Σάββατο 14 Ιούλη 2018 - Κυριακή 15 Ιούλη 2018 - 1η έκδοση
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 7
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΚΕ
Παρεμβάσεις στη Βουλή για τη στήριξη εργατικών - λαϊκών διεκδικήσεων

Ξεσκεπάζεται η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, που απορρίπτει με συνοπτικές διαδικασίες τροπολογίες του Κόμματος για την ανακούφιση εργαζομένων και συνταξιούχων

Στήριγμα των διεκδικήσεων του εργατικού - λαϊκού κινήματος είναι οι τέσσερις τροπολογίες που έχει καταθέσει το ΚΚΕ στη Βουλή το τελευταίο διάστημα και οι οποίες απορρίπτονται με συνοπτικές διαδικασίες από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ.

Πρόκειται για παρεμβάσεις ανακούφισης εργαζομένων και συνταξιούχων και η στάση της κυβέρνησης είναι αποκαλυπτική για το μέγεθος της κοροϊδίας της προς το λαό. Την ίδια στιγμή που καμώνεται ότι «επαναδιαπραγματεύεται» τις μειώσεις που έχει υπογράψει για τις συντάξεις, απέρριψε την πρόταση του ΚΚΕ να μη μειωθούν οι συντάξεις και να καταργηθούν οι ρυθμίσεις του νόμου Κατρούγκαλου που προβλέπουν τον επανυπολογισμό τους και την περικοπή της «προσωπικής διαφοράς». Την ίδια στιγμή που διαφημίζει την παράταση επί 6μηνο του μειωμένου ΦΠΑ για 5 νησιά του Αιγαίου, απέρριψε την πρόταση του ΚΚΕ για να διατηρηθεί ο μειωμένος ΦΠΑ στο σύνολο των νησιών του Αιγαίου σε μόνιμη βάση και όχι σε σύνδεση με τις αντιδραστικές αποφάσεις της ΕΕ για μετατροπή τους σε χώρους εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών.

Στις παραπάνω τροπολογίες που κατατέθηκαν την προηγούμενη βδομάδα από το ΚΚΕ, την περασμένη Τρίτη προστέθηκαν άλλες δύο, που επίσης απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση: Η πρώτη αφορά τις συντάξεις χηρείας και η δεύτερη αφορά τη διαγραφή χρεών λαϊκών νοικοκυριών προς τους δήμους.

Ακολουθεί συνοπτική παρουσίαση των τροπολογιών του ΚΚΕ, που αποτελούν πάγιες διεκδικήσεις του εργατικού - λαϊκού κινήματος.

***
Για να μη μειωθούν οι συντάξεις

Η τροπολογία για τις συντάξεις, που στηρίζει τον αγώνα των συνταξιουχικών οργανώσεων και το αίτημά τους για κατάργηση του νόμου που προβλέπει τον «επανυπολογισμό» και την περικοπή της «προσωπικής διαφοράς», προβλέπει: «Οι καταβαλλόμενες ή καταβλητέες κατά την 12/5/2016 (...) κύριες συντάξεις (...) συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά το χρόνο αυτό και εξακολουθούν να διέπονται από το νομικό καθεστώς που ίσχυε μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία, μέχρι την με οποιονδήποτε τρόπο απώλεια του σχετικού δικαιώματος. Οι διατάξεις των άρθρων 14 ν. 4387/2016 ("Αναπροσαρμογή συντάξεων - προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων") και 33 ν. 4387/2016 ("Αναπροσαρμογή συντάξεων - προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων"), όπως ισχύουν σήμερα, καταργούνται, καθώς και άλλη αντίθετη διάταξη».

Για τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά

Με την τροπολογία για τη διατήρηση του μειωμένου ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου, το ΚΚΕ επαναφέρει τη διεκδίκηση για την κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη λαϊκής κατανάλωσης. Η ίδια η τροπολογία αναφέρει μεταξύ άλλων: «Από την έναρξη ισχύος του παρόντος επαναφέρονται σε ισχύ οι διατάξεις (...) που αφορούν τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου πελάγους, όπως ίσχυαν πριν από την κατάργηση των σχετικών μειώσεων, η οποία επιβλήθηκε από μεταγενέστερους νόμους και κανονιστικές διατάξεις.

Κάθε διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης με περιεχόμενο αντίθετο με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται».

Ενάντια στο «βραχνά» των χρεών προς δήμους

Η τροπολογία για τη διαγραφή χρεών λαϊκών νοικοκυριών προς τους δήμους αναφέρει μεταξύ άλλων:

«Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η διαγραφή κάθε είδους χρεών, βεβαιωθέντων ή μη, προς τους δήμους ολόκληρων ή εν μέρει για τους απόρους, τα άτομα με αναπηρίες, τους πολύτεκνους, τους τρίτεκνους, τις μονογονεϊκές οικογένειες και τους μακροχρόνια ανέργους, (...) και για περίπτωση που αποδεδειγμένα υπάρχει οικονομική αδυναμία που προήλθε ανεξάρτητα από δική τους υπαιτιότητα. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και τα εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω διαγραφής χρεών ή μείωση ή δοσοποίησή τους.

Οι ΔΕΥΑ και τα ΝΠΔΔ των δήμων με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τους μπορούν να αποφασίζουν κατά αντιστοιχία και με τα ίδια κριτήρια μετά από αίτηση των χρηστών τους. Οι ΔΕΥΑ μπορούν επίσης να θεσπίζουν διαγραφή χρεών ολοκληρωτικά ή εν μέρει, καθώς και τη δοσοποίησή τους για επαγγελματίες και αγρότες που αποδεδειγμένα υπάρχει οικονομική αδυναμία που προήλθε από γεγονότα ανεξάρτητα από δική τους υπαιτιότητα και των οποίων το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ. Με την ίδια απόφαση τίθενται τα εισοδηματικά και άλλα κοινωνικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω διαγραφής χρεών ή μείωση ή δοσοποίησή τους».

Για τις συντάξεις χηρείας

Η τροπολογία που κατέθεσε το ΚΚΕ για να αποκατασταθούν οι συντάξεις χηρείας αναφέρει:

«1. Καταργείται το άρθρου 12 του Ν. 43872016, που αφορά τις συντάξεις χηρείας αλλά και στο σύνολό του.

2. Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή ασφαλισμένου, ο οποίος έχει 1.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 600 ημέρες ασφάλισης μέσα στην 5ετία πριν από το θάνατο, δικαιούνται σύνταξη τα παρακάτω μέλη της οικογένειάς του:

Α. Ο επιζών σύζυγος

Ο επιζών σύζυγος δικαιούται τη σύνταξη χωρίς οποιονδήποτε περιορισμό ως προς τα όρια ηλικίας και ως προς το χρόνο που διανύθηκε από την τέλεση του γάμου μέχρι το θάνατο του θανόντος συζύγου.

Ο επιζών σύζυγος συνεχίζει να λαμβάνει τη σύνταξη ανεξάρτητα αν εργάζεται ή αν λαμβάνει και άλλη σύνταξη και μέχρι τη λήξη του συνταξιοδοτικού του δικαιώματος (όπως ενδεικτικά με θάνατο ή νέο γάμο).

Β. Τα νόμιμα τέκνα, τα νομιμοποιημένα, τα αναγνωρισθέντα, τα υιοθετηθέντα και όσα εξομοιώνονται με αυτά.

Τα τέκνα δικαιούνται τη σύνταξη μέχρι να συμπληρώσουν το 18ο έτος της ηλικίας τους και αν σπουδάζουν μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Τα ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία τέκνα δικαιούνται τη σύνταξη ανεξάρτητα αν η ανικανότητα επήλθε πριν ή μετά τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου παραπάνω ορίου ηλικίας τους, καθώς επίσης και ανεξάρτητα από το αν η ανικανότητα επήλθε πριν ή μετά το θάνατο του γονέα.

Τα ορφανά και από τους δύο γονείς τέκνα λαμβάνουν το σύνολο της σύνταξης του θανόντος γονέα.

Το ποσό της σύνταξης των ανωτέρω δικαιούχων υπολογίζεται επί του ποσού της σύνταξης που ελάμβανε ή που είχε δικαιωθεί ο θανών σύζυγος και προσδιορίζεται σε ποσοστό 70% αυτής αν πρόκειται για ένα δικαιούχο πρόσωπο, προσαυξανόμενο αν δικαιούχα είναι και άλλα πρόσωπα. Σε κάθε περίπτωση, το συνολικό ποσό της κατά μεταβίβαση σύνταξης δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό της σύνταξης του θανόντος».


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org