Σάββατο 19 Αυγούστου 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ)
ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΗΠΑ - ΕΛΛΑΔΑΣ
«Περιθώρια» και σχέδια για μπίζνες μέσα από αντιφάσεις και ανταγωνισμούς

Μια ενδιαφέρουσα «ακτινογραφία» των διμερών επιχειρηματικών σχέσεων ΗΠΑ - Ελλάδας, όπως και την προσπάθεια για παραπέρα επέκταση των εν λόγω σχέσεων από τη σκοπιά του εγχώριου κεφαλαίου, δίνει η ετήσια έκθεση του 2016 που συνέταξε η ελληνική πρεσβεία στην Ουάσιγκτον με θέμα «Η οικονομία των ΗΠΑ και οι διμερείς οικονομικές και εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα».

Στην έκθεση, που βάζει και τις προτεραιότητες για το 2017 και αργότερα, αποτυπώνονται τόσο οι προσπάθειες αλλά και τα μέτρα που προτείνονται για την προσέλκυση αμερικανικών κεφαλαίων στην εγχώρια καπιταλιστική οικονομία, στοιχείο που αποτελεί άλλωστε προτεραιότητα για την «αναζωογόνησή» της, όσο και η προσπάθεια τμημάτων του κεφαλαίου να επωφεληθούν περαιτέρω, με την ανάλογη στήριξη από το αστικό κράτος, από τα «αναξιοποίητα» όπως λέγεται περιθώρια που παρέχουν οι πολύ στενές σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας.

«Αναξιοποίητα περιθώρια» και δυσκολίες

Συγκεκριμένα, στην έκθεση τονίζεται ότι «οι διμερείς οικονομικές σχέσεις Ελλάδας - ΗΠΑ χαρακτηρίζονται από αναξιοποίητα περιθώρια που δύνανται να δώσουν νέα δυναμική στις επιχειρηματικές σχέσεις των δύο χωρών».

Από την πλευρά του εγχώριου κεφαλαίου, σε ό,τι αφορά τα περιθώρια αυτά, σημειώνεται πως «ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της αμερικανικής αγοράς που την κατατάσσουν μεταξύ των οικονομιών που προσφέρουν ευκαιρίες για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα είναι: το φιλικό κλίμα μεταξύ των χωρών, δεδομένου ότι οι ΗΠΑ αποτελούν στρατηγικό εταίρο της Ελλάδας, το μέγεθος της αμερικανικής αγοράς, η αναγνώριση της υψηλής ποιότητας των ελληνικών προϊόντων από τους Αμερικανούς καταναλωτές και η πολυπληθής ελληνική κοινότητα (ομογένεια) που εκτιμάται στα 3 εκατ. άτομα, η πλειοψηφία των οποίων έχουν έντονη και επιτυχημένη επιχειρηματική δραστηριότητα στις ΗΠΑ».

Την ίδια ώρα, βέβαια, καταγράφει πως «πέραν των ευκαιριών που αναφέραμε παραπάνω, η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα θα πρέπει να λάβει υπόψη και τα χαρακτηριστικά που αποτελούν τροχοπέδη στην είσοδό τους στην αμερικανική αγορά.

Καταρχάς πρόκειται για μία αγορά με έντονα στοιχεία προστατευτισμού, σε τομείς μάλιστα που ενδιαφέρουν τη χώρα μας, όπως τα αγροτικά προϊόντα. Ενδεικτικά αναφέρουμε το παράδειγμα του ελαιόλαδου, καθώς κατά καιρούς οι Αμερικανοί παραγωγοί, κυρίως από την Καλιφόρνια, καταβάλλουν συντονισμένες προσπάθειες για να θέσουν μη δασμολογικά εμπόδια στην εισαγωγή του ανταγωνιστικού ευρωπαϊκού ελαιόλαδου, επικαλούμενοι την ανάγκη επιβολής περισσότερων ελέγχων, βάσει μάλιστα διαφορετικών κριτηρίων/προτύπων από τα ευρωπαϊκά.

Γενικότερα, η μη εναρμόνιση των ευρωπαϊκών και των αμερικανικών προτύπων και η ανάγκη υποβολής ξεχωριστού αιτήματος ισοδυναμίας, για κάθε κατηγορία προϊόντων, από κάθε χώρα ξεχωριστά, διαδικασία ιδιαιτέρως χρονοβόρα (3-4 έτη), αποτελεί σημαντικό εμπόδιο στην είσοδο περισσότερων ελληνικών αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων στις ΗΠΑ. Επίσης, ενώ το μέγεθος της αγοράς αποτελεί κίνητρο για τους Ελληνες εξαγωγείς, ταυτόχρονα αποτελεί και μία πρόσθετη δυσκολία. Καταρχάς, εξαιτίας της ανάγκης προσφοράς μεγάλων ποσοτήτων, προκειμένου να είναι σταθερή η παρουσία ενός προϊόντος στην αγορά και κατ' επέκταση η επιχειρηματική συνεργασία. Οι μεμονωμένοι Ελληνες παραγωγοί και εξαγωγείς συνήθως αδυνατούν να ανταποκριθούν στη ζήτηση αυξημένων ποσοτήτων, λόγω του κατακερματισμού των εξαγόμενων ποσοτήτων με πολλές διαφορετικές επωνυμίες. Πρόσθετα, οι Ελληνες εξαγωγείς θα πρέπει να λάβουν υπόψη το ομοσπονδιακό σύστημα διοίκησης της χώρας, που έχει ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση του θεσμικού πλαισίου ανά Πολιτεία. Παρόλο που οι γενικοί κανόνες/πρότυπα εισαγωγής υιοθετούνται σε ομοσπονδιακό επίπεδο, οι Πολιτείες έχουν τη δυνατότητα να εξειδικεύσουν τις προϋποθέσεις και το κόστος εισαγωγής επιβάλλοντας πρόσθετους κανόνες».

Η πρεσβεία καταγράφει ως σημαντικότερες πύλες εισόδου των ελληνικών προϊόντων στην αμερικανική αγορά τους λιμένες της Ανατολικής Ακτής (π.χ. Νέα Υόρκη, Βαλτιμόρη). Ταυτόχρονα, επιμένει ότι «αν και παραδοσιακά το μεγαλύτερο μέρος των δράσεων επικεντρώνεται στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, υπάρχει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης των ελληνικών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τόσο στην Κεντρική Αμερική, όσο και στη Δυτική Ακτή, όπου, όπως προαναφέραμε, συγκεντρώνεται η πλειοψηφία των νεοφυών επιχειρήσεων και των εταιρειών του τομέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας)».

«Συμπερασματικά», καταλήγει η πρεσβεία δείχνοντας και προς την ανάγκη το αστικό κράτος να στηρίξει πιο αποφασιστικά την είσοδο των επιχειρηματικών ομίλων σε μια τόσο «απαιτητική» καπιταλιστική αγορά, «η αμερικανική αγορά παρουσιάζει σημαντικές ευκαιρίες για την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα, οι οποίες όμως παραμένουν αναξιοποίητες. Το 2015 σημειώθηκε αύξηση στην αξία των διμερών εμπορευματικών ροών, η οποία όμως οφείλεται κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην πτώση της ισοτιμίας ευρώ - δολαρίου. Προκειμένου να εδραιωθεί και να διευρυνθεί η παρουσία ελληνικών προϊόντων στις ΗΠΑ, θα πρέπει η ελληνική πλευρά να προχωρήσει σε στρατηγικό σχεδιασμό συντονισμένων προσπαθειών, δημιουργώντας clusters που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν τις οικονομίες κλίμακας που θα προκύψουν από αυτό το ευρύτερο σχήμα οργάνωσης της εξαγωγικής μας προσπάθειας».

«Κίνητρα για τους επενδυτές»

Σε ό,τι αφορά τον έτερο στόχο, αυτόν της προσέλκυσης κεφαλαίων στην εγχώρια καπιταλιστική οικονομία, οι Ελληνες διπλωμάτες σημειώνουν ότι «ως προς τις επενδυτικές δραστηριότητες, οι Αμερικανοί μέχρι στιγμής φαίνεται να επικεντρώνονται στον κτηματομεσιτικό τομέα της χώρας μας, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει κατά καιρούς εκφραστεί και πάλι από τη Δυτική Ακτή, και συγκεκριμένα την περιοχή του Las Vegas.

Ωστόσο, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι κατά τις εδώ επαφές μας, η αμερικανική πλευρά, αν και εκφράζει το επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, ταυτόχρονα εκφράζει επιφυλάξεις που συνδέονται με την υψηλή φορολογία και τις συνεχείς αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο.

Αντίστοιχα, σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης έχουν και οι τουριστικές ροές μεταξύ Ελλάδας - ΗΠΑ, οι οποίες παραμένουν σε εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο, ειδικά ως προς τις αμερικανικές ταξιδιωτικές ροές με προορισμό τη χώρα μας. Ενας από τους βασικούς λόγους που δεν έχουν αξιοποιηθεί οι δυνατότητες συνεργασίας στον τουριστικό τομέα φαίνεται πως είναι η έλλειψη απευθείας αεροπορικής σύνδεσης με τις σημαντικότερες αμερικανικές πόλεις. Ιδιαίτερη ώθηση αναμένεται να δώσει η νέα, καθημερινή, απευθείας σύνδεση της Αθήνας με τη Νέα Υόρκη (Newark Airport) από τις αερογραμμές "Emirates Airlines" που ξεκίνησε κατά τη διάρκεια του 2017. Σημειώνουμε ότι μικρός αριθμός απευθείας πτήσεων πραγματοποιείται κατά τη θερινή περίοδο και από αμερικανικούς αερομεταφορείς, συνδέοντας, όμως, αποκλειστικά την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ με την Αθήνα».

Εξάλλου, η έκθεση, επαναλαμβάνοντας τα επιπλέον κίνητρα που πρέπει να δοθούν για την προσέλκυση επενδύσεων, υπογραμμίζει πως «για την προσέλκυση αμερικανικών κεφαλαίων, θα πρέπει να προβληθούν περαιτέρω, μέσω συντονισμένων δράσεων και πρωτοβουλιών, τα επενδυτικά κίνητρα, οι θετικές επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας, σε συνδυασμό με την επίλυση τυχόν προβλημάτων που αντιμετωπίζουν Αμερικανοί επενδυτές και εταιρείες αμερικανικών συμφερόντων εγκατεστημένες στη χώρα μας (π.χ. χρονικές υστερήσεις σε έκδοση αδειών κ.λπ.), προκειμένου να αναδειχθεί η Ελλάδα ως ελκυστικός επενδυτικός προορισμός». Στόχος που, βέβαια, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, πιάνοντας το νήμα από εκεί που το άφησαν οι προηγούμενες, σπεύδει να εκπληρώσει.


Θ.


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org