Τετάρτη 17 Αυγούστου 2016
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΝΕΟΛΑΙΑ (ΤΕΤΡΑΣΕΛΙΔΟ)
Μεγαλώνει το ποσοστό νέων εκτός εκπαίδευσης και εργασίας

Αύξηση του ποσοστού νέων οι οποίοι δεν βρίσκονται σε δομές εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε εργάζονται, καταγράφει έρευνα της Eurostat, που δημοσιεύτηκε την περασμένη βδομάδα. Πρόκειται για τους λεγόμενους «NEET» από τα αρχικά των λέξεων Not in Education, Employment or Training).

Στο σύνολο των κρατών - μελών της ΕΕ, περίπου 5 εκατομμύρια νέοι ηλικίας 20 - 24 ετών (ποσοστό 17,3%) το 2015 ήταν άνεργοι και συγχρόνως δεν βρίσκονταν σε καμία δομή εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η Ευρωπαϊκή Ενωση αριθμεί σχεδόν 90 εκατομμύρια άτομα ηλικίας 15 - 29 ετών που αντιστοιχούν στο 17% του πληθυσμού της.

Οπως επισημαίνεται στη μελέτη της Eurostat, μεταξύ των ηλικιών αυτών γίνεται μια μετάβαση από τον κόσμο της εκπαίδευσης στον κόσμο της εργασίας. Ενώ στην ηλικιακή ομάδα 15 - 19 η μεγάλη πλειοψηφία ατόμων στα κράτη - μέλη της ΕΕ βρισκόταν σε δομές εκπαίδευσης το 2015, το αντίθετο ισχύει για τις ηλικίες 25 - 29, όπου οι περισσότεροι από αυτούς βρίσκονταν στο χώρο της εργασίας. Οι ενδιάμεσες ηλικίες, δηλαδή νέοι μεταξύ 20 και 24 ετών, κατανέμονταν σχετικά ισόρροπα μεταξύ εκπαίδευσης και εργασίας.

Το ποσοστό εκείνων που δεν βρίσκονται ούτε στην εκπαίδευση ούτε δουλεύουν, το οποίο ήταν 6,3% για την ηλικιακή ομάδα 15 - 19 το 2015, σχεδόν τριπλασιάστηκε σε 17,3% για την ηλικιακή ομάδα 20 - 24 και έφτασε σχεδόν στους έναν προς πέντε στις ομάδες 25 - 29 ετών (19,7%).

Στην πρώτη ηλικιακή ομάδα, 15 - 19 ετών, καταγράφεται ουσιαστικά η σχολική διαρροή, ένα ζήτημα που προβληματίζει την ΕΕ. Παρά τους στόχους που θέτει, η ΕΕ και η αστική διαχείριση του ζητήματος δεν μπορεί να εξαλείψει τις ανισότητες στην εκπαίδευση καθώς αυτές πηγάζουν από την ταξική εκμετάλλευση, με το σχολείο να αντικατοπτρίζει και να αναπαράγει την κοινωνική κατηγοριοποίηση και ταξική διαστρωμάτωση. Σημειώνεται δε ότι στα 15 χρόνια ολοκληρώνεται και η υποχρεωτική εκπαίδευση και αυξάνεται η σχολική εγκατάλειψη. Οι αστικοί σχεδιασμοί γι' αυτήν την ηλικιακή κατηγορία είναι η στροφή μεγάλου μέρους στην κατάρτιση, σε βάρος της γενικής μόρφωσης, προβάλλοντας την τεχνικοεπαγγελματική εκπαίδευση ως το χώρο διοχέτευσης του μαθητικού δυναμικού που διώχνεται από την εκπαίδευση με ταξικούς όρους, κάτι που ήδη εφαρμόζεται στα εκπαιδευτικά συστήματα χωρών της ΕΕ.

Στην έρευνά της η Eurostat ξεχωρίζει την ηλικιακή ομάδα 20 - 24 ετών, με την Ιταλία και την Ελλάδα να κατέχουν το υψηλότερο ποσοστό νέων που δεν εργάζονται και δεν σπουδάζουν. Το χαμηλότερο ποσοστό έχουν η Ολλανδία και το Λουξεμβούργο. Ειδικότερα, το 2015, σε όλα τα κράτη - μέλη, περισσότεροι από ένας στους τέσσερις νέους ηλικίας 20 - 24 ετών δεν βρίσκονταν σε δομές εκπαίδευσης ούτε εργάζονταν. Η Ιταλία βρίσκεται στην πρώτη θέση ως προς αυτό, με ποσοστό 31,1% και ακολουθεί η Ελλάδα με 26,1%, δηλαδή με περισσότερους από έναν στους πέντε νέους να βρίσκονται εκτός εκπαίδευσης και εργασίας. Ακολουθούν η Κροατία με 24,2%, η Ρουμανία με 24,1%, η Βουλγαρία με 24%, η Ισπανία και η Κύπρος.

Το χαμηλότερο ποσοστό NEET στις ηλικίες 20 - 24 ετών καταγράφηκε στην Ολλανδία (7,2%), στο Λουξεμβούργο (8,8%), σε Δανία - Γερμανία - Σουηδία (9,3%), Μάλτα - Αυστρία (9,8%), Τσεχία (10/,8%).

Σε ό,τι αφορά τη μεταβολή, η Ελλάδα επίσης κατέχει και ένα από τα μεγαλύτερα ποσοστά αύξησης του ποσοστού ΝΕΕΤ 20 - 24 ετών κατά 9,3 ποσοστιαίες μονάδες μεταξύ 2006 και 2015.

Η ΕΕ χτυπά καμπανάκι για το ζήτημα της ανεργίας στις παραπάνω ηλικίες, για την εργατική δύναμη που μένει αναξιοποίητη αλλά και τις επιπτώσεις του κοινωνικού αποκλεισμού που οι πολιτικές της προκαλούν. Δεν αγωνιά, βέβαια, για σταθερή, μόνιμη και με δικαιώματα εργασία για τους νέους, αλλά χρησιμοποιεί την ανεργία για να επιχειρηματολογήσει ώστε να προωθήσει μέτρα για το πώς οι νέοι θα γίνουν απασχολήσιμοι, με μισθούς πείνας, μέσα από τις διάφορες μορφές ελαστικής εργασίας που έχει εισαγάγει τα τελευταία χρόνια, μέσα από την απλήρωτη μαθητεία, με στόχο τελικά να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο τρόπο για την αύξηση της κερδοφορίας των μονοπωλίων.

Σύμφωνα με άλλη μελέτη της Eurostat (Ιούλης 2016), η Ελλάδα είναι και στις πρώτες θέσεις στην ανεργία των αποφοίτων από την εκπαίδευση ηλικιών 20 - 34 ετών. Η έρευνα αναφέρεται σε άτομα που ολοκλήρωσαν την εκπαίδευση ή κατάρτιση ένα έως τρία χρόνια πριν. Το ποσοστό απασχόλησης αποφοίτων κυμαίνεται στα κράτη - μέλη από 90,4% στη Γερμανία και 95,1% στη Μάλτα, σε 45,2% στην Ελλάδα και 48,5% στην Ιταλία. Οπως προκύπτει, το 2015, το ποσοστό για την ΕΕ των 28 ήταν 76,9%.


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org