Κυριακή 10 Μάη 2009
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΝΘΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: "7 ΜΕΡΕΣ ΜΑΖΙ"
Σκάκι

Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΡΧΑΡΙΟΥ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Νο 207
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Νο 207
Εβδομήντα ένα χρόνια πλησιάζουν από τη σύνθεση του Ντ. Γκρόσι και οι ισχυροί λύτες καλούνται να κάνουν ΜΑΤ με τα λευκά σε (3) τρεις κινήσεις. Το Νο 208, ακόμα και οι αρχάριοι λύτες θα το λύσουν χωρίς να βάλουν τα κομμάτια στη σκακιέρα. Παίζουν τα λευκά.

-- Δύο παρτίδες για την προπόνησή σας από το Γκραν Πρι της FIDE.

Λευκά: Αρονιάν (Αρμ. 2754)

Μαύρα: Ιβαντσούκ (Ουκρ. 2746)

Ναλτσίκ (Ρωσία) 22.4.09

1. Ιζ3 γ5 2. γ4 Ιζ6 3. δ4 γδ4 4. Ιδ4 α6 5. Ιγ3 ε6 6. Αη5 Βγ7 7. ε3 β6 8. Αδ3 Αβ7 9. 0-0 Ιγ6 10. Πγ1 Πγ8 11. Αε2 Αε7 12. Ιγ6 Αγ6 13. Ιδ5 εδ5 14. Αζ6 Αζ6 15. γδ5 Αβ2 16. Πγ2 Αε5 17. δγ6 δγ6 18. Αα6 Πδ8 19. Βζ3 γ5 20. Αβ5 Ρζ8 21. η3 η6 22. Πδ1 Ρη7 23. Πγδ2 Πδ2 24. Πδ2 Πδ8 25. Πδ8 Βδ8 26. Ρη2 θ5 27. Βε4 Αγ3 28. Ββ7 Αζ6 29. Αγ4 Βε7 30. Βδ5 θ4 31. ε4 θη3 32. θη3 Αδ4 33. ζ4 ζ6 34. Ρζ3 Ρθ6 35. Βη8 η5 36. ε5 ζε5 37. Αδ3 ε4 38. Αε4 Βη7 39. Βε6 Βζ6 40. Βδ7 1-0.

Λευκά: Γκρίστσουκ (Ρωσ. 2748)

Μαύρα: Καζιμτζάνοβ (Ουζμπ. 2695)

1. δ4 δ5 2. γ4 δγ4 3. ε4 Iζ6 4. ε5 Ιδ5 5. Αγ4 Ιβ6 6. Αβ3 Ιγ6 7. Αε3 Aζ5 8. Ιε2 ε6 9. Ιβγ3 Βδ7 10. α3 0-0-0 11. 0-0 θ5 12. Πγ1 Ρβ8 13. Ια4 Αε7 14. Ιβ6 αβ6 15. Αα4 θ4 16. ζ3 ζ6 17. Αβ5 Βγ8 18. Ββ3 Ια7 19. Αγ4 ζε5 20. δε5 Αγ5 21. Αγ5 βγ5 22. Βε3 β6 23. β4 β5 24. Αα2 γ4 25. Ιδ4 Ββ7 26. α4 θ3 27. αβ5 θη2 28. Πζδ1 Ιβ5 29. Ιζ5 εζ5 30. Αγ4 ζ4 31. Bζ4 Πδζ8 32. Aζ7 Ββ6 33. Πγ5 Ιγ3 34. Πδ2 Ια4 35. ε6 Ιγ5 36. βγ5 Βγ5 37. Ρη2 Ργ8 38. Βη4 Βε7 39. Πα2 1-0.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Νο 208
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Νο 208
Στα προηγούμενα: Στο Νο 205 παίζουμε 1. Ρζ4! (απειλεί 2. Αε2 Ργ2 3. Βγ1Χ) 1...Ββ4 2. Ιγ4 Βδ6+ 3. Ιε5+ ματ! (Καλύπτει το σαχ και η μαύρη βασίλισσα δεν μπορεί να πάρει τον ίππο, λόγω πύργου «δ7»!) Αν 1...Βζ8+ 2. Ιζ7 Βδ6+ 3. Ιε5Χ. Αν 1...Βδ6+ 2. Πδ6+ Ργ4 3. Αε2+ ματ! Στο Νο 206 των αρχαρίων, το λύσατε σίγουρα από το ...διάγραμμα. 1...Πζ1+ 2. Ρζ1 Βη2+ ματ!
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org