Κυριακή 15 Γενάρη 2017
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 25
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΣΚΑΚΙ
ΜΑΤ ΣΕ ΔΥΟ

Η σύνθεση του Φ. Ρόμπερτ (1997) θα ικανοποιήσει και τους πλέον απαιτητικούς λύτες! Παίζουν τα λευκά.

Λευκά: Ρα8, Βε4, Πβ6, Πθ4, Ιθ5, Αγ1, Αη8, Στρ. α4, α5, γ2, ε5 (11)

Μαύρα: Ργ5, Βθ3, Πζ3, Πζ7, Ιβ8, Ιθ8, Αα3, Αη4, Στρ. α6, β7, β3, β2, δ3, η3, (14)

Το ισχυρό:

Λευκά: Ρη1, Βε1, Πζ1, Αε2, Αθ6, Στρ. γ3, η4, η6, θ3 (9)

Μαύρα: Ρη8, Βα2, Πα7, Ιβ8, Ιη7, Στρ. α5, β6, γ5, θ7 (9)

Με τα λευκά ο Ρώσος Μιχ. Τσιγκόριν - διεκδικητής του παγκόσμιου τίτλου και γνωστός από την «Αμυνα Τσιγκόριν». Πώς κέρδισε θεαματικά στην παραπάνω θέση;

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Λευκά: Ρη7, Βη4, Πδ8, Ιδ5, Ιζ8, Αγ5, Αγ8, Στρ. ε2, ζ6, η6 (10)

Μαύρα: Ρε5, Βα3, Πδ3, Πθ5, Ιβ4, Αα4, Αγ1, Στρ. γ6, ζ7, θ6 (10)

Παίζουν τα λευκά και κάνουν ΜΑΤ σε (2) δύο κινήσεις

1. Ρχζ7! Πζ5 2. Βζ5Χ

αν 1... Πχδ5 2. Πε8Χ

αν 1... γχδ5 2. Αδ6 + ματ!

Η λύση του ισχυρού:

1. Ιδ5+!! γδ5 2. Βα3 + Ρδ8 3. Βδ6 + Ργ8 4. Πγ1+ και ακολουθεί ματ!


Κορυφή σελίδας
Εκλογές Ιούνη 2023
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ