Κυριακή 28 Δεκέμβρη 2008
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΝΕΟΛΑΙΑ
Υποταγμένα όσο ποτέ στη στρατηγική του μεγάλου κεφαλαίου, που δεν κρύβει ότι θέλει να βάλει στο χέρι την Παιδεία σε όλες τις βαθμίδες της, είναι τα αυτόνομα - αποκεντρωμένα σχολεία, όπως δείχνει η εμπειρία από χώρες της Ευρώπης. Η εμπειρία αυτή οδηγεί σε χρήσιμα συμπεράσματα για το πού οδηγείται η Παιδεία και απαντά στους υποστηρικτές της αποκέντρωσης που θέλουν να αντλήσουν συναίνεση στη διάλυση - ουσιαστικά - της Παιδείας. Πέρα από τη θετική χροιά που μπορεί να έχει η λέξη «αυτονομία» κυρίως σε μία περίοδο που το σχολείο νιώθει έντονη την πίεση της χρόνιας υποχρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό, αλλά και με την ένταση του ελέγχου της διοίκησης στα σχολεία, η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι...
1373 λέξεις, σελ.: 21


Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ