ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Παρασκευή 20 Ιούνη 1997
Σελ. /32
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Τουριστικό εμπόρευμα ο Πολιτισμός μας

"Οσοι πιστοί προσέλθετε"... να φάτε".Αυτό μοιάζει να είναι το σύνθημα του εξευρωπαϊσμένου "εκσυγχρονιστικού" ΠΑΣΟΚ, που συνοδεύεται με τις απολυταρχικές αρμοδιότητες, με τις οποίες προικίζουν εαυτούς οι υπουργοί του. Φτιάχνουν νόμους, για να λύσουν τα χέρια τους από ό,τι τους περιορίζει στο να πράττουν κατά βούληση και... συμφέρον. Ενα από τα συχνά, πλέον, φαινόμενα που λαμβάνουν χώρα στο ένα υπουργείο μετά το άλλο, είδε και χτες το φως της δημοσιότητας και αφορά στο υπουργείο Ανάπτυξης. Η υπερυπουργός Β. Παπανδρέου έκοψε κι έραψε, στα μέτρα των κυβερνητικών "επιταγών", ένα νομοσχέδιο που "βγάζει στο σφυρί" ό,τι ο ελληνικός λαός πληρώνει ακριβά. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο συνιστάται ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία "Ελληνικό Φεστιβάλ ΑΕ",που θα λειτουργεί χάριν του "δημοσίου συμφέροντος" και "κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας". Αυτό το περιβόητο "δημόσιο συμφέρον" να μπορούσαν κάποτε να μας το "αναλύσουν", όσοι κόπτονται ότι το υπερασπίζονται!

Ως εκ τούτου, λοιπόν, καταργούνται: η Υπηρεσία Τουριστικών Εκδηλώσεων,το Τμήμα Τουριστικών Εκδηλώσεων και η Διεύθυνση Καλλιτεχνικών και Τουριστικών Εκδηλώσεων του ΕΟΤ. Το μόνιμο προσωπικό που υπηρετεί στις καταργούμενες υπηρεσίες παραμένει στον ΕΟΤ. Το με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό, που υπηρετούσε στις παραπάνω καταργούμενες υπηρεσίες, μπορεί να υποβάλει αίτηση για μετάταξη στην εταιρία, το ΔΣ της οποίας όμως είναι αρμόδιο για την επιλογή. Οσοι δεν επιλεγούν παραμένουν στον ΕΟΤ ή μετατάσσονται σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου. Ετσι, ανοίγει ένα κανάλι πελατειακών και ψηφοθηρικών σχέσεων.

Ωστόσο, όλες οι ρυθμίσεις που αφορούν στο μετοχικό κεφάλαιο,στην έκδοση των μετοχών και προσωρινών τίτλων,στα δικαιώματα των μετόχων,τη σύγκληση, συγκρότηση, λειτουργία και αρμοδιότητες της Γενικής συνέλευσης και του ΔΣ, τις αρμοδιότητες του γενικού διευθυντή (ο οποίος προσλαμβάνεται από το ΔΣ κατά παρέκκλιση των ισχυουσών περί πρόσληψης στο δημόσιο τομέα διατάξεων, με σύμβαση έργου 3 ετών), τη διανομή των κερδών, κλπ., θέματα, δηλαδή, που θα αποδείκνυαν τις κυβερνητικές προθέσεις για απόλυτη ιδιωτικοποίηση και εμπορευματοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας, θα ρυθμίζονται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, στο προβλεπόμενο καταστατικό της ως άνω ανώνυμης εταιρίας.

Αλλωστε το λένε καθαρά: η εταιρία "αποβλέπει στην προβολή της θεατρικής και μουσικής τέχνης και γενικότερα της καλλιτεχνικής δημιουργίας, η οποία συμβάλλει στην τουριστική ανάπτυξη". Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι θέλουν την τέχνη, σήμερα, όχι ένα αναπαλλοτρίωτο, ελληνικής "ταυτότητας" δημιούργημα, αλλά ένα προϊόν που θα το παράγουν μεν οι "εργάτες" της, αλλά με τα"υλικά" - που κατ' επιταγήν της ΕΕ - οι κυβερνώντες θέλουν. "Υλικά" φτηνά και ανταγωνίσιμα, με μεταπράτες και προμήθειες και εμπόρους, οι οποίοι θα καρπώνονται τα κέρδη.

Και βέβαια, φτάνουμε στη μεγάλη "πίτα" που λέγεται, ανάθεση, διαδικασία μελέτης και εκτέλεσης κάθε φύσης έργων και εργασιών, προμηθειών και συναφών εργασιών, αγορών και πωλήσεων, μισθώσεων, εκμισθώσεων και γενικά παραχώρησης της χρήσης και κάθε άλλου ενοχικού ή εμπράγματου δικαιώματος σε περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας.Αυτά όλα καθορίζονται με κανονισμούς που καταρτίζονται "κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων" από το ΔΣ της εταιρίας και εγκρίνονται με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης. Και όταν μιλάμε βέβαια για περιουσιακά στοιχεία της εταιρίας, είναι τα περιουσιακά στοιχεία που μεταβιβάζει σ' αυτήν ο ΕΟΤ. Περιουσιακά στοιχεία, πολλά από τα οποία βρίσκονται εντός αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, χώρων νεοτέρων μνημείων, όπου πραγματοποιούνται και καλλιτεχνικά φεστιβάλ.

Ξεπουλιέται η περιουσία του ΕΟΤ!

Αυτό επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση με σχέδιο νόμου, με το οποίο συστήνει ΑΕ που θα λειτουργεί με "κανόνες ιδιωτικής οικονομίας" και έργο της οποίας είναι η "αξιοποίηση" των μονάδων του Οργανισμού μέσω του ξεπουλήματός τους

Στους ιδιώτες ξεπουλάει η κυβέρνηση όχι μόνο το σύνολο της δημόσιας περιουσίας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (ΕΟΤ), αλλά σε ιδιώτες παραχωρεί και την υπόθεση του ξεπουλήματος για να απαλειφθεί και το παραμικρό εμπόδιο στην προώθηση των συμφερόντων τους, διαλύοντας παράλληλα τις αρμόδιες διευθύνσεις του ΕΟΤ. Αυτό προκύπτει σαφώς από το σχέδιο νόμου που έδωσε χτες στη δημοσιότητα η υπουργός Ανάπτυξης Β. Παπανδρέου,με το οποίο στην κυριολεξία η κυβέρνηση υλοποιεί τις εξαγγελίες της για σάρωμα από τη μια άκρη μέχρι την άλλη της τεράστιας αξίας δημόσιας περιουσίας του ΕΟΤ και της παράδοσης τόσο αυτής όσο και μέρους από τους ίδιους τους εργαζόμενους σε ιδιώτες εργοδότες. Ετσι, μετά το νόμο "μπουλντόζα" για την περιουσία του Οργανισμού, που ψήφισε η ΝΔ το καλοκαίρι του 1993, με το οποίο προβλεπόταν η εκχώρηση μέχρι 99 χρόνια των μονάδων σε ιδιώτες και τότε το ΠΑΣΟΚ διερρήγνυε τα ιμάτιά του για το ξεπούλημα, σήμερα από τη θέση της κυβέρνησης προχωράει ένα βήμα πιο πέρα, ιδιωτικοποιώντας διά νόμου και την ίδια τη διαδικασία του ξεπουλήματος και δηλώνοντας απροκάλυπτα ότι στόχος της είναι "η αξιοποίηση της περιουσίας των μονάδων του ΕΟΤ ιδίως με την πώληση"!

Ειδικότερα, με το σχέδιο νόμου που, σύμφωνα με την υπουργό Ανάπτυξης, θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή, προβλέπεται η σύσταση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "Ανώνυμη Εταιρεία Αξιοποίησης Περιουσίας ΕΟΤ", που θα λειτουργεί ..."χάριν του δημόσιου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας"!! Η διάρκεια της εταιρίας είναι κατ' αρχήν 50 χρόνια και σκοπός της σύμφωνα πάντα με το σχέδιο νόμου είναι "η διοίκηση, η διαχείριση και η αξιοποίηση της περιουσίας και των επιχειρηματικών μονάδων του ΕΟΤ", από τις οποίες εξαιρείται το συγκρότημα της Πάρνηθας, για το ξεπούλημα του οποίου θα φροντίζει η κυβέρνηση με ξεχωριστή νομοθετική ρύθμιση. Στην εταιρία αυτή, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας ορίζεται σε 500 εκατ. δρχ. και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τον ΕΟΤ, ενώ διαιρείται σε 100 μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε εκατ. δρχ., παραχωρείται απόλυτη ελευθερία "να ασκεί οποιαδήποτε πράξη ή δραστηριότητα για την επίτευξη του σκοπού της". Μπορεί, δηλαδή, να αποφασίζει και να διατάσσει κάθε φορά με εν λευκώ εξουσιοδότηση από την κυβέρνηση, να ανταλλάσσει, να εκμισθώνει και "ιδίως" - όπως αναφέρεται - να πουλάει κομμάτι κομμάτι τη δημόσια περιουσία, ακόμα να παραχωρεί γενικά σε τρίτους τη χρήση ή άλλο δικαίωμα επί της περιουσίας, με ή χωρίς αντάλλαγμα επί αυτών στο όνομά της ή στο όνομα και για λογαριασμό του ΕΟΤ!

Μπορεί, επίσης, μεταξύ άλλων να εκμεταλλεύεται τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της τεχνογνωσίας και τα λοιπά δικαιώματα ή προϊόντα του ΕΟΤ, να ιδρύει ή να συμμετέχει σε ανώνυμες εταιρίες που θα έχουν ίδιο ή παρόμοιο σκοπό κ. ά. Οσο για το ποιοι θα έχουν την πλειοψηφία στο ΔΣ της ΑΕ, σύμφωνα με το σχέδιο νόμου, από τα εφτά μέλη τα τέσσερα θα "εκλέγονται" από τη γενική συνέλευση και τα τρία θα διορίζονται από τον εκάστοτε υπουργό Ανάπτυξης.

Οι πόροι της εταιρίας αυτής θα είναι εκτός από την αμοιβή για την καλή της δουλιά, "δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες προς την ίδια", τόκοι από την κατάθεση του μετοχικού της κεφαλαίου και των εσόδων της και τα ποσά που προβλέπονται κάθε χρόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων που προορίζονται για τις μονάδες και τα περιουσιακά στοιχεία του ΕΟΤ, τα έσοδα από την ιδιωτικοποίηση, την εκμίσθωση, τη διαχείριση και την εν γένει διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επιχειρηματικών μονάδων του ΕΟΤ. Παράλληλα, η ΑΕ εξαιρείται από τις διατάξεις του νόμου περί προμηθειών, μελέτης και εκτέλεσης των διαφόρων έργων και εργασιών, αγορών και πωλήσεων, μισθώσεων, εκμισθώσεων. Γι' αυτά θα αποφασίζει κάθε φορά το ΔΣ της εταιρίας με τα δικά του κριτήρια "στα πλαίσια των κανόνων της ιδιωτικής οικονομίας" που θα λειτουργεί και θα υπογράφει ο υπουργός Ανάπτυξης.

Δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του καταστατικού της εταιρίας, που θα διέπεται από τους δικούς της "νόμους" και θα φέρει την υπογραφή της υπουργού Ανάπτυξης, ο νόμος προβλέπει ότι "καταργούνται χωρίς άλλη διατύπωση οι υπηρεσίες της αυτεπιστασίας του ΕΟΤ, καθώς και οι διευθύνσεις Γ Τεχνική, ΙΓ Περιουσίας και ΙΔ Εκμετάλλευσης, του ΕΟΤ, πλην της υπηρεσίας Αυτεπιστασίας Καζίνου, Ξενοδοχείου και Τελεφερίκ Πάρνηθας, των υπηρεσιών Αυτεπιστασίας Ελέγχου Καζίνων".

Οσο για τους εργαζόμενους, που απασχολούνται στις υπό κατάργηση διευθύνσεις, θα αλλάξουν και αυτοί εργοδότη και περνάνε με μετατάξεις στις "ιδιωτικοοικονομικές" εργασιακές σχέσεις που θα διέπουν τη λειτουργία της ΑΕ. Ενώ οι απασχολούμενοι στις μονάδες του ΕΟΤ που θα ξεπουλιούνται μένουν μετέωροι, αφού το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι "μπορούν να ακολουθήσουν τη μονάδα με τους όρους που θα συμφωνηθούν μεταξύ της εταιρίας και του διαδόχου εργοδότη".

Τέλος, με το ίδιο σχέδιο νόμου προβλέπεται η σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού, που θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και θα το αποτελούν μέχρι 70 εκπρόσωποι από διάφορους τουριστικούς φορείς. Επίσης, προβλέπονται τροποποιήσεις σε μια σειρά διατάξεις για τα κάμπινγκ, τα οποία στο εξής θα ανήκουν στο Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο σαν ξενοδοχεία γ κατηγορίας, καθώς και στις διατάξεις για την παροχή κινήτρων για τουριστικές επενδύσεις, ενώ προβλέπεται και η σύσταση στον ΕΟΤ Υπηρεσίας Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΟΤ

Για εσκεμμένη κυβερνητική πρακτική, που οδηγεί σε χρεοκοπία και υποβάθμιση τον ΕΟΤ, καταγγέλλει την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και του Οργανισμού ο Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΟΤ. Με ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη χτεσινή γενική συνέλευση του συλλόγου, οι εργαζόμενοι στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού αφήνουν αιχμές για τις σκοπιμότητες που πηγάζουν από το σχέδιο νόμου και που όπως καταγγέλλουν "πιθανόν να εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα" και σίγουρα όχι την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο ΕΟΤ. Ο Σύλλογος Υπαλλήλων καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει το σχέδιο νόμου και εξουσιοδοτεί το ΔΣ να προβεί σε άμεσες κινητοποιήσεις, με στόχο τη διεκδίκηση της αναβάθμισης του ΕΟΤ και των παρεχόμενων υπηρεσιών.

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΤ
Υποταγή σε κέντρα διαπλεκομένων συμφερόντων

Το ξήλωμα της περιουσίας του ΕΟΤ και την παράδοσή του στα τρωκτικά της λεγόμενης ιδιωτικής πρωτοβουλίας και την εκχώρηση κάθε πολιτιστικής δραστηριότητας του Οργανισμού σε ανώνυμη εταιρία, που επίσης θα ελέγχεται από ιδιώτες, είναι η ουσία νομοσχεδίου που έδωσε χτες στη δημοσιότητα η υπουργός Ανάπτυξης, Β. Παπανδρέου. Με το νομοσχέδιο "Σύσταση εταιριών για την οργάνωση καλλιτεχνικών εκδηλώσεων και για τη διαχείριση της περιουσίας του ΕΟΤ, σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού και τροποποίησης της νομοθεσίας για τον τουρισμό", η κυβέρνηση στην πραγματικότητα δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ακυρώσει όλους τους υφιστάμενους νόμους για τον τρόπο ελέγχου και διαχείρισης της δημόσιας περιουσίας, ώστε να απαγκιστρωθεί η τεράστια περιουσία του ΕΟΤ από κάθε κρατικό έλεγχο. Το νομοσχέδιο προβλέπει τη δημιουργία δύο ανωνύμων εταιριών, μία για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και μία για το ξεπούλημα της περιουσίας του ΕΟΤ. Ουσιαστικά το νομοσχέδιο καλύπτει μια μεταβατική περίοδο μέχρι να εκδοθούν οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις που θα καθορίζουν τις λεπτομέρειες του ξεπουλήματος και από τις οποίες θα φανεί ακόμα πιο καθαρά όχι μόνο το μέγεθος της εγκληματικής πολιτικής της κυβέρνησης, αλλά και ο βαθμός υποταγής της σε συγκεκριμένα κέντρα διαπλεκομένων συμφερόντων.Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ