Πέμπτη 17 Νοέμβρη 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΝΕΟΛΑΙΑ (ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ)
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ 2013 - 2015
Διαιώνιση της εκμετάλλευσης των νέων εργαζομένων για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων

Καταψήφισε την έκθεση η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενωσης για όλους τους τομείς που αφορούν τους νέους συμπυκνώνεται στο ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου με το οποίο εγκρίνει τη «Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2013 - 2015» και θέτει τους στόχους για το επόμενο διάστημα. Στόχους ευθυγραμμισμένους με τις ανάγκες των μονοπωλίων, που δεν μπορούν να κρυφτούν πίσω από τις προσχηματικές αναφορές και το υποκριτικό ενδιαφέρον που χαρακτηρίζει ως προς το ύφος και όχι την ουσία το συγκεκριμένο κείμενο.

Η έκθεση εντάσσεται στη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία (2010 - 2018), που έχει οκτώ βασικούς τομείς δράσης πάνω στους οποίους η ΕΕ κρίνει ότι πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες: «εκπαίδευση και κατάρτιση, απασχόληση και επιχειρηματικό πνεύμα, υγεία και ευζωία, συμμετοχή, εθελοντικές δραστηριότητες, κοινωνική ένταξη, νεολαία και κόσμος, δημιουργικότητα και πολιτισμός». Με τη σειρά της, η στρατηγική αυτή δεν είναι ξεκομμένη από τη στρατηγική της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα και την αύξηση της κερδοφορίας των μονοπωλίων, για τη ματωμένη ανάκαμψη του μεγάλου κεφαλαίου, στο όνομα των οποίων ισοπεδώνονται δικαιώματα και κατακτήσεις, υποθηκεύεται το μέλλον της νεολαίας.

Στο κείμενο του Ευρωκοινοβουλίου εκφράζεται ανησυχία για την υψηλή ανεργία των νέων της ΕΕ και τα υψηλά και κυμαινόμενα ποσοστά ΕΑΕΚ/NEETs (νέους που βρίσκονται εκτός δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης και εκτός εργασίας), καθώς και τα ζητήματα της φτώχειας των νέων και του κοινωνικού αποκλεισμού τους. Με αφετηρία την κατάσταση αυτή που έχει δημιουργηθεί για τα παιδιά των λαϊκών οικογενειών σε όλη την ΕΕ, τονίζει ότι ο επόμενος κύκλος που αφορά την περίοδο 2016 - 2018 θα πρέπει να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία, με έμφαση να δίνεται στην επέκταση της μαθητείας και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες των επιχειρήσεων. Και συγκεκριμένα λέει: «Με εντοπισμό και αντιμετώπιση των αιτίων της ανεργίας των νέων, όπως της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, με καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας μεταξύ των νέων, με επενδύσεις στην εκπαίδευση, σε περιόδους άσκησης, μαθητείας και επαγγελματικής κατάρτισης στις δεξιότητες που να αντικατοπτρίζουν ευκαιρίες, ανάγκες και εξελίξεις στην αγορά εργασίας, και με διευκόλυνση της μετάβασης στην αγορά εργασίας, από την πλευρά των μέτρων που διασφαλίζουν τον καλύτερο συντονισμό μεταξύ εκπαιδευτικών προγραμμάτων, της πολιτικής για την απασχόληση και των απαιτήσεων της αγοράς εργασίας».

«Διασφαλίζουν την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων»

«Η "Στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία 2013 - 2015" που υπερψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο, επιδιώκει να διαιωνίσει τη σκληρή εκμετάλλευση των νέων εργαζομένων για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων», επισημαίνει η Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ, που καταψήφισε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την έκθεση υπογραμμίζοντας τα εξής:

«Ενας στους δύο κάτω των 25 ετών είναι άνεργος στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα επίσημα μόνο στοιχεία, ενώ κι από όσους εργάζονται το μεγάλο μέρος τους βρίσκεται αντιμέτωπο με ελαστικές μορφές απασχόλησης, με μισθούς 200 - 300 ευρώ. Αυτή τη σκληρή πραγματικότητα επιδιώκει η έκθεση του Ευρωκοινοβουλίου για "την αξιολόγηση της στρατηγικής της ΕΕ για τη νεολαία 2013 - 2015" να διαιωνίσει, διασφαλίζοντας την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, όπου κύρια προϋπόθεσή της είναι το τσάκισμα μισθών και δικαιωμάτων παλιών και νέων εργαζομένων.

Η έκθεση επικροτεί την πολιτική της ΕΕ για τη νεολαία, που αντί για τη σταθερή και μόνιμη δουλειά προωθεί περαιτέρω στο όνομα της "διευκόλυνσης της μετάβασης στην αγορά εργασίας" τη μαθητεία, την κατάρτιση, την απόκτηση δεξιοτήτων μέσω προγραμμάτων όπως το "Erasmus+" και η "Εγγύηση για τη Νεολαία", αλλά και μέσω του εθελοντισμού. Η φτώχεια και η ανεργία των νέων, που η πολιτική της ΕΕ και των αστικών κυβερνήσεων αναπαράγουν και φουντώνουν, είναι το "εργαλείο" που χρησιμοποιείται προκειμένου οι νέοι ευκολότερα να συμβιβαστούν και να αποδεχτούν τις κάθε λογής - εξάμηνες το πολύ - θέσεις εργασίας, με μισθούς - ψίχουλα, χωρίς συνταξιοδοτική ασφάλιση, που προσφέρουν τα διάφορα προγράμματα μαθητείας, πρακτικής κ.ά. Επιχειρούν, παράλληλα, έτσι να καμουφλάρουν τη γιγάντωση της ανεργίας, ενώ οι εργοδότες προικοδοτούνται με τζάμπα ή πάμφθηνη εργασία, αφού λαμβάνουν χρηματοδοτήσεις από ευρωπαϊκά και εθνικά κονδύλια για τη δημιουργία και τη διατήρηση αυτών των θέσεων εργασίας.

Στην ίδια κατεύθυνση σκληρής εκμετάλλευσης των νέων εργαζομένων εντάσσεται και η προώθηση της κινητικότητας εντός της ΕΕ μαθητευόμενων, σπουδαστών, πρακτικάριων, νέων επιστημόνων, με τη χρησιμοποίηση και της λεγόμενης "Ευρωπαϊκής Πύλης για την Επαγγελματική Κινητικότητα" (EURES), αλλά και του "Πανοράματος Δεξιοτήτων" για την αντιστοίχιση προσόντων - δεξιοτήτων, προκειμένου να καλύπτονται χωρίς καθυστερήσεις οι "όπου Γης" ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων για φτηνό εργατικό δυναμικό.

Η έκθεση τονίζει ακόμη την ανάγκη "καθιέρωσης μιας φοιτητικής σύμβασης εργασίας που θα επιτρέπει σε φοιτητές πανεπιστημίων και επαγγελματικής κατάρτισης να συνδυάζουν σπουδές και εργασία" και μάλιστα "όχι απαραίτητα στο αντικείμενό τους" προς όφελος των μονοπωλίων. Νομιμοποιείται δηλαδή πλήρως το ότι τα παιδιά της εργατικής τάξης, κάτω από το βάρος των προβλημάτων που σηκώνουν αυτοί κι οικογένειές τους στις πλάτες τους, αναγκάζονται να εργαστούν και πολλές φορές να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, μην έχοντας το δικαίωμα απερίσπαστοι να σπουδάσουν.

Κι αυτοί οι νέοι που με το ζόρι τα βγάζουν πέρα πριν και μετά τις σπουδές προτείνεται να γίνουν... "επιχειρηματίες", με βάση τη "Στρατηγική της ΕΕ για τη Νεολαία (2010-2018)". Οπως αναφέρεται στην έκθεση, η ανάγκη τα κράτη - μέλη να εντάξουν "την επιχειρηματική μάθηση σε όλες τις βαθμίδες και όλες τις μορφές εκπαίδευσης, καθώς η εμφύσηση του επιχειρηματικού πνεύματος στους νέους σε πρώιμο στάδιο αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο καταπολέμησης της ανεργίας των νέων". Πρόκειται για προκλητική εκμετάλλευση της αγωνίας και της ανεργίας των νέων, στους οποίους η ΕΕ σπέρνει αυταπάτες ότι δήθεν "με την απόκτηση επιχειρηματικών δεξιοτήτων" θα τα "βολέψουν".

Απέναντι συνολικά στους αντιδραστικούς σχεδιασμούς ΕΕ - κυβερνήσεων - κεφαλαίου, η εργατική τάξη, τα φτωχά λαϊκά στρώματα πρέπει να αντιτάξουν την πάλη τους για ανάκτηση των απωλειών, για μια οικονομία κι εξουσία που στο επίκεντρό της θα είναι η ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών τους, όχι του κέρδους, με αποδέσμευση από την ΕΕ και κάθε άλλη ιμπεριαλιστική συμμαχία».


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org