Σάββατο 20 Μάη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΔΙΕΘΝΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ (ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ)
«ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ 2021»
Σχέδιο προσέλκυσης κερδοφόρων επενδύσεων με «κράχτη» την αντιλαϊκή πολιτική

Ειδικό βάρος στη στρατηγική κυβέρνησης - κεφαλαίου, για την προσέλκυση επενδύσεων κατέχει η γεωστρατηγική θέση της χώρας ως «προθάλαμος εισόδου» στις ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικό βάρος στη στρατηγική κυβέρνησης - κεφαλαίου, για την προσέλκυση επενδύσεων κατέχει η γεωστρατηγική θέση της χώρας ως «προθάλαμος εισόδου» στις ευρωπαϊκές αγορές
Η «Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2021» έρχεται να λειτουργήσει συμπληρωματικά με το 3ο μνημόνιο της περιόδου 2015 - 2018 που έχει ως βασικούς άξονες: την αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας, τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση και, τέλος, τον εκσυγχρονισμό του δημόσιου τομέα.

Αυτό αναφέρεται χαρακτηριστικά σε προσχέδιο της λεγόμενης «Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής» 2021 που καταρτίζεται από τη συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, σε συνεργασία με το κουαρτέτο και βέβαια σε ανοιχτό διάλογο με τον ΣΕΒ και τα άλλα τμήματα του εγχώριου κεφαλαίου και αφορά την «επόμενη μέρα» για το κεφάλαιο, μετά και τη συμφωνία κυβέρνησης - δανειστών. Μάλιστα, η διαμόρφωση του εν λόγω σχεδίου αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα του «συμπληρωματικού» μνημονίου με την Ευρωζώνη, ενώ ως βασικοί πυλώνες χρηματοδότησης των ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων αναφέρονται τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και επενδυτικών προγραμμάτων της ΕΕ, σε «μόχλευση» βέβαια με τις κρατικές ενισχύσεις μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, από τους κρατικούς προϋπολογισμούς της επόμενης περιόδου.

Αξονες του λεγόμενου και «νέου παραγωγικού προτύπου» σύμφωνα με το κυβερνητικό προσχέδιο είναι ο «προσανατολισμός σε ένα παραγωγικό μοντέλο προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας», η «ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων» σε συνδυασμό με διακρατικές οικονομικές συνεργασίες και με χώρες εκτός ΕΕ, η τόνωση των επιχειρηματικών συμπράξεων, της συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης δηλαδή του κεφαλαίου, προκειμένου, όπως αναφέρεται, να δημιουργηθεί μία κρίσιμη μάζα που θα επιτρέψει την είσοδό τους στις διεθνείς αγορές κ.ά.

Επιπλέον, ειδικό βάρος στη στρατηγική κυβέρνησης - κεφαλαίου, κατέχει η γεωστρατηγική θέση της χώρας, στην «περιφέρεια» της ΕΕ, με πλεονεκτήματα όπως η «άρση των εμποδίων στην κινητικότητα εμπορευμάτων και ανθρώπων» και ως «προθάλαμος εισόδου» στις ευρωπαϊκές αγορές.

Αναφέρεται, επίσης, και η «ανάδειξη της Ελλάδας σε παράγοντα σταθερότητας, που γειτνιάζει με σχετικά ταραγμένες περιοχές», χαρακτηριστικό, που, όπως λένε, ενδέχεται να συμβάλει στην αναβάθμιση της χώρας ως πόλου έλξης Ξένων Αμεσων Επενδύσεων.

Κρατικό χρήμα στους επιχειρηματικούς ομίλους

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής» προβλέπει ρυθμούς σχετικής ανάκαμψης του ΑΕΠ μεταξύ 2,6% και 2,2% ανάλογα με τη χρονιά (2018: 2,4%, 2019: 2,6%, 2020: 2,3%, 2021: 2,2%), ενώ χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι στον τομέα των επενδύσεων αναμένονται σχετικά μεγάλοι ρυθμοί ανάκαμψης, που βέβαια είναι και το κυρίαρχο ζήτημα που βάζουν ο ΣΕΒ και τα άλλα τμήματα του εγχώριου κεφαλαίου. Εν προκειμένω, προβλέπονται ρυθμοί μέχρι 12,1% για το 2019.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τόνωση των νέων κερδοφόρων επενδύσεων φαίνεται να αποτελεί τον κεντρικό πυλώνα για την όποια ανάκαμψη του ΑΕΠ.

Ετσι, και σε κάθε περίπτωση, η προσέλκυση νέων κερδοφόρων επενδύσεων στηρίζεται στην κλιμάκωση των ιδιωτικοποιήσεων, στη διοχέτευση πακτωλού «ζεστού» κρατικού χρήματος στους ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους, μέσω διακρατικών και κρατικών ενισχύσεων. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι για το 2019, όταν θα ξεκινήσει ο νέος κύκλος κατακρεούργησης των συντάξεων, θα απογειωθούν και τα κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού για το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), κατά 500 εκατ. ευρώ, χώρια βέβαια τις ενισχύσεις από τα επενδυτικά προγράμματα της ΕΕ.

Την ίδια ώρα, η συγκυβέρνηση υπολογίζει ένα «επενδυτικό κενό» της τάξης των 80 δισ. ευρώ (έναντι 100 δισ. ευρώ, σύμφωνα με την πλευρά του ΣΕΒ), με τους δύο να ευθυγραμμίζονται σε ό,τι αφορά τις πηγές προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων. Οπως αναφέρεται στο κυβερνητικό προσχέδιο «το απαιτούμενο αυτό κεφάλαιο των 80 δισ. είναι πολλαπλάσιο των διαθέσιμων πόρων του Δημοσίου (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, πόροι του Αναπτυξιακού Νόμου ή άλλων εναλλακτικών χρηματοδοτικών εργαλείων). Είναι επομένως απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι τα επόμενα χρόνια θα πραγματοποιηθεί πολύ σημαντικός αριθμός ιδιωτικών επενδύσεων στη χώρα, ώστε να καταστεί εφικτή η αντιστροφή της τάσης αποεπένδυσης και να βρεθεί η χώρα σε τροχιά ανάπτυξης».

Το συμπληρωματικό μνημόνιο με την Ευρωζώνη

Στην ανάγκη αυτή, προσέλκυσης κεφαλαίων, χαρακτηριστικά είναι τα όσα αναφέρονται στο «συμπληρωματικό» μνημόνιο, για το ότι οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη στρατηγική ανάπτυξης, η οποία, μεταξύ άλλων, «θα πρέπει να στοχεύει στη δημιουργία, μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια, ενός ελκυστικότερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος». Σε αυτό το πλαίσιο, οι προτεραιότητες αφορούν τομείς όπως ο τουρισμός, οι τεχνολογίες πληροφορικής, οι μεταφορές, η φαρμακοβιομηχανία, η γεωργία και η μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, η εφοδιαστική αλυσίδα.

Παράλληλα, σε επόμενη φάση θα προωθηθεί ο νόμος για την «εφοδιαστική αλυσίδα», καθώς και το γενικό σχέδιο για τις μεταφορές (οδικές, σιδηροδρομικές, θαλάσσιες, εναέριες), ενώ η πλήρης εφαρμογή των «μεταρρυθμίσεων» για την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων για νέες επενδύσεις προβλέπεται για τον Ιούνη του 2018, σύμφωνα με τα «ορόσημα» των επικαιροποιημένων μνημονίων.

Ο «εποικοδομητικός διάλογος» με τον ΣΕΒ

«Με τη διαμόρφωση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021, το κράτος αναμένεται να συμβάλει στην κινητοποίηση όλων των υγιών παραγωγικών δυνάμεων του έθνους προς τους αναπτυξιακούς στόχους που τίθενται».

Αυτό επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο του, τονίζοντας πως «ο ρόλος του κράτους στην προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων είναι καθοριστικός. Πρέπει να κατευθύνει διαθέσιμους πόρους σε οικονομικές και κοινωνικές υποδομές και να υιοθετεί πολιτικές διαμόρφωσης ενός φιλικού προς την επιχειρηματικότητα περιβάλλοντος», ενώ ο λεγόμενος «εθνικός στόχος», όπως οι ίδιοι τον προσδιορίζουν, «πρέπει να είναι η μεγιστοποίηση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, που τους επιτρέπει να συνεχίσουν να επενδύουν, να δημιουργούν απασχόληση και να παράγουν αξία για την κοινωνία».

Μάλιστα, σε ό,τι αφορά την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων και για την προσέλκυση νέων επενδύσεων, τονίζουν πως βασικό «πέραν των δράσεων του κράτους που πρέπει να καταγραφούν αναλυτικά και να τεθούν συγκεκριμένοι στόχοι υλοποίησης σε αρμονία με τα διαθέσιμα μέσα επίτευξης των στόχων, είναι να πεισθεί ο ιδιώτης επενδυτής να κάνει τηνεπένδυση που θα του αποφέρει κέρδος, ανταγωνιστικό μάλιστα με το κέρδος που θα του αποφέρει η ίδια η επένδυση στο εξωτερικό».

Τα παραπάνω, βέβαια, έρχονται να «κουμπώσουν» με το κλείσιμο της «αξιολόγησης», καθώς τα νέα αντιλαϊκά μέτρα που μαζί με όλα τα προηγούμενα που παραμένουν σε ισχύ διαμορφώνουν το πλαίσιο έντασης της εκμετάλλευσης, αποτελούν τον «κράχτη» για την προσέλκυση των επενδυτών. Τα μέτρα βέβαια στήριξης της καπιταλιστικής κερδοφορίας, κατά τον ΣΕΒ, δεν μπορούν να σταματούν εκεί. Οπως χαρακτηριστικά τονίζει:

-- «Το κόστος εργασίας από τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας εξανεμίζεται από το υψηλό και μη ανταποδοτικό μη μισθολογικό κόστος», αξιώνοντας δηλαδή και τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλει η εργοδοσία.

-- «Εχουμε την φορολογία κρατών όπου οι επιχειρήσεις είναι πολύ πιο ανταγωνιστικές από τις ελληνικές και μπορούν και αντέχουν», ενώ «οι ελληνικές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν και το ανταγωνιστικό μειονέκτημα του υψηλού κόστους, αλλά και της ανεπάρκειας της τραπεζικής χρηματοδότησης». Σε αυτό το πλαίσιο, λέει ο ΣΕΒ, «δεν είναι δυσεξήγητο γιατί οι ελληνικές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να κάνουν προσλήψεις, και μάλιστα μόνιμου χαρακτήρα».

-- «Το υψηλό κόστος Ενέργειας για τη βιομηχανία ή τραπεζικού δανεισμού για την πλειονότητα των επιχειρήσεων εξανεμίζει τα όποια οφέλη φέρνουν μαζί τους άλλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στο επιχειρηματικό περιβάλλον».

Σε αυτό το πλαίσιο, προαναγγέλλοντας την περαιτέρω «εποικοδομητική» συνεργασία τους με την κυβέρνηση, οι εγχώριοι βιομήχανοι καταλήγουν λέγοντας ότι «αναμένουμε το ολοκληρωμένο κείμενο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021, ώστε να επανέλθουμε με πρόσθετα σχόλια, πάντα σε μια προσπάθεια εποικοδομητικής κριτικής. Ολους μάς ενώνει η αγωνία για την προκοπή της χώρας»...


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org