Παρασκευή 4 Μάη 2018
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ)
«ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»
Αναιμική ανάκαμψη με «ελατήριο» την αντιλαϊκή πολιτική

Αναπόσπαστα δεμένη με την πορεία και τους ρυθμούς κλιμάκωσης της αντιλαϊκής πολιτικής και των αναδιαρθρώσεων είναι η προοπτική ανάκαμψης του παραγόμενου ΑΕΠ και της οικονομίας, όπου βέβαια το «πάνω χέρι» έχουν οι ισχυροί επιχειρηματικοί όμιλοι. Σε αυτήν την προοπτική δείχνουν ξεκάθαρα πλέον οι εκθέσεις των ιμπεριαλιστικών «θεσμών» καθώς και των αστικών επιτελείων στο εσωτερικό της χώρας. Την ίδια ώρα, το υπό διαμόρφωση σχέδιο της λεγόμενης «αναπτυξιακής στρατηγικής», που προετοιμάζει η κυβέρνηση για την περίοδο μετά τον Αύγουστο του 2018 και την προγραμματιζόμενη τυπική λήξη του τρέχοντος μνημονίου, θα έχει στην καρδιά του προηγούμενες και επόμενες αντεργατικές ανατροπές, ενώ αποτελεί μόνο το πρόπλασμα των αντιλαϊκών σχεδιασμών για την «επόμενη μέρα», εν αναμονή και του νέου «εποπτικού πλαισίου» και των όποιων παρεμβάσεων αναφορικά με τη διαχείριση - «ελάφρυνση» του κρατικού χρέους, προκειμένου να βρεθούν παραπέρα περιθώρια για τη στήριξη της καπιταλιστικής κερδοφορίας.

Προϋπόθεση η «εντατική εφαρμογή» των αντιλαϊκών μέτρων

Σε αυτό το πλαίσιο, ενδεικτική είναι η έκθεση που δημοσιοποίησε ο ΟΟΣΑ αυτήν τη βδομάδα, όπου όπως χαρακτηριστικά τονίζει, το κρατικό χρέος μέσω της ανάκαμψης του ΑΕΠ θα καταστεί «βιώσιμο» μόνο με το σενάριο της εντατικής εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, δηλαδή μέσω της περαιτέρω κλιμάκωσής τους. Σε αυτήν την περίπτωση, η ανάκαμψη του ΑΕΠ θα διαμορφωθεί σε ελαφρά υψηλότερα επίπεδα τα επόμενα χρόνια, συγκεκριμένα στο 2,3% το 2030, στο 1,8% το 2040, στο 1,3% το 2050 και στο 1,2% το 2060.

Στο σενάριο εφαρμογής μόνο των αντιλαϊκών μέτρων που ήδη έχουν συμφωνηθεί με τους «θεσμούς», ο ρυθμός ανάκαμψης, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, θα επιβραδυνθεί στο 1,8% το 2030 και σε επίπεδα κάτω του 1% στη συνέχεια, στην περίπτωση που δεν επεκταθεί το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων...

Στο ίδιο μήκος κύματος, το ΙΟΒΕ (Ιδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών), στην πρόσφατη «τριμηνιαία έκθεσή» του, υπογραμμίζει: «Αν η ελληνική οικονομία δεν προσχωρήσει προς το δρόμο των δομικών μεταρρυθμίσεων, με έμφαση στο άνοιγμα των αγορών και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης, ο ρυθμός πραγματικής μεγέθυνσης της οικονομίας κατά την επόμενη δεκαετία δύσκολα θα υπερβεί το 1% ετησίως», ενώ η αναμενόμενη για το 2018 ανάκαμψη στην περιοχή του 2% έχει ως «καθοριστικό παράγοντα» την ταχύτητα ολοκλήρωσης της τέταρτης «αξιολόγησης» με τα νέα αντιλαϊκά προαπαιτούμενα και των διαπραγματεύσεων για τα μέτρα ελάφρυνσης του κρατικού χρέους.

Οπως λένε, «κεντρικής σημασίας τόσο για τις άμεσες εξελίξεις όσο και μεσοπρόθεσμα θα είναι η συγκρότηση και εκπόνηση ενός αξιόπιστου αναπτυξιακού σχεδίου. Οχι τόσο ως τυπική υποχρέωση προς τους εταίρους, αλλά ως ανάληψη ευθύνης για τον σχεδιασμό της επόμενης μέρας της οικονομίας».

Ο ΣΕΒ, από τη μεριά του, στην ίδια γραμμή με τους προηγούμενους, επισημαίνει: «Η χώρα μπορεί να ανακάμψει δυναμικά με την προϋπόθεση να προωθηθούν οι ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις που δεν περιλήφθηκαν ποτέ στα προγράμματα προσαρμογής»...

Αναπτυξιακά «πακέτα» για το κεφάλαιο

Σε ό,τι αφορά τη λεγόμενη «αναπτυξιακή στρατηγική» για λογαριασμό του κεφαλαίου, η συμφωνία στο Γιούρογκρουπ ήδη από τον Ιούνη του 2017 προδιαγράφει και νέα μέτρα τόνωσης του εγχώριου κεφαλαίου, ενώ συνδέει το άνοιγμα των κρουνών χρηματοδότησης από τα επενδυτικά ταμεία της ΕΕ, καθώς και από άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, με έμφαση στη χρηματοδότηση νευραλγικών επενδύσεων και ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων, με την προώθηση των αναδιαρθρώσεων.

Σύμφωνα με την απόφαση:

-- Υποστηρίζονται «οι προσπάθειες των ελληνικών αρχών να συνεργαστούν με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για τη δημιουργία Εθνικής Τράπεζας Ανάπτυξης», που θα συντονίζει την υλοποίηση αναπτυξιακών δραστηριοτήτων. Ουσιαστικά, πρόκειται για μηχανισμό προσέλκυσης επενδύσεων και κεφαλαίων για τη χρηματοδότησή τους.

-- Καλούνται οι ελληνικές αρχές «από κοινού με τα θεσμικά όργανα» και «τρίτα μέρη» να διαμορφώσουν συνολική στρατηγική για την ενίσχυση της ανάπτυξης και για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

-- Επισημαίνεται η ανάγκη για τη διερεύνηση και άλλων, πρόσθετων κονδυλίων χρηματοδότησης από εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, καθώς και από άλλους διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς, κατoνομάζοντας την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (επενδυτικό βραχίονα της ΕΕ) καθώς και την EBRD (Ευρωπαϊκή Τράπεζα για την Ανασυγκρότηση και την Ανάπτυξη).

-- Παράλληλα, το Γιούρογκρουπ κάλεσε τις ελληνικές αρχές σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να διασφαλίσουν την πλήρη απορρόφηση επιπλέον κονδυλίων της ΕΕ, ύψους 970 εκατ. ευρώ.

Αναδιαρθρώσεις με «μπόνους» στους ομίλους

Σύμφωνα με πληροφορίες, το «πάνω χέρι» στην «Αναπτυξιακή Τράπεζα» θα έχει η πλευρά της Κομισιόν, που με τη σειρά της, στη δέσμη προτάσεων αναφορικά με την «εμβάθυνση της ΟΝΕ» προβλέπει την «παροχή στήριξης στα κράτη - μέλη για την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων μέσω ενός εργαλείου για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων και τεχνικής στήριξης κατόπιν αιτήματος των κρατών - μελών».

Σε αυτό το πλαίσιο, η χρηματοδότηση των επενδύσεων θα αξιοποιηθεί στη «μεταμνημονιακή» εποχή ως ένας επιπλέον μηχανισμός παρακολούθησης και επιτάχυνσης των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων, που βρίσκονται στον πυρήνα των κατευθύνσεων της ΕΕ.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι μεταρρυθμίσεις στις «αγορές εργασίας και προϊόντων», η «βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος», οι «μεταρρυθμίσεις» στη δημόσια διοίκηση, ζητήματα δηλαδή που έχουν τεθεί με τη μορφή των προαπαιτούμενων και στο πλαίσιο των «αξιολογήσεων» των μνημονίων στην Ελλάδα, ενώ επεκτείνονται και στην «επόμενη μέρα» όπως αποτυπώνουν οι πρόσφατες εκθέσεις ΟΟΣΑ και Κομισιόν.

«Συνδιαμορφώνουν» τις αντιλαϊκές προτεραιότητες

Σε αυτό το φόντο, το σχέδιο της λεγόμενης «αναπτυξιακής στρατηγικής», που ετοιμάζει η κυβέρνηση, γράφεται από κοινού με ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς και τμήματα του εγχώριου κεφαλαίου, αν και σύμφωνα με πληροφορίες, οι «θεσμοί» σε αυτήν τη φάση προτάσσουν τα προαπαιτούμενα της 4ης «αξιολόγησης», φέρνοντας σε δεύτερο πλάνο τη σχετική συζήτηση, η οποία θα συνεχιστεί και θα εμπλουτιστεί με βάση τα κεντρικά ζητούμενα για τη θωράκιση της καπιταλιστικής κερδοφορίας και ανταγωνιστικότητας.

Για την ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, το «πρόπλασμα» του κυβερνητικού σχεδίου που παρουσιάστηκε στο τελευταίο Γιούρογκρουπ, εστιάζει σε 5 άξονες και συγκεκριμένα: Στα δημοσιονομικά μέτρα μέχρι το 2022, στις αναπτυξιακές προοπτικές, στις ιδιωτικοποιήσεις, σε μεταρρυθμίσεις στην Εκπαίδευση και τη διασύνδεσή της με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, καθώς και στους τρόπους και τα εργαλεία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων.

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γ. Δραγασάκης, σε ομιλία του αυτήν τη βδομάδα στην 1η Γενική Συνέλευση της «Ελληνικής Παραγωγής - Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη», σημείωσε ότι «το αναπτυξιακό μέλλον μετά τα μνημόνια θα εξαρτηθεί από τη δυνατότητά μας να αξιοποιήσουμε τις συνθήκες πολιτικής σταθερότητας και οικονομικής μεγέθυνσης, για να προχωρήσουμε στην εμπέδωση ενός νέου τρόπου ανάπτυξης, απαλλαγμένου από τις παθογένειες του παρελθόντος», προσθέτοντας ότι «μετά από μια δεκαετία κρίσης, μπορούμε να μεταβούμε σε μια δεκαετία ανάπτυξης, μ' ένα σχέδιο για την Ελλάδα του 2030, που πρέπει να συγκροτήσουμε μαζί, κυβέρνηση, φορείς, κοινωνία». Τα παραπάνω έρχονται να «κουμπώσουν» με το συμπληρωματικό μνημόνιο αναφορικά με την ίδρυση «Επιστημονικού Συμβουλίου Ανάπτυξης», με τη συμμετοχή επιχειρηματικών οργανώσεων (π.χ. ΣΕΒ), «συμβουλευτικής επιτροπής» ξένων επενδυτών, καθώς και των «κοινωνικών εταίρων»...


Α. Σ.


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org