Παρασκευή 8 Δεκέμβρη 2023
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΝΕΟΛΑΙΑ
Πρόσκληση για πανεπιστήμια - εργαστήρια πολέμου

Με τον τίτλο «Επιστήμη για την Ειρήνη και την Ασφάλεια» (!) το ΝΑΤΟ επιχειρεί να επιστρατεύσει ερευνητικές και επιστημονικές εργασίες στους σχεδιασμούς του

Με τον προκλητικό τίτλο «Science for Peace and Security» - «Επιστήμη για την Ειρήνη και την Ασφάλεια», ο οποίος αναιρείται από το ίδιο το περιεχόμενό του, το ΝΑΤΟ απευθύνεται στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, καλώντας για συνεργασία στην έρευνα, στην καινοτομία και την ανταλλαγή γνώσης μέσω επιχορηγήσεων. Το πρόγραμμα έχει στον πυρήνα του την επιστράτευση των πανεπιστημίων, της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ και ήδη η σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει φτάσει σε πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας, με αποστολέα τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων.

Φυσικά δεν πρόκειται για τη μοναδική φορά που επιχειρείται η εμπλοκή των πανεπιστημίων στους στρατιωτικούς σχεδιασμούς του αστικού κράτους, καθώς, ως μηχανισμοί του, καλούνται να υπηρετήσουν τις βασικές λειτουργίες του. Στο ίδιο ακριβώς πλαίσιο, καθώς βαθαίνει η εμπλοκή της χώρας στους πολυπλόκαμους ΝΑΤΟικούς σχεδιασμούς, αντίστοιχα αυξάνεται και η πίεση προς τα ιδρύματα να τους υπηρετήσουν. Η εμπλοκή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων συμπεριλαμβάνεται στους στρατηγικούς Στόχους των Εταιρικών Σχέσεων του ΝΑΤΟ και το πρόγραμμα απευθύνεται σε πανεπιστήμια και επιστήμονες από μια σειρά χώρες - μέλη του.

Ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων

Από παλιότερη διαφημιστική καμπάνια για το ΝΑΤΟικό πρόγραμμα
Από παλιότερη διαφημιστική καμπάνια για το ΝΑΤΟικό πρόγραμμα
Είναι αποκαλυπτικό ότι από τον ιμπεριαλιστικό μηχανισμό αναζητείται τροφοδότηση με νέα γνώση και επιστημονικά εργαλεία σε μια σειρά στρατηγικά πεδία. Αποκαλυπτική ως προς το ευρύ φάσμα πεδίων αυτό είναι η πρόσκληση, όπου παρατίθεται οι προτεραιότητες του προγράμματος στις οποίες καλούνται να ανταποκρίνονται οι προτάσεις.

Ειδικότερα, στις προτεραιότητες περιλαμβάνονται:

  • «Διευκόλυνση της αμοιβαίας επωφελούς συνεργασίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, συμπεριλαμβανομένων διεθνών προσπαθειών για ανταπόκριση σε αναδυόμενες προκλήσεις ασφάλειας», όπου μεταξύ άλλων γίνεται λόγος για «ανθρώπινους παράγοντες στην άμυνα ενάντια στην τρομοκρατία», «διαχείριση κινδύνου, καλύτερες πρακτικές και τεχνολογίες που απαντούν στην τρομοκρατία».
  • «Ενεργειακή Ασφάλεια», όπου ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνονται «καινοτόμες ενεργειακές λύσεις για τον στρατό. Ενεργειακές λύσεις στο πεδίο της μάχης, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας με στρατιωτική εφαρμογή».
  • «Κυβερνοασφάλεια», που περιλαμβάνει ανάμεσα σε άλλα την «προστασία κρίσιμων υποδομών», την «κυβερνο-άμυνα, συμπεριλαμβανομένων νέων τεχνολογιών και υποστήριξη της κατασκευής υποδομών τεχνολογίας της πληροφορίας».
  • «Προστασία απέναντι σε χημικούς, βιολογικούς, ακτινοβολικούς και πυρηνικούς (CBRN) παράγοντες», που εξειδικεύεται σε μεθόδους και τεχνολογίες προστασίας, διάγνωση επιπτώσεων, ανίχνευση, απολύμανση, καταστροφή, απόρριψη παραγόντων (CBRN), διαχείριση κινδύνου, στρατηγικές και τεχνολογίες ανάκαμψης, ιατρικά μέτρα απέναντι στους παράγοντες CBRN.
  • «Περιβαλλοντική Ασφάλεια», με «ζητήματα ασφάλειας που προκύπτουν από σημαντικούς περιορισμούς που αφορούν το περιβάλλον και τους πόρους, συμπεριλαμβανομένων κινδύνων που αφορούν την υγεία, την κλιματική αλλαγή, τη λειψυδρία και τις αυξημένες ενεργειακές ανάγκες, που έχουν την προοπτική να επηρεάσουν σημαντικά τον σχεδιασμό και τις επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ».
  • «Ενίσχυση της υποστήριξης για ΝΑΤΟικές επιχειρήσεις και αποστολές», με «παροχή πολιτικής υποστήριξης», «παροχή πρόσβασης στην πληροφορία μέσω συνδεσιμότητας ίντερνετ όπως με το πρόγραμμα SILK - Αφγανιστάν», «πολιτιστικές και κοινωνικές πλευρές στις στρατιωτικές επιχειρήσεις και αποστολές», «ενίσχυση της συνεργασίας με άλλους διεθνείς συμμετέχοντες».
  • «Ενίσχυση της ενημέρωσης για τις εξελίξεις στην ασφάλεια συμπεριλαμβανομένων της έγκαιρης προειδοποίησης, με στόχο την πρόληψη κρίσεων», μέσω «προηγμένων τεχνολογιών όπως νανοτεχνολογία, οπτική τεχνολογία, μικροδορυφόροι, μεταλλουργία...», θεμάτων που αφορούν την «ασφάλεια συνόρων και λιμανιών», την «ανίχνευση και εξουδετέρωση ναρκών», τις «ανθρωπιστικές και κοινωνικές πλευρές της ασφάλειας που σχετίζεται με τους στρατηγικούς στόχους του ΝΑΤΟ», καθώς και κάθε «σχέδιο που ξεκάθαρα σχετίζεται με απειλές σε θέματα ασφάλειας».

Προκειμένου να εγκριθεί και να χρηματοδοτηθεί μία πρόταση, θα πρέπει να ανταποκρίνεται σε τουλάχιστον μία από τις παραπάνω θεματικές, οι οποίες γίνεται κάτι παραπάνω από φανερό ότι βάζουν τα ιδρύματα για τα καλά να εξυπηρετούν όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του ΝΑΤΟ, να παρέχουν ουσιαστική υποστήριξη στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας για καθαρά στρατιωτικές επιχειρήσεις, για τις περαιτέρω αρμοδιότητες που αφορούν τη λεγόμενη «πολιτική ασφάλεια», ακόμα και για την ιδεολογική παρέμβασή του στους πολίτες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δεν «πέφτει από τον ουρανό». Συνδέεται άμεσα με την εμπλοκή της χώρας στη στρατηγική των μακελάρηδων που βαθαίνει όλο και περισσότερο, αλλά και με τις εξελίξεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση, που με μία σειρά μέτρων και νομοθετημάτων πιέζεται στο να καθορίζει το ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο ανάλογα με τους χρηματοδότες της και τα συμφέροντά τους. Η ερευνητική πολιτική των πανεπιστημίων δεν μπορεί να καθορίζεται από τους κάθε είδους χρηματοδότες της, στην προκειμένη περίπτωση το ΝΑΤΟ.

Απέναντι σε αυτές τις εξελίξεις βρίσκονται οι φοιτητές και εργαζόμενοι στα πανεπιστήμια, που έχουν καταδικάσει αντίστοιχες προσπάθειες υπαγωγής της επιστήμης, των ιδρυμάτων, του ερευνητικού δυναμικού, στην υπηρεσία των μακελάρηδων. Εχουν αποκαλύψει τις στοχεύσεις τέτοιων προγραμμάτων, καλώντας κανένας να μην αποδεχτεί αυτόν τον ρόλο, καταγγέλλοντας τις ευθύνες των κυβερνήσεων που έχουν μετατρέψει τη χώρα σε απέραντη βάση.

Τέτοια προγράμματα γίνονται ακόμα πιο προκλητικά, όταν η νεολαία και ο λαός αναγκάζονται να ζουν πολύ πίσω από τις δυνατότητες της σημερινής εποχής, με τεράστιες ανάγκες τις οποίες θα μπορούσε και θα έπρεπε να καλύπτει η επιστήμη και τα επιτεύγματά της. Αρκεί να αποδεσμευτεί από τον ασφυκτικό κλοιό της αστικής στρατηγικής που τη θέλει εργαλείο κερδών και πολέμων...


Κορυφή σελίδας
Ευρωεκλογές Ιούνη 2024
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ