Πέμπτη 5 Απρίλη 2018
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Μεγάλες ελλείψεις σε σύγχρονες και ασφαλείς κτιριακές υποδομές

Ερώτηση του ΚΚΕ για τις προθεσμίες πιστοποίησης των παιδικών σταθμών στους δήμους και το ζήτημα της στέγης στην Προσχολική Αγωγή

Στιγμιότυπο από πρόσφατη κινητοποίηση του Συνδικάτου ΟΤΑ για τους παιδικούς σταθμούς
Στιγμιότυπο από πρόσφατη κινητοποίηση του Συνδικάτου ΟΤΑ για τους παιδικούς σταθμούς
«

Το πρόβλημα της Προσχολικής Αγωγής στη χώρα μας δεν είναι αν κάποιοι παιδικοί σταθμοί είναι εκτός των νέων προδιαγραφών, αλλά το ότι έχουμε πολύ λίγους παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, που αδυνατούν να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες ως δικαίωμα και ανάγκη του παιδιού και της οικογένειας».

Τα παραπάνω τονίζονται σε Ερώτηση που κατέθεσε το ΚΚΕ προς τον υπουργό Εσωτερικών, αναδεικνύοντας το ζήτημα της στέγης στην Προσχολική Αγωγή, με αφορμή και τις προθεσμίες πιστοποίησης των παιδικών σταθμών στους δήμους.

Οπως αναφέρεται αναλυτικά στην Ερώτηση:

«Με το ΠΔ 99/2017, το οποίο εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 4369/2016 (Α' 13), καθορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των παιδικών βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών που λειτουργούν εντός νομικών προσώπων των δήμων ή υπηρεσίας των δήμων, οι τεχνικές προδιαγραφές, οι ειδικοί όροι καταλληλότητάς τους, καθώς και η διαδικασία ελέγχου τους.

Στο πεδίο εφαρμογής του υπάγονται οι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί που θα ιδρυθούν και θα λειτουργήσουν από τους δήμους και τα νομικά τους πρόσωπα, καθώς και οι ήδη λειτουργούντες παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί.

Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του ΠΔ, όλοι οι παιδικοί, βρεφικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί των δήμων που ήδη λειτουργούν οφείλουν να συμμορφωθούν πλήρως στις διατάξεις του εντός προθεσμίας πέντε (5) ετών από τη δημοσίευσή του.

Η μη συμμόρφωση μετά το πέρας της πενταετίας συνεπάγεται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του σταθμού.

Με βάση το ΠΔ και προκειμένου, όπως αναφερόταν, "να διασφαλιστεί η λειτουργία όλων των δημοτικών σταθμών μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της πλήρους κτιριακής προσαρμογής", προβλεπόταν η σταδιακή συμμόρφωση με τις συγκεκριμένες διατάξεις. Η πρώτη φάση λήγει στις 31/7/2018. Προϋποθέσεις για να χορηγηθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στους ήδη λειτουργούντες παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς έχει την αυτοψία και σύνταξη τεχνικής έκθεσης ως προς την επικινδυνότητα του κτιρίου και την καταλληλότητα της χρήσης του, το πιστοποιητικό πυρασφάλειας, την προσαρμογή τους σε σειρά από "κατασκευαστικές διατάξεις" της παρ. 2 του άρθρου 43 του ν. 4369/2016, την ασφάλεια εξοπλισμού των υπαίθριων χώρων και φυσικά την προσαρμογή του αριθμού των φιλοξενούμενων παιδιών στη δυναμικότητα των κτιρίων.

Με βάση τα παραπάνω, μια σειρά δήμοι της χώρας δηλώνουν την αδυναμία τους να ανταποκριθούν στις συγκεκριμένες προθεσμίες, είτε λόγω των μακρόχρονων πολύπλοκων γραφειοκρατικών διαδικασιών είτε γιατί δεν έχουν τους αναγκαίους πόρους, και αναδεικνύουν ως φλέγον ζήτημα ότι θα μειωθεί η δυναμικότητα των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών κατά πολύ, μέχρι και 40% όπως λένε τα στοιχεία! Μια κατάσταση που δηλώνει ακόμη μεγαλύτερο έλλειμμα θέσεων για βρέφη και νήπια στους δημοτικούς σταθμούς για τη νέα χρονιά, αποκλεισμό σειράς δημοτικών δομών από το πρόγραμμα χρηματοδότησης του ΕΣΠΑ, κίνδυνο απολύσεων προσωπικού που η τύχη του είναι συνδεδεμένη με αυτού του τύπου τη χρηματοδότηση.

Είναι γεγονός ότι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και σε πολλές πρωτεύουσες νομών οι παλιοί παιδικοί σταθμοί δεν πληρούν τις προδιαγραφές για την ουσιαστική φροντίδα και αγωγή των βρεφών και νηπίων. Οι χρήσεις και το κόστος γης, η έλλειψη οικοπέδων, οι δημόσιες δαπάνες, που πάντα για το κράτος ήταν "δυσεύρετες" στην κάλυψη τέτοιων κρίσιμων αναγκών, οδήγησαν στην αξιοποίηση πολλές φορές και ακατάλληλων εγκαταστάσεων.

Οι "μεταβατικές περίοδοι προσαρμογής" που έθεταν διαδοχικά οι κυβερνήσεις προϋπέθεταν και ουσιαστικά μέτρα χρηματοδότησης και ανάπτυξης της Προσχολικής Αγωγής, που πότε δεν πάρθηκαν. Ενας από τους άξονες της οποίας είναι το στεγαστικό πρόβλημα των παιδικών σταθμών και των νηπιαγωγείων, που μόνιμα παραμένει, σαν μαύρη τρύπα.

Το πρόβλημα της Προσχολικής Αγωγής στη χώρα μας δεν είναι αν κάποιοι παιδικοί σταθμοί είναι εκτός των νέων προδιαγραφών, αλλά το ότι έχουμε πολύ λίγους παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία, που αδυνατούν να καλύψουν τις υπάρχουσες ανάγκες ως δικαίωμα και ανάγκη του παιδιού και της οικογένειας. Οι υπάρχουσες θέσεις δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες, ειδικά δε στους βρεφικούς σταθμούς οι ελλείψεις είναι παραπάνω από τραγικές, και με βάση τις προθεσμίες και προϋποθέσεις του ΠΔ 99/2017 είναι ορατός ο κίνδυνος να οξυνθεί περαιτέρω», επισημαίνουν οι βουλευτές Γιάννης Γκιόκας, Γιάννης Δελής, Λιάνα Κανέλλη, Νίκος Καραθανασόπουλος, Χρήστος Κατσώτης, Γιώργος Λαμπρούλης, Διαμάντω Μανωλάκου και Μανώλης Συντυχάκης.

Οι βουλευτές του ΚΚΕ ζητούν από τον υπουργό Εσωτερικών να απαντήσει στο πώς προτίθεται η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει το πρόβλημα και αν θα δοθεί παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας έκδοσης άδειας λειτουργίας των δημοτικών βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών. Ακόμα, αν υπάρχει σχεδιασμός και χρηματοδότηση ώστε να αντιμετωπιστεί επιτέλους - βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα - το μεγάλο έλλειμμα σε σύγχρονες και ασφαλείς κτιριακές υποδομές για νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς.


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org