ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Πέμπτη 13 Μάη 2010
Σελ. /40
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΕΛΓΑ
«Σαρώνουν» και τις γεωργικές ασφαλίσεις

Νέο πλήγμα αποτελούν για την αγροτιά τα κυβερνητικά μέτρα για τον ΕΛΓΑ, που αυξάνουν τις εισφορές και πετσοκόβουν τις αποζημιώσεις

Αυξημένες εισφορές, πετσοκομμένες αποζημιώσεις και ιδιωτικοποίηση του ΕΛΓΑ (Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων), επιβάλλει το νέο γεωργοασφαλιστικό σύστημα που ετοιμάζεται να κάνει πράξη η κυβέρνηση. Η υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έδωσε χτες στη δημοσιότητα τις γενικές κατευθύνσεις που προωθούνται στον ΕΛΓΑ, που είναι σαφώς σε αρνητικότατη κατεύθυνση και σε βάρος των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων. Το τελικό μέγεθος των αρνητικών αλλαγών που επιβάλλονται θα φανεί επακριβώς, όταν δοθεί στο φως της δημοσιότητας το σχετικό νομοσχέδιο.

Οι επερχόμενες αλλαγές στον ΕΛΓΑ εντάσσονται στη συνολικότερη αντιλαϊκή - αντιαγροτική επίθεση της κυβέρνησης και της προσφοράς νέων κερδοφόρων πεδίων στο μεγάλο κεφάλαιο. Παράλληλα, στο όνομα της ανταποδοτικότητας, η κρατική χρηματοδότηση του ΕΛΓΑ παύει να υφίσταται και στο εξής οι όποιες αποζημιώσεις θα εξαρτώνται από το ύψος των εισπράξεων του Οργανισμού. Οπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα που δόθηκε χτες στη δημοσιότητα: «Προβλέπεται ο ισοσκελισμός των εσόδων του με τα έξοδά του, καθώς και η αναλογική και συμμετρική μείωση των καταβαλλομένων αποζημιώσεων σε περίπτωση που τα έσοδά του δεν επαρκούν. Συγκεκριμένα θεσπίζονται κανόνες με τους οποίους εξασφαλίζεται ο ισοσκελισμός των εσόδων και των δαπανών του ΕΛΓΑ. Ο ΕΛΓΑ στο εξής θα μπορεί να χορηγεί προκαταβολές στους δικαιούχους αγρότες και να προβαίνει στην τελική εκκαθάριση των αποζημιώσεων στο τέλος κάθε διαχειριστικού έτους. Εάν μετά την εκκαθάριση, τα έσοδά του από κάθε πηγή, μετά την αφαίρεση των εξόδων μισθοδοσίας, των δαπανών για τα προγράμματα ενεργητικής προστασίας και λοιπών λειτουργικών δαπανών, δεν επαρκούν για την καταβολή του υπολοίπου των αποζημιώσεων, υποχρεούται να προβαίνει σε αναλογική μείωση των αποζημιώσεων, ανά προϊόν, στη φυτική παραγωγή και ανά ζώο στο ζωικό κεφάλαιο, μέχρι του ποσού που απαιτείται για τον ισοσκελισμό του ισολογισμού του». Δηλαδή, δε θα υπάρχει πλέον καμία εγγύηση για το τι χρηματικές αποζημιώσεις θα δίνονται στους αγροτοκτηνοτρόφους από τον ΕΛΓΑ.

Οσοι θέλουν λίγο καλύτερες αποζημιώσεις από τα ψίχουλα που θα τους δίνονται στο εξής, θα πρέπει να πληρώνουν ακόμα μεγαλύτερες εισφορές, για καλύψεις ποσοστού ζημιάς και ασφαλιστικούς κινδύνους που δε θα πληρώνει ο νέος κανονισμός του ΕΛΓΑ. Οι σχετικές πληροφορίες αναφέρουν ότι το ποσοστό αυτό θα είναι άλλο ένα 4%, για να υπάρχει πρόσθετη κάλυψη μέσω ΕΛΓΑ. Στις ιδιωτικές εταιρείες είναι προφανές ότι τα ασφάλιστρα θα είναι ακόμα πιο «τσουχτερά». Βέβαια, το θέμα είναι ότι ανοίγει διάπλατα ο δρόμος για τη δράση ιδιωτικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων, ενώ γίνεται αναφορά, παρηγοριά στον άρρωστο, για αλληλοασφαλιστικούς συνεταιρισμούς και ταμεία αλληλοβοηθείας. Το μάρμαρο σε κάθε περίπτωση θα το πληρώσουν πολύ ακριβά οι αγροτοκτηνοτρόφοι. Οσο για τις ενισχύσεις ΠΣΕΑ (Πολιτική Σχεδιασμού Εκτακτης Ανάγκης), αυτές «φεύγουν» από την αρμοδιότητα του ΕΛΓΑ και περνούν στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι καταργούνται οι κατ' εξαίρεση αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ και πως αυτές θα δίνονται, αν δίνονται, μέσω κρατικών ενισχύσεων.

Εισφορο-εισπράκτορες

Η εισφορά υπέρ ΕΛΓΑ γίνεται 4% επί της αξίας της γεωργικής παραγωγής που ασφαλίζεται, από 3% επί των τιμολογίων πώλησης που ίσχυε μέχρι τώρα για φυτική παραγωγή, ενώ, όπως φαίνεται, το ίδιο ποσοστό θα ισχύσει και για την κτηνοτροφία, από 0,5% που είναι τώρα. Το 4% ονομάστηκε ειδική εισφορά. Οπως ανακοινώθηκε: «Για τη φυτική παραγωγή, η ασφαλιζόμενη αξία υπολογίζεται με πολλαπλασιασμό του εμβαδού της καλλιεργούμενης έκτασης (αριθμό στρεμμάτων) επί τη μέση ποσότητα παραγωγής της συγκεκριμένης καλλιέργειας σε επίπεδο νομού επί τη μέση τιμή πώλησης του προϊόντος τη συγκεκριμένη εμπορική περίοδο. Για το ζωικό κεφάλαιο, η ασφαλιζόμενη αξία υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των ασφαλισμένων ζώων επί την αξία τους. Η βεβαίωση και επιβολή της υποχρεωτικής ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς γίνεται κατά το χρόνο υποβολής της Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας - Ενιαίας Δήλωσης Ενίσχυσης (1η Μαρτίου έως 15η Μαΐου κάθε έτους) και καταβάλλεται στον ΕΛΓΑ το αργότερο μέχρι την 31η Ιουλίου του ίδιου έτους. Σε περίπτωση αδυναμίας καταβολής, ο ασφαλισμένος παραγωγός δύναται να εκχωρήσει στον ΕΛΓΑ, μελλοντικές απαιτήσεις του, ισόποσου ύψους, από το Δημόσιο (επιστροφή ΦΠΑ, ενιαία ενίσχυση, επιστροφή φόρου πετρελαίου κ.λπ.) ή από ιδιώτες στους οποίους έχει ή πρόκειται να πουλήσει την παραγωγή του».

Εδώ γίνεται και εισπρακτικός εκβιασμός, γιατί, αν δεν πληρωθεί η εισφορά, δεν έχει και επιδότηση όπως φαίνεται, ενώ επίσης προβλέπεται και η «καθιέρωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ΕΛΓΑ, που θα αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση δικαιωμάτων που παρέχονται στους αγρότες, όπως η αγορά αγροτικού οχήματος, η άδεια πώλησης αγροτικών προϊόντων στις λαϊκές αγορές, η σύναψη δανείων, καθώς και η παράδοση προϊόντων σε συνεταιρισμούς ή επιχειρήσεις μεταποίησης ή εμπορίας».

Επίσης καθιερώνεται και η λεγόμενη γενική εισφορά, η οποία επιβάλλεται σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ. Η εισφορά αυτή για αρχή ορίστηκε στο 2%, επί των γεωργικών εισοδημάτων, αλλά μπορεί να γίνει με υπουργική απόφαση μέχρι και 5%. Οπως αναφέρεται: «Υποκείμενα στην εισφορά αυτή είναι τα φυσικά πρόσωπα που δηλώνουν συνολικό εισόδημα, συμπεριλαμβανομένου του γεωργικού εισοδήματος, που υπερβαίνει το εκάστοτε ισχύον αφορολόγητο όριο, όπως αυτό προβλέπεται από τις διατάξεις περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και αντίστοιχα όλα τα νομικά πρόσωπα». Δηλαδή, ένας παραγωγός που έχει 6.000 ευρώ αγροτικό εισόδημα και 7.000 εξωγεωργικό εισόδημα θα πληρώνει και την επιπρόσθετη εισφορά του 2%.

Αλλο ένα αρνητικότατο σημείο είναι η καθιέρωση νέου ορίου μη αποζημίωσης, που «ορίζεται στο 20% της ασφαλιζόμενης αξίας και υπολογίζεται επί του συνόλου των καλλιεργειών ομοειδών ειδών κάθε ασφαλισμένου». Για τα ΠΣΕΑ το ποσοστό είναι το 30%. Αυτό, για παράδειγμα, σημαίνει ότι οι αποζημιώσεις δε θα δίνονται ανά αγροτεμάχιο όπως μέχρι τώρα, αλλά στο σύνολο των καλλιεργούμενων στρεμμάτων κάθε καλλιέργειας ανά παραγωγό. Δηλαδή, ένας βαμβακοπαραγωγός με 110 στρέμματα βαμβάκι, αν πάθει ζημιά 100% σε ένα χωράφι 20 στρεμμάτων δε θα πάρει καθόλου αποζημίωση, ενώ τώρα θα έπαιρνε αποζημίωση.

Να αντιδράσει η αγροτιά

Γίνεται, λοιπόν, φανερό πως η κυβέρνηση αξιοποιεί τις αδυναμίες, τις ανεπάρκειες και την υπερχρέωση του ΕΛΓΑ από τις πολιτικές των κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ και ΝΔ, για να επιβάλει ακόμα χειρότερα μέτρα. Ο ΕΛΓΑ έφτασε πλέον να χρωστά 4,2 δισ. ευρώ και το φέσι αυτό θα κληθεί να το πληρώσει η αγροτιά, καταβάλλοντας μεγαλύτερες εισφορές που μπορεί να φτάσουν και ξεπεράσουν το 10%, για να πάρει εξευτελιστικές αποζημιώσεις. Μπρος σ' αυτήν την κατάσταση η φτωχομεσαία αγροτιά καλείται να αντιδράσει, να αγωνιστεί και να διεκδικήσει πλήρη ασφάλιση της φυτικής και ζωικής παραγωγής και του αγροτικού κεφαλαίου από όλους τους φυσικούς κινδύνους, με αποκλειστικά δημόσιο ΕΛΓΑ που θα επιχορηγείται από το κράτος και να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος των χρεών του.

ΑΕΠ
Πτώση 2,3% στο α' τρίμηνο

Αναιμική ενίσχυση 0,5% στην ευρωζώνη

Σε διαδικασία πτώσης συνεχίζει το παραγόμενο ΑΕΠ στη χώρα, σε αντίθεση με τις εξελίξεις τόσο στα κράτη της ευρωζώνης και συνολικά στην ΕΕ, όπου αρχίζουν να εμφανίζονται αναιμικοί βαθμοί ανάκαμψης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τη στατιστική υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), ο ρυθμός της πτώσης για το α' τρίμηνο του 2010 διαμορφώνεται σε 2,3%, γεγονός που η κυβέρνηση και η πλουτοκρατία σκοπεύουν να αξιοποιήσουν για την εφαρμογή των νέων αντιλαϊκών πακέτων που έτσι κι αλλιώς έχουν συμφωνήσει με την Κομισιόν και το ΔΝΤ.

Υποχώρηση στο παραγόμενο ΑΕΠ της Ελλάδας πρωτοεμφανίστηκε στο α' τρίμηνο του 2009 και από τότε συνεχίζει σε πτωτικούς ρυθμούς για να κλείσει το 12μηνο του 2009 με πτώση 2%. Με βάση και τις νεότερες προβλέψεις για το 2010, η πτώση ενδέχεται να ξεπεράσει και το 3%, ενώ σύμφωνα με το ΔΝΤ αναιμική ενίσχυση 1,1% αναμένεται από το 2012. Η στατιστική υπηρεσία αποδίδει τους πτωτικούς ρυθμούς στη μείωση των επενδύσεων και της δημόσιας κατανάλωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία - α' τρίμηνο 2010 - από την κοιναγορίτικη στατιστική υπηρεσία (Γιούροστατ) το ΑΕΠ στο «σκληρό πυρήνα» των 16 κρατών της ευρωζώνης εμφανίζει αναιμική ενίσχυση 0,5% και στην ΕΕ των «27» ρυθμό 0,3%. Οι καταγραφόμενοι ρυθμοί αύξησης διαμορφώνονται: Γερμανία 1,5%, Γαλλία 1,2%, Ιταλία 0,6%.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
Ισχυρό πλήγμα κατά της φτωχομεσαίας αγροτιάς

Με ανακοίνωσή του για το νομοσχέδιο για τον ΕΛΓΑ, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ επισημαίνει:

«

Το νομοσχέδιο για τον ΕΛΓΑ, που παρουσίασε η αρμόδια υπουργός, είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα που απαιτούν οι μεγαλοαγρότες και επιφέρει ένα ακόμα ισχυρό πλήγμα κατά της φτωχής και μεσαίας αγροτιάς.

Καταργεί ουσιαστικά την κρατική χρηματοδότηση προς τον οργανισμό. Ενισχύει τα ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια λειτουργίας του, δραστηριοποιεί την ιδιωτική ασφάλιση σε εταιρείες επιδοτώντας μάλιστα το ασφάλιστρο. Φορολογεί επιπλέον το συνεχώς μειούμενο αγροτικό εισόδημα, αυξάνει το ασφάλιστρο στην παραγωγή, αλλάζει τα κριτήρια και τον τρόπο παρακράτησης του ασφαλίστρου, ενισχύοντας τους μεγαλοαγρότες και χτυπώντας τη μικρή και φτωχομεσαία αγροτιά, ανοίγει το δρόμο της ιδιωτικοποίησης της ασφάλισης της παραγωγής στον αγροτικό τομέα.

Οι φτωχοί και μεσαίοι αγρότες δεν πρέπει να τα αποδεχτούν, αλλά να δυναμώσουν τον αγώνα τους μαζί με τους εργαζόμενους για να αποκρουστεί και να ανατραπεί η αντιλαϊκή πολιτική. Ολοι μαζί σε κοινό αγώνα για να μην πτωχεύσει ο λαός, αλλά η πλουτοκρατία».
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org