλευτών από ανάλογες εταιρείες, (για μία μέρα ή και λίγες ώρες) και όχι με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Σχεδιάζουν κάτι παραπλήσιο με αυτό που συμβαίνει σήμερα με τα γραφεία που νοικιάζουν αποκλειστικές νοσοκόμες. Συγκεκριμένα στην Αγγλία, η πλειοψηφία των νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία δεν έχουν σταθερή σχέση εργασίας, αλλά νοικιάζονται από τέτοιου είδους εταιρείες, για να εργαστούν εποχιακά.

Χωρίς αυταπάτες

Οι νοσηλευτές και οι νοσηλεύτριες θα πρέπει να μην έχουν αυταπάτες και να πάρουν υπόψιν τους ότι και οι σημερινοί αυτοαπασχολούμενοι γιατροί δέχονται πίεση από τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους που επιδιώκουν να μονοπωλήσουν τον τομέα της Υγείας.

Η κοστολόγηση των νοσηλευτικών υπηρεσιών συμβάλλει στην προσπάθεια της κυβέρνησης για:

  • Κατάργηση του δικαιώματος των νοσηλευτών για πλήρη και σταθερή εργασία, αλλά και όλων των άλλων εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους, αφού είναι προφανές ότι οι εργολάβοι, ιδιωτικές κλινικές και τα νοσοκομεία - επιχειρήσεις θα νοικιάζουν τους φθηνότερους νοσηλευτές με τις λιγότερες γνώσεις και απαιτήσεις με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τους ασθενείς. Θα εργάζονται με δελτίο παροχής υπηρεσιών που εκτός των άλλων σημαίνει ότι θα πληρώνουν μόνοι τους για την Κοινωνική Ασφάλισή τους.
  • Αύξηση της επιβάρυνσης των λαϊκών οικογενειών για την παροχή υγειονομικής φροντίδας και περίθαλψης.

Η κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων συνδέεται με την πρόθεση της κυβέρνησης να ανακοστολογήσει τις ιατρικές πράξεις και τις διαγνωστικές εξετάσεις. Στόχος είναι να αυξηθούν οι τιμές στα νοσήλια, να εφαρμοστεί η κάρτα Υγείας στην ΠΦΥ και να μεταφερθούν οι δαπάνες για την υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη στους ασθενείς άμεσα ή μέσω των ασφαλιστικών ταμείων. Ετσι, μειώνουν ακόμα περισσότερο την κρατική χρηματοδότηση για την Υγεία, αυξάνεται η ιδιωτική δαπάνη, κερδίζουν οι ιδιωτικοί όμιλοι Υγείας, οι φαρμακοβιομηχανίες.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε ότι το 2006 τα έσοδα των δημοσίων νοσοκομείων προέρχονταν σε ποσοστό 82,13% από τα νοσήλια που πληρώνουν τα ασφαλιστικά ταμεία, δηλαδή από χρήματα των εργαζομένων, και σε ποσοστό 3,5% από τον κρατικό προϋπολογισμό. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι λαϊκές οικογένειες πληρώνουν πάνω από 7 δισ. ευρώ για υπηρεσίες Υγείας.

Η κυβέρνηση ήδη έβαλε σε πιλοτική εφαρμογή την κάρτα Υγείας για ιατρικές επισκέψεις, διαγνωστικές εξετάσεις και φάρμακα, θέτοντας συγκεκριμένο χρηματικό όριο για κάθε ασθενή - ασφαλισμένο για ένα χρόνο. Η ανακοστολόγηση των ιατρικών πράξεων και η για πρώτη φορά κοστολόγηση των νοσηλευτικών πράξεων θα γίνει στη βάση της σύνταξης των ιατρικών πρωτοκόλλων και αυτά θα αποτελέσουν τα βασικά στοιχεία στα οποία θα στηριχτεί ο καθορισμός του χρηματικού ορίου για την κάρτα Υγείας.

Τα πρωτόκολλα ιατρικών πράξεων - φαρμάκων, είναι πακέτα προκαθορισμένων - τυποποιημένων εξετάσεων, φαρμάκων και θεραπειών. Συντάσσονται με βάση έρευνες φαρμακευτικών εταιρειών, ώστε να περιλαμβάνουν τόσες και τέτοιες ιατρικές ή νοσηλευτικές πράξεις, εξετάσεις και φάρμακα και σε αυτή την τιμή που θα αποδίδουν το μεγαλύτερο δυνατό όφελος στις επιχειρήσεις Υγείας με το λιγότερο δυνατό κόστος γι' αυτές.

Η κυβέρνηση, βέβαια, υποστηρίζει ότι τα πρωτόκολλα εφαρμόζονται, για να νοικοκυρευτούν οι κρατικές και κοινωνικο - ασφαλιστικές δαπάνες για την Υγεία, που είναι μεγάλες. Στην πραγματικότητα όμως ενισχύει, όπως έκανε και το ΠΑΣΟΚ, τις πολυεθνικές φαρμάκων, ιατρικής βιοτεχνολογίας, τους επιχειρηματικούς ομίλους της Υγείας και τη λειτουργία των δημοσίων μονάδων Υγείας ως επιχειρήσεις, που αποτελούν την πηγή καταλήστευσης των ασφαλιστικών ταμείων, των οικογενειακών προϋπολογισμών και του κρατικού προϋπολογισμού. Οι λαϊκές οικογένειες καλούνται τώρα με το περιορισμένο χρηματικό ποσό που θα προβλέπει η κάρτα Υγείας τους, να πληρώσουν ακόμη περισσότερα για ακόμη λιγότερες και υποβαθμισμένες παροχές Υγείας.

Ετσι οι νοσηλευτές/τριες θα συμπράττουν στην αγοραπωλησία της Υγείας, στο να περικοπούν υγειονομικές παροχές και τελικά στο να ακριβοπληρώνουν οι λαϊκές οικογένειες και για νοσηλευτική φροντίδα.

Ακόμα πιο φτηνοί εργαζόμενοι

Η λειτουργία των μονάδων Υγείας ως επιχειρήσεις - εκτός από το ότι θα αναγκάζουν τους ασθενείς - πελάτες να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για να «αγοράσουν υπηρεσίες Υγείας» - θα επιδιώξουν να έχουν όσο το δυνατό φθηνότερους εργαζόμενους, με χαμηλούς μισθούς, με μειωμένα ασφαλιστικά - εργασιακά δικαιώματα:

  • Γι' αυτό, οι κυβερνήσεις δεν προσλαμβάνουν το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και αφήνουν κενές πάνω από 25.000 χιλιάδες θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού.
  • Γι' αυτό και η πλειοψηφία των προσλήψεων αφορά συμβασιούχους, επικουρικούς, προγράμματα stage, δηλαδή εργαζόμενους με ημερομηνία λήξης και με μειωμένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
  • Γι' αυτό συνεχίζουν την πολιτική πολυδιάσπασης του νοσηλευτικού κλάδου. Απόφοιτοι ΑΕΙ, ΤΕΙ, Μέσης Τεχνικής Σχολής, δημόσιων και ιδιωτικών ΤΕΕ, ΙΕΚ και ΚΕΚ. Θέλουν τους νοσηλευτές διασπασμένους, με διαφορετικό επίπεδο γνώσεων, γιατί με το «διαίρει και βασίλευε» μπορούν να εφαρμοστούν με λιγότερες αντιδράσεις τα αντιλαϊκά μέτρα.

Η συγκεκριμένη απόφαση της διοίκησης της ΕΝΕ εξυπηρετεί απόλυτα τα σχέδια των κυβερνήσεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ για παραπέρα εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών Υγείας, σε βάρος των λαϊκών οικογενειών και των υγειονομικών.

Αλλωστε, οι νοσηλευτικές πράξεις, τις οποίες σχεδιάζεται να «πουλάνε» συχνότερα οι νοσηλευτές, αφορούν πράξεις και υπηρεσίες οι οποίες όλες οι κυβερνήσεις φρόντισαν να μην παρέχονται ολοκληρωμένα μέσα από τις υπηρεσίες του δημόσιου συστήματος Υγείας (π.χ. η κατ' οίκον νοσηλεία στο μεγαλύτερο μέρος της είναι στα χέρια των ιδιωτών).

Η πολιτική αυτή και ειδικά το ζήτημα της κοστολόγησης είναι εφαρμογή του νόμου που ορίζει τους σκοπούς και τις αρμοδιότητες της ΕΝΕ. Αποδεικνύεται, για άλλη μια φορά, ότι η ΕΝΕ θεσμοθετήθηκε για να λειτουργήσει ως «Δούρειος Ιππος» για τα δικαιώματα ασθενών και νοσηλευτών. Επομένως σε ό,τι την αφορά το κύριο είναι ο χαρακτήρας και ο ρόλος της ως μηχανισμού προώθησης της αντιλαϊκής πολιτικής και χειραγώγησης των νοσηλευτών. Δεν είναι όπως ισχυρίζονται οι πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις των ΠΑΣΟΚ, ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, ΛΑ.Ο.Σ. μόνο τα πρόσωπα που αποτελούν τη διοίκησή της (με τις αδιαμφισβήτητες ευθύνες τους) και ο τρόπος εκλογής τους.

Τα κόμματα αυτά και οι αντίστοιχες συνδικαλιστικές παρατάξεις τους αποδέχονται την ελεύθερη άσκηση επαγγέλματος από τους νοσηλευτές, δηλαδή την άσκηση ιδιωτικού - ακριβοπληρωμένου από τους ασθενείς ιδιωτικού νοσηλευτικού έργου. Και αυτό γιατί στηρίζουν την πολιτική που αντιλαμβάνεται την Υγεία σαν εμπόρευμα που μπορεί να αγοράζεται και να πουλιέται, σαν κόστος για τον κρατικό προϋπολογισμό. Οι δυνάμεις αυτές, αντίστοιχα, αποδέχονται συνολικά το νομοθετικό πλαίσιο της ΕΝΕ γι' αυτό εστιάζουν την κριτική τους στα πρόσωπα και στον τρόπο εκλογής.

Οι νοσηλευτές όμως πρέπει και μπορούν να κατακτήσουν έναν πολύ πιο προωθημένο και καταξιωμένο κοινωνικό ρόλο από το σημερινό και από αυτό που τους επιφυλάσσει η πολιτική του εμπόρου της Υγείας.

Μπορούν και πρέπει να εργάζονται σε πολύ καλύτερες συνθήκες εργασίας, με πενθήμερο, 6ωρο, 30ωρο, με ουσιαστικά μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους, με μισθούς που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες τους.

Μπορούν και πρέπει να αξιοποιούν το σύνολο των γνώσεών τους, ώστε να μην αποτελούν απλά εκτελεστικά όργανα και να μην απαξιώνεται η εκπαίδευσή τους και οι προσπάθειές τους από τις άθλιες συνθήκες εργασίας. Μέσα από όλα αυτά, μπορούν να συμβάλλουν στην παροχή ουσιαστικά ποιοτικής φροντίδας υγείας για όλο το λαό.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύγκρουση με την αντιλαϊκή πολιτική του δικομματισμού και της Ευρωπαϊκής Ενωσης που μετατρέπει την Υγεία, την Πρόνοια, την Παιδεία σε ακριβοπληρωμένα εμπορεύματα. Είναι η αλλαγή συσχετισμών δύναμης σε συνδικαλιστικό και πολιτικό επίπεδο. Οσο οι νοσηλευτές και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι περιορίζουν τα αιτήματά τους σε ό,τι είναι «εφικτό» «ρεαλιστικό», δηλαδή σε ό,τι είναι διατεθειμένοι οι εργοδότες και το κράτος να δώσουν τόσο θα μειώνονται τα δικαιώματα, θα αφαιρούνται κατακτήσεις.

Οι νοσηλεύτριες και οι νοσηλευτές χρειάζεται να πάρουν τη δική τους θέση όπως και όλα τα λαϊκά στρώματα σε ένα παλλαϊκό κίνημα που θα διεκδικεί ένα ενιαίο, καθολικό και αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα Υγείας - Πρόνοιας, με πλήρη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό και τους εργοδότες και την κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δράσης. Ενός συστήματος Υγείας, που θα εξασφαλίζει πλήρη μισθολογικά, εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους τους νοσηλευτές και όλους τους λειτουργούς της Υγείας και θα λειτουργεί με κριτήριο την κάλυψη των λαϊκών αναγκών για ισότιμες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες Υγείας.


Μανώλης ΒΑΡΔΑΒΑΚΗΣ - Κατερίνα ΜΙΧΑΛΙΟΥ
Νοσηλευτές, μέλη του Τμήματος Υγείας – Πρόνοιας της ΚΕ του ΚΚΕΕυρωεκλογές Ιούνη 2024
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ