Σάββατο 10 Φλεβάρη 1996
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
Εθνικός Στρατός ΕΛΑΣ

2/39 Συν/μα

Αριθ. 3884

ΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

Βεβαιούμεν ότι ο Ιταλός υπήκοος Παμπαλόνε Αμο, υπηρετών εις τον ιταλικόν στρατόν ως Λοχαγός του Πυροβολικού, είχεν έρθει κατά την διάρκειαν της Κατοχής εις επαφήν με τας Οργανώσεις μας εις Κεφαλληνίαν όπου υπηρετεί.

Κατά την ανακωχήν της Ιταλίας επρωτοστάτησεν εις την οργάνωσιν αντιστάσεως κατά των Γερμανών και την μη παράδοσιν του οπλισμού είς τούτους, παρά την αντίθετον απόφασιν του Ιταλού Στρατηγού, Διοικητού των Νήσων.

Πολεμών κατά των Γερμανών ετραυματίσθη, διασωθείς υπό των οργανώσεών μας και καταφυγών εις το Σύνταγμά μας, όπου από του Σεπτεμβρίου 1943 προσέφερεν τας υπηρεσίας του όπου και όποτε του εζητήθησαν.

Ηδη αποστέλλεται διά διαταγής της ΙΙΙΧ Ταξιαρχίας εις Κεφαλλονιάν δι' υπηρεσίαν.

Η παρούσα εκδίδεται τη αιτήση του.

Σταθμός Δ/σεως Συν/τος 6-4-44

Το 2/39 Σύνταγμα


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org