Κυριακή 30 Σεπτέμβρη 2007
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ο Παγκόσμιος Χάρτης των αντιασφαλιστικών «μεταρρυθμίσεων»

Παπαγεωργίου Βασίλης

Η ανάγκη αύξησης των ορίων συνταξιοδότησης είναι η μόνιμη επωδός των εκθέσεων του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) για την πορεία των συστημάτων Κοινωνικής Ασφάλισης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΟΣΑ είναι το «εργαστήρι» όλων των αντιασφαλιστικών μεταρρυθμίσεων που προωθούνται σ' όλο τον κόσμο.

Στην πρόσφατη έκδοσή του με τίτλο «Οι συντάξεις με μια ματιά», που εκδόθηκε στο Παρίσι το 2007, συνιστά προς όλα τα κράτη - μέλη του Οργανισμού την παραμονή των εργαζομένων για περισσότερα χρόνια στην εργασία. Ο ΟΟΣΑ προτείνει δύο εκδοχές γι' αυτόν το στόχο: Την απευθείας αύξηση του επίσημου ορίου συνταξιοδότησης, είτε την παροχή κινήτρων για παραμονή στην εργασία και μετά το επίσημο όριο.

Στην έκθεση γίνεται καταγραφή των χωρών που χρησιμοποίησαν τη μια, ή την άλλη εκδοχή, όπως και των χωρών που ακολούθησαν τη «μέση οδό», δηλαδή αύξησαν και τα όρια ηλικίας και θέσπισαν κίνητρα για «παράταση του εργάσιμου βίου».

Από το σχετικό πίνακα της έκθεσης του ΟΟΣΑ, προκύπτει ότι η πλειοψηφία των χωρών έχει αυξήσει το «επίσημο» όριο για τη νομιμοποίηση του δικαιώματος συνταξιοδότησης στα 65 χρόνια.

Τρεις χώρες, οι ΗΠΑ, η Πολωνία και η Ισλανδία, έχουν αυξήσει το όριο στα 67 χρόνια. Επίσης, στη Δανία, στη Γερμανία, στη Βρετανία και πρόσφατα στη Γαλλία κινείται η διαδικασία για την περαιτέρω αύξηση των ορίων.

Στη Γαλλία που ήταν η χώρα με το χαμηλότερο όριο (60 χρόνια) έπρεπε ο εργαζόμενος να έχει συμπληρώσει, παράλληλα, και 40 χρόνια ασφάλισης!

Ενα ειδικό κεφάλαιο των «μεταρρυθμίσεων» είναι και η εξίσωση των ορίων ηλικίας γυναικών και ανδρών. Σχετικά μ' αυτό το θέμα, στην έκθεση του ΟΟΣΑ, σημειώνεται ότι πολλά κράτη, όπως η Αυστραλία, το Βέλγιο, η Πορτογαλία και η Βρετανία, έχουν ήδη σχεδιάσει την εξίσωση των ορίων.

Ωστόσο, υπάρχουν χώρες, όπως η Ιταλία, το Μεξικό, η Πολωνία και η Ελβετία, οι οποίες εξαιτίας «ιδιαιτεροτήτων» θα διατηρήσουν τα διαφοροποιημένα όρια για μερικά χρόνια ακόμη. Ως ιδιαίτερη περίπτωση προβάλλεται η Τσεχία, όπου το όριο συνταξιοδότησης των γυναικών συναρτάται με τον αριθμό των παιδιών που γέννησε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση οι μεταρρυθμίσεις σ' αυτόν τον τομέα οδήγησαν σε αύξηση των ορίων τόσο για τους άνδρες, όσο και για τις γυναίκες, όπως στην Τσεχία, στην Ελλάδα, στην Ουγγαρία, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα και τις ΗΠΑ.

Τέλος, στην έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρεται ότι οι χώρες στις οποίες θεσπίστηκαν κίνητρα για παράταση του εργάσιμου βίου (και αντιστοίχως αντικίνητρα για «πρόωρη» συνταξιοδότηση) είναι οι εξής: Αυστραλία, Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Ουγγαρία, Πορτογαλία, Τσεχία και Φινλανδία.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org