Κυριακή 19 Αυγούστου 2012
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΠ 2014 - 2020
Οι αρνητικές επιπτώσεις της περιφερειοποίησης

Οι μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι καλούνται να αγωνιστούν σθεναρά για την ανατροπή των νέων αρνητικών προτάσεων της Κομισιόν

MotionTeam

Η περιφερειοποίηση των επιδοτήσεων που θα επιβάλει η αναθεώρηση της ΚΑΠ από το 2014, θα είναι σε βάρος των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και σε βάρος της αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής της χώρας. Η σχετική πρόταση της Κομισιόν που γίνεται στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», αποσκοπεί στο να ενισχυθούν περαιτέρω οι επιχειρηματίες - μεγαλοαγρότες και να εξυπηρετηθούν καλύτερα τα κερδοσκοπικά συμφέροντα των μονοπωλίων.

Περιφερειοποίηση σημαίνει ότι στρεμματικές επιδοτήσεις που καθιερώθηκαν από το 2006 και ισχύουν ως δικαιώματα ανά εκτάριο ανάλογα με το τι καλλιεργούσε και τι επιδοτήσεις έπαιρνε το διάστημα 2000 - 2002 ο κάθε δικαιούχος, δεν θα ισχύουν πια. Το ίδιο θα συμβεί και για τα ειδικά δικαιώματα που έχουν οι αιγοπροβατοτρόφοι και βοοτρόφοι και τα οποία μέχρι τώρα μπορούν να τα μετρούν ανά κεφάλι ζώου. Από το 2014 είτε αγρότης είναι κανείς είτε κτηνοτρόφος, τα νέα δικαιώματα θα είναι ίσης αξίας ανά περιφέρεια και σε ό,τι ορισθεί ως περιφέρεια (π.χ. όλη η χώρα μια περιφέρεια, ανά Καλλικρατική Περιφέρεια, πεδινές, ημιορεινές, ορεινές περιοχές κ.ά.) Τούτο όμως δε σημαίνει ούτε ισότητα, ούτε δικαιοσύνη. Αυτό που θα γίνει είναι ότι οι νέες επιδοτήσεις θα αποκοπούν πλήρως από την παραγωγή και το πλήγμα της περιφερειοποίησης θα είναι μεγάλο και για τη γεωργία και για την κτηνοτροφία.

Τα όσα προτείνονται στη νέα αναθεώρηση της ΚΑΠ οδηγούν με μεγαλύτερη ένταση τους μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους στη φτώχεια και στο ξεκλήρισμα και ταυτόχρονα ενισχύουν την πολιτική συγκέντρωσης της γης και των όποιων επιδοτήσεων στους μεγαλοαγρότες επιχειρηματίες. Η υποκρισία και η κοροϊδία της υπόθεσης είναι ότι ενώ μειώνονται δραστικά οι επιδοτήσεις και οι κοινοτικοί πόροι για τη γεωργία, επιχειρείται προπαγανδιστικά να εμφανιστεί πως ωφελούνται οι μικροί παραγωγοί και χάνουν οι μεγάλοι παραγωγοί. Η πραγματικότητα όμως θα αποδειχτεί εντελώς διαφορετική μέσα στα επόμενα χρόνια. Ετσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση, όλα δείχνουν ότι η αγροτιά θα πληρώσει πολύ ακριβά την καπιταλιστική κρίση και το κυνήγι των καπιταλιστικών κερδών.

Περιφερειοποιημένη χασούρα

Το μοντέλο περιφερειοποίησης που προτείνει η Κομισιόν περιλαμβάνει τέσσερις τύπους περιφερειοποιημένων επιδοτήσεων, που θα υπολογίζονται ανά εκτάριο και θα αθροίζονται ανάλογα με την περίπτωση για να βγάλουν τα νέα δικαιώματα. Η σχετική πρότασή της καθιερώνει τη λεγόμενη «βασική ενίσχυση» η οποία θα αποτελεί το 50% του συνολικού ποσού που θα δίνεται για τις επιδοτήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων. Το ποσό αυτό για την Ελλάδα υπολογίζεται στο 1,09 δισ. ευρώ. Οι επιλέξιμες εκτάσεις, αρώσιμη γη και βοσκότοποι, υπολογίζεται ότι είναι 56,5 εκατ. στρέμματα. Υπό αυτές τις συνθήκες προκύπτει ότι η βασική ενίσχυση θα είναι γύρω στα 190 ευρώ το εκτάριο ή 19 ευρώ το στρέμμα. Αυτή η ενίσχυση θα δίνεται σε όλους τους δικαιούχους αγρότες και τους κτηνοτρόφους.

Οι υπόλοιπες ενισχύσεις θα δίνονται υπό προϋποθέσεις. Το μεγαλύτερο κομμάτι το καταλαμβάνει σύμφωνα με τη σχετική πρόταση της Κομισιόν, η λεγόμενη «πράσινη ενίσχυση». Αυτή θα αποτελεί το 30% του συνολικού ποσού που θα δίνεται για τις επιδοτήσεις των αγροτοκτηνοτρόφων. Η ενίσχυση αυτή υπολογίζεται να είναι γύρω στα 110 ευρώ το εκτάριο ή 11 ευρώ το στρέμμα. Οι προϋποθέσεις καταβολής της «πράσινης ενίσχυσης» είναι να γίνεται υποχρεωτική αγρανάπαυση, αμειψισπορά, να αφήνεται ακαλλιέργητο περιθώριο κ.ά. Προτείνεται σχετικά η αγρανάπαυση να είναι 7%, ενώ ο κάθε αγρότης θα πρέπει να καλλιεργεί τουλάχιστον τρία είδη όπου η βασική καλλιέργεια δε θα πρέπει να ξεπερνάει το 70% των χωραφιών και η μικρότερη δε θα πρέπει να είναι λιγότερη από το 5%. Οσοι δε συμμορφώνονται, δεν θα λαμβάνουν αυτή την επιδότηση και θα πληρώνουν και πρόστιμο. Το μέτρο αυτό βασικά είναι υπέρ των μεγαλοαγροτών, οι οποίοι έχουν περιθώρια τέτοιας ευελιξίας.

Αυτές οι δύο ενισχύσεις είναι οι βασικές που θα δίνονται σε αγρότες και κτηνοτρόφους. Και οι δύο μαζί θα είναι όπως φαίνεται γύρω στα 300 ευρώ το εκτάριο ή 30 ευρώ το στρέμμα περίπου, όταν τώρα το μέσο δικαίωμα επιδότησης στη χώρα είναι 520 ευρώ το εκτάριο ή 52 ευρώ το στρέμμα. Ενδεχομένως, αν υπάρξουν αλλαγές στο πόσα στρέμματα θα θεωρηθούν τελικά ως επιλέξιμα (π.χ. βοσκότοποι ή εκτάσεις μικρών παραγωγών) τότε μπορεί το τελικό ποσό να ανέβει από 10 έως 30 ευρώ παραπάνω. Αλλά η κατάσταση δεν πρόκειται να αλλάξει θεαματικά. Από εκεί και πέρα η πρόταση της Κομισιόν προβλέπει να δίνεται μέχρι 5% επί του ποσού των άμεσων ενισχύσεων για τις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές και μέχρι 2% για τους νέους αγρότες. Στην περίπτωση που προστεθούν και αυτές οι ενισχύσεις, πράγμα που θα γίνει σε μια μερίδα των αγροτών, τότε τα νέα δικαιώματα θα είναι πάνω κάτω, κοντά στα 400 ευρώ το εκτάριο ή 40 ευρώ το στρέμμα. Δηλαδή, η βασική ενίσχυση, η πράσινη ενίσχυση, ορεινή και μειονεκτική περιοχή και νέος αγρότης, όλα μαζί.

Επιπλέον προβλέπεται προαιρετικά και συνδεδεμένη στρεμματική ενίσχυση. Στην σχετική πρόταση της Κομισιόν αναφέρεται ότι το ποσό που μπορεί να δοθεί επιτρέπεται να είναι μέχρι 10% επί του ποσού που δίνεται για τις άμεσες ενισχύσεις. Οπως προβλέπεται η συνδεδεμένη ενίσχυση μπορεί να δίνεται σε: Σιτηρά, ελαιούχους σπόρους, πρωτεϊνούχες καλλιέργειες, όσπρια, λινάρι, κάνναβη, ρύζι, καρπoύς με κέλυφος, άμυλο πατάτας, γάλα και γαλακτοκομικά προϊόντα, σπόρους, κρέας αιγοπροβάτων, βόειο κρέας, ελαιόλαδο, μεταξοσκώληκες, αποξηραμένη χαρτονομή, λυκίσκο, ζαχαρότευτλα, ζαχαροκάλαμο, οπωροκηπευτικά και δασύλλια περιοδικής υλοτόμησης. Συνδεδεμένη στρεμματική ενίσχυση προβλέπεται και για το βαμβάκι, όπου το ποσό θα είναι σίγουρα μειωμένο σε σχέση με αυτό που δίνεται τώρα.

Αλλη μια ξεχωριστή ενίσχυση που θα δίνεται, αφορά τους μικρούς καλλιεργητές οι οποίοι θα μπορούν να λαμβάνουν ένα ετήσιο κατ' αποκοπή ποσό από 500 έως 1.000 ευρώ. Εδώ προβλέπεται ποσοστό μέχρι το 10% του συνολικού ποσού των άμεσων ενισχύσεων. Ετσι κι αλλιώς όσοι παίρνουν κάτω από 200 ευρώ ενισχύσεις έχουν ήδη αποκλειστεί και πλέον οι εναπομείναντες μικροκαλλιεργητές θα λαμβάνουν ένα προνοιακό επίδομα, που όπως αναφέρουν οι σχετικές πληροφορίες για την Ελλάδα θα είναι γύρω στα 700 ευρώ. Η ένταξη σε αυτό το πρόγραμμα δεν είναι υποχρεωτική. Το συγκεκριμένο μέτρο πάντως δεν αποτελεί παροχή για τους μικρούς αγρότες. Γίνεται για γραφειοκρατικούς λόγους απλούστευσης διαδικασιών, μιας και οι πολύ μικροί αγρότες θεωρούνται στην πράξη ξεγραμμένοι.

Οπως ακόμα προτείνεται, τα κράτη μέλη θα μπορούν να περικόψουν οριζόντια το 40% των ενισχύσεων που δίνονται τώρα με βάση τα ιστορικά δικαιώματα, προκειμένου να συγκλίνουν στο μέσο όρο των νέων περιφερειοποιημένων ενισχύσεων. Δηλαδή αν κάποιος έχει δικαιώματα 1.000 ευρώ το εκτάριο, από το 2014 θα πέσει αυτόματα στα 600 ευρώ το εκτάριο και μέχρι το 2019 το δικαίωμά του θα προσαρμοστεί σταδιακά στο μέσο όρο της περιφέρειάς του. Δηλαδή αν είναι 300 ευρώ το εκτάριο το δικαίωμα της περιφέρειας, βασική και πράσινη ενίσχυση μαζί, τότε θα πάρει 300 ευρώ το εκτάριο.

Μεγάλο ζήτημα αναμένεται να δημιουργηθεί με τους κτηνοτρόφους, οι οποίοι θα πρέπει από το 2014 να αναζητούν να κατοχυρώσουν βοσκοτόπους, προκειμένου να πάρουν επιδότηση. Θα επιδοτούνται πλέον αυτοί που κατέχουν βοσκοτόπους και όχι αυτοί που έχουν ζώα. Με βάση την ελληνική πραγματικότητα οι κτηνοτρόφοι θα είναι έρμαια των δημάρχων και των διαμερισματικών συμβούλων και θα ανοίξει μια μεγάλη φάμπρικα ρουσφετολογικών εξαρτήσεων στο όνομα της καταβολής των νέων περιφερειοποιημένων επιδοτήσεων. Παράλληλα θα γίνει «σκοτωμός» στις δημοπρασίες των βοσκοτόπων. Η σχετική πρόταση της Κομισιόν είναι εφιαλτική για το μέλλον της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Αγωνιστική αντίδραση

Οι φτωχομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι καλούνται να αντιδράσουν αγωνιστικά και να δράσουν ενάντια στην πολιτική που τους πετάει εκτός παραγωγής, τους τσακίζει τη ζωή, και κάνει μαύρο το μέλλον τους. Κυβερνώντες, ΕΕ, ΔΝΤ έχουν στήσει ένα εφιαλτικό σκηνικό σε βάρος των αγροτοκτηνοτρόφων, σε βάρος των εργαζομένων και συνολικά των λαϊκών στρωμάτων. Το κακό όλο και χειροτερεύει και δε σηκώνει πολιτική αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης όπως λανσάρουν τα κόμματα του ερωμονόδρομου και θα διαλαλεί και η νέα κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ, ΔΗΜΑΡ. Η προοπτική που επιφυλάσσουν η αναθεώρηση της νέας ΚΑΠ για 2014-2020 και οι νέες προτάσεις της Κομισιόν, είναι η εξόντωση της μικρομεσαίας αγροτιάς, με εργαλείο την αλλαγή του τρόπου καταβολής των επιδοτήσεων και τη δραστική μείωσή τους, προκειμένου να συγκεντρωθούν γη και επιδοτήσεις στους μεγαλοαγρότες επιχειρηματίες. Ο μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι καλούνται να αγωνιστούν για την επιβίωσή τους και ενάντια στην καταστροφική πολιτική που ακολουθείται. Να αγωνιστούν σθεναρά για την ανατροπή των νέων ολέθριων προτάσεων της ΚΑΠ και για ρήξη και έξοδο από την ΕΕ. Για να έχει προοπτική ο αγώνας απαιτείται συντονισμός και κοινό μέτωπο ενάντια στην ακολουθούμενη αντιλαϊκή - αντιαγροτική πολιτική. Η διέξοδος βρίσκεται στην πάλη για μια διαφορετική αγροτική ανάπτυξη που θα υπηρετεί τα συμφέροντα των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και τις ανάγκες του λαού και όχι τα κέρδη των μονοπωλίων. Μια αγροτική ανάπτυξη που θα υλοποιείται στο πλαίσιο του κεντρικού σχεδιασμού της οικονομίας, με κοινωνικοποίηση των συγκεντρωμένων μέσων παραγωγής και της γης, με τη συνεταιριστικοποίηση της διάσπαρτης αγροτικής γης και παραγωγής, τη δημιουργία των παραγωγικών συνεταιρισμών που θα προωθούν κοινές καλλιεργητικές εργασίες με κρατική στήριξη για την παραγωγή φτηνών και ασφαλών τροφίμων για τη διατροφή του λαού και των αναγκαίων πρώτων υλών για τη μεταποιητική βιομηχανία. Πράγμα που γίνεται όλο και πιο επιτακτικό, όλο και πιο αναγκαίο έτσι όπως διαμορφώνεται η κατάσταση.


Κώστας ΔΕΤΣΙΚΑΣ
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org