Σάββατο 14 Φλεβάρη 2015
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 20
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Οι θέσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» για τη διαχείριση των απορριμμάτων

Τις θέσεις της «Λαϊκής Συσπείρωσης» Αττικής σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων παρουσίασε χτες ο Μπάμπης Ζιώγας, μέλος της Ομάδας Περιβάλλοντος του Τμήματος Οικονομίας της ΚΕ του ΚΚΕ, κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώνει η Περιφέρεια Αττικής με τίτλο «Βιώσιμη, οικολογική, οικονομική διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική».

Στην ομιλία του τόνισε, ανάμεσα σε άλλα:

«Ο τομέας της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι στενά δεμένος με τους όρους διαβίωσης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων», ενώ σημείωσε πως, με τον τρόπο που υλοποιείται το αντικείμενο αυτό, έχει σοβαρές επιπτώσεις σε δημόσια Υγεία και περιβάλλον, καθώς και στο σύνολο των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων του υπόψη τομέα.

Ιδιαίτερο βάρος δίνουν οι ευρωπαϊκοί μονοπωλιακοί όμιλοι, σε συνεργασία με το εγχώριο κεφάλαιο και με το πολιτικό τους προσωπικό, ως πεδίο τοποθέτησης των υπερσυσσωρευμένων κεφαλαίων τους και διασφάλισης της ανταγωνιστικότητάς τους. Πολύτιμο εργαλείο είναι η Οδηγία για τα Απόβλητα (του 2008), που ενσωματώθηκε αυτούσια στο Ν. 4042/2012, όπου προωθούνται η ιδιωτικοποίηση της αποκομιδής των απορριμμάτων και η καθολική (μέσω των ΣΔΙΤ) ιδιωτικοποίηση της επεξεργασίας και της υγειονομικής ταφής. Επίσης, η επιλογή των μεθόδων επεξεργασίας των απορριμμάτων γίνεται με γνώμονα το ποσοστό κέρδους του κεφαλαίου και μετατοπίζεται το αυξημένο κόστος διαχείρισης στις πλάτες της λαϊκής οικογένειας με, σχεδόν, τριπλασιασμό των ανταποδοτικών τελών.

Απαιτείται η διαμόρφωση ενός νέου Εθνικού Σχεδιασμού διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ), στον οποίο θα περιλαμβάνονται τα παρακάτω:

  • α. Καθορισμός και ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, με κύριο την πρόληψη της παραγωγής απορριμμάτων. Ακολουθεί η προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή των συσκευασιών, των μετάλλων, του έντυπου χαρτιού και του οργανικού κλάσματος (βιοαποβλήτων) με κομποστοποίηση και κατόπιν η μηχανική ανακύκλωση ενός μέρους του υπολειμματικού ρεύματος των σύμμεικτων αποβλήτων. Το μέρος των σύμμεικτων ΣΑ που δεν υπόκειται σε επεξεργασία, καθώς και τα υπολείμματα των μονάδων επεξεργασίας των σύμμεικτων και των προδιαχωρισμένων ρευμάτων, οδηγούνται σε χώρους ασφαλούς υγειονομικής ταφής αποβλήτων.
  • β. Καθορισμός σύγχρονων όρων για την ορθολογική και ασφαλή αποκομιδή (συλλογή και τοπική μεταφορά) των απορριμμάτων από τις υπηρεσίες του οικείου δήμου και για την εξασφάλιση σύγχρονου εξοπλισμού και υποδομής. Είναι απαραίτητο να εξετάζεται κάθε φορά, με συνδυασμένα κριτήρια, η κατασκευή Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.
  • γ. Ειδική μέριμνα οφείλεται στους Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων για την ουσιαστική αποκατάσταση όλων, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα έργων που θα τηρείται και χρηματοδοτήσεων από κεντρικούς κοινοτικούς και εθνικούς δημόσιους πόρους.
  • δ. Καθορισμός των κριτηρίων καταλληλότητας σε κάθε Περιφέρεια ξεχωριστά ανά είδος εγκατάστασης και σύνταξη χαρτών με τις περιοχές αποκλεισμού, των κριτηρίων αξιολόγησης ξεχωριστά ανά είδος εγκατάστασης για τη βαθμολόγηση των υποψηφίων χώρων, προκειμένου να επιλεγεί ο πλέον πρόσφορος για την εξυπηρετούμενη περιοχή με σαφή και δεσμευτικό οδηγό για τη βαθμολόγηση που αντιστοιχεί στο κάθε κριτήριο.
  • ε. Αντιμετώπιση του ιδιαίτερου προβλήματος των μικρότερων νησιών με θέσπιση κανόνων και παροχή εξοπλισμού για τη θαλάσσια μεταφορά προδιαχωρισμένων στην πηγή ξηρών υλικών αλλά και σύμμεικτων αποβλήτων για νησιά με πολύ μικρό πληθυσμό.
  • στ. Ουσιαστική ενίσχυση σε αριθμό, εξοπλισμό και οργάνωση του έμψυχου δυναμικού άσκησης περιβαλλοντικού ελέγχου με μόνιμη σχέση εργασίας στο δημόσιο.
Για τα Περιφερειακά Σχέδια

Σχετικά με τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων της Αττικής υπογράμμισε:

  • Μετά τη θετική απόφαση της ΕΕ του ΕΔΣΝΑ για τη ματαίωση των διαγωνισμών με ΣΔΙΤ των 4 μονάδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων αποκτά ακόμη μεγαλύτερη προτεραιότητα το άμεσο και οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ Φυλής. Να μετεγκατασταθεί σε κατάλληλη και εκτός Θριασίου θέση ο αποτεφρωτήρας των μολυσματικών, να αρχίσει άμεσα η απορρύπανση και περιβαλλοντική αποκατάσταση της ευρύτερης περιοχής και να απαγορευτεί κάθε νέα δραστηριότητα διαχείρισης των αποβλήτων στο Θριάσιο. Να εκπονηθεί πλήρης επιδημιολογική μελέτη που θα περιλαμβάνει τους κατοίκους και τους μόνιμους εργαζόμενους στη ζώνη επιρροής της ΟΕΔΑ Φυλής - Ανω Λιοσίων σε συνδυασμό (εξαιτίας του φαινομένου της συνέργειας των ρύπων) και με τη λειτουργία των άλλων, υψηλής όχλησης, εγκαταστάσεων που συνωστίζονται στο βεβαρημένο Θριάσιο.
  • Με την ομολογημένη πλέον ακαταλληλότητα της θέσης στο «Οβριόκαστρο» Κερατέας και την αποδεδειγμένη ακαταλληλότητα της θέσης «Μαύρο Βουνό» Γραμματικού, να επιλεγούν με κυβερνητική ευθύνη, χωρίς άλλη καθυστέρηση, οι νέοι χώροι τελικής διάθεσης σύμμεικτων απορριμμάτων και των υπολειμμάτων επεξεργασίας, με αναζήτηση υποψήφιων χώρων και σε εκτός Αττικής περιοχές στο πλαίσιο μιας διαπεριφερειακής συνεργασίας.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε, πως αποδέχεται τον ανταποδοτικό χαρακτήρα της διαχείρισης των αποβλήτων, με στελέχη του στην Τοπική Διοίκηση να πρωτοστατούν στην προώθηση του, εξοντωτικού για τη λαϊκή οικογένεια, συστήματος «πληρώνω όσο πετάω», με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα το επιδοτημένο από την ΕΕ πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποίησε ήδη ο Δήμος Ελευσίνας με τότε δήμαρχο στέλεχος του ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα, είπε πως μιλάει για ριζική αναθεώρηση του συστήματος διαχείρισης συσκευασιών (μπλε κάδοι) αλλά δε ζητάει την κατάργηση της ΕΕΑΑ ΑΕ που τώρα το διαχειρίζεται. Τέλος, ο ΣΥΡΙΖΑ για την Αττική επιμένει στο δόγμα «όλα τα σκουπίδια στην Αττική», δεν αποκλείει το υπερκορεσμένο Θριάσιο από την κατασκευή νέων μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων, ενώ υιοθετεί το προ τριάντα χρόνων αίτημα του κινήματος για «συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα» για το κλείσιμό του χωρίς καμιά συγκεκριμένη δέσμευση.


Κορυφή σελίδας

Τετρασέλιδα του «Ρ»
Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org