Σάββατο 8 Νοέμβρη 2014
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 3
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Μεταπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών για ενίσχυση της «στρατιωτικής διπλωματίας»

Προγράμματα σε συνεργασία με το ΠΑΜΑΚ, το Πολυτεχνείο Κρήτης και το Πάντειο Πανεπιστήμιο

Στιγμιότυπο από εκπαίδευση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στη Σχολή Εθνικής Αμυνας
Στιγμιότυπο από εκπαίδευση στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στη Σχολή Εθνικής Αμυνας
Βάρος στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) δίνει η στρατιωτική ηγεσία, υλοποιώντας αντίστοιχες κατευθύνσεις της κυβέρνησης. Στόχος, μέσω της υψηλότερης δυνατής κατάρτισης των αξιωματικών των ΕΔ, της ενίσχυσης της δυνατότητάς τους να καταλαμβάνουν κομβικά πόστα στα ιμπεριαλιστικά κέντρα ΝΑΤΟ και ΕΕ, να εξυπηρετηθεί και με αυτόν τον τρόπο, στα πλαίσια της λεγόμενης «στρατιωτικής διπλωματίας», η επιδίωξη της εγχώριας αστικής τάξης για γεωστρατηγική της αναβάθμιση στην ευρύτερη περιοχή.

Οπως αναφέρουν επ' αυτού στρατιωτικές πηγές, σε αυτό το πλαίσιο της «νέας πολιτικής του ΓΕΕΘΑ για τις μεταπτυχιακές σπουδές των στελεχών των ΕΔ», τα υφιστάμενα και νέα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, που θα λειτουργήσουν από το τρέχων ακαδημαϊκό έτος και σε ετήσια βάση εφεξής, είναι τα παρακάτω:

-- Μετά την υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργών Αμυνας και Παιδείας, το Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με τη Σχολή Εθνικής Αμυνας (ΣΕΘΑ, το τελευταίο και υψηλότερο επίπεδο ακαδημαϊκής εκπαίδευσης των αξιωματικών των ΕΔ και πολιτικού προσωπικού ανώτερης βαθμίδας, καθώς και στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας, του Λιμενικού Σώματος, υπουργείων, δημοσίων οργανισμών και λοιπών φορέων, παρέχοντας υψηλού επιπέδου ακαδημαϊκή γνώση στον ευρύτερο τομέα των Στρατηγικών Σπουδών) θα απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με την ονομασία «Στρατηγικές Σπουδές Ασφάλειας». Στο Πρόγραμμα θα συμμετέχουν 12 - 40 σπουδαστές της ΣΕΘΑ.

-- Ομοίως, τα Τμήματα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας σε συνεργασία με την Ανώτατη Διακλαδική Σχολή Πολέμου (ΑΔΙΣΠΟ, αποστολή της είναι να παρέχει σε ανώτερους αξιωματικούς των τριών Κλάδων των ΕΔ διακλαδική εκπαίδευση επιχειρησιακού και στρατηγικού επιπέδου, καθώς και επιμόρφωση σε βασικά θέματα γεωπολιτικής, με σκοπό την προαγωγή της ικανότητάς τους στη σχεδίαση, διεύθυνση και διεξαγωγή διακλαδικών επιχειρήσεων, την κατάρτισή τους για την στελέχωση εθνικών και συμμαχικών διακλαδικών στρατηγείων στο εσωτερικό ή εξωτερικό και να τους καταστήσει ικανούς διοικητές και επιτελείς επιχειρησιακών σχηματισμών) θα απονέμουν ΜΔΕ με την ονομασία «Διεθνείς Σχέσεις και Ασφάλεια». Στο Πρόγραμμα θα συμμετέχουν 70 σπουδαστές της ΑΔΙΣΠΟ.

-- Μετά την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης σε συνεργασία με το Τμήμα Στρατιωτικών Επιστημών της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ) θα απονέμει δύο ΜΔΕ με την ονομασία «Σχεδίαση και Επεξεργασία Συστημάτων» και «Εφαρμοσμένη Επιχειρησιακή Ερευνα και Ανάλυση». Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ' έτος σε 70 άτομα.

Σημειωτέον, το βρετανικό Πανεπιστήμιο «Plymouth» από το 2009 συνεργάζεται με τη ΣΕΘΑ και χορηγεί Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης, σε σπουδαστές και αποφοίτους παλαιοτέρων εκπαιδευτικών σειρών της Σχολής, στην «Εφαρμοσμένη Στρατηγική και Διεθνή Ασφάλεια». Υπολογίζεται ότι μέχρι σήμερα έχουν χορηγηθεί 78 ΜΔΕ στα στελέχη των ΕΔ.

Οι ίδιες στρατιωτικές πηγές σημειώνουν ότι η ίδρυση και λειτουργία μεταπτυχιακών προγραμμάτων των πανεπιστημίων σε συνεργασία με τη ΣΕΘΑ, την ΑΔΙΣΠΟ και τη ΣΣΕ αποτελούν επιδίωξη των ΕΔ για πολλά χρόνια. Οτι συνιστούν τη σημαντικότερη ενέργεια για την υλοποίηση της πολιτικής του ΓΕΕΘΑ για τις μεταπτυχιακές σπουδές των αξιωματικών, με την αύξηση του αριθμού αυτών που τελικά θα κατέχουν μεταπτυχιακό δίπλωμα.

Επιδίωξη τους είναι στο εγγύς μέλλον να ιδρυθούν και άλλα μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια, σε γνωστικά αντικείμενα ενδιαφέροντος των ΕΔ.

Ηδη είναι σε εξέλιξη η ίδρυση μεταπτυχιακού προγράμματος του Πανεπιστημίου Πειραιώς σε συνεργασία με τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων για τη χορήγηση ΜΔΕ με τον τίτλο «Διοίκηση στη Ναυτική Επιστήμη και Τεχνολογία». Ο αριθμός των εισακτέων ορίζεται κατ' έτος σε 80 άτομα.

Και Εδρες Σπουδών σε ΑΕΙ

Θυμίζουμε, εξάλλου, ότι στις 24/10 ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Μ. Κωσταράκος, και ο πρύτανης του ΠΑΜΑΚ, Α. Ζαπράνης, υπέγραψαν Προγραμματική Συμφωνία Συνεργασίας για την ίδρυση της Επώνυμης Εδρας «Θουκυδίδης - Εδρα ΓΕΕΘΑ στις Στρατηγικές Σπουδές». Οπως αναφέρουν από το Επιτελείο, οι στόχοι που επιδιώκονται μέσω της δημιουργίας Επώνυμης Εδρας είναι: «Η προαγωγή της Επιστήμης των Στρατηγικών Σπουδών. Η συμβουλευτική προσφορά προς το ΓΕΕΘΑ στα αντίστοιχα θέματα και στην εκπαίδευση των στελεχών των ΕΔ, καθώς και στην παραγωγή νέας σκέψης και μεθοδολογίας στα σχετικά επιστημονικά πεδία - η Εδρα δύναται να λειτουργήσει ως "δεξαμενή σκέψης" ("think tank") για το ΓΕΕΘΑ. Η εδραίωση της συνεργασίας μεταξύ του ΓΕΕΘΑ, των στελεχών των ΕΔ και της πανεπιστημιακής - ερευνητικής κοινότητας. Η επιμόρφωση του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού των ΕΔ».

Αναφέρεται, επίσης, ότι στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο δύνανται να συμμετέχουν και στελέχη των ΕΔ, συμβάλλοντας στην επιμόρφωση των σπουδαστών της Σχολής Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών και Τεχνών του ΠΑΜΑΚ, καθώς και των στελεχών των ΕΔ. Η ανάληψη και υλοποίηση του ανωτέρω έργου μπορεί να υλοποιηθεί σε συνεργασία και με άλλους εκπαιδευτικούς φορείς του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Τέλος, στο επόμενο χρονικό διάστημα προγραμματίζεται να υπογραφεί ανάλογη συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για την ίδρυση Επώνυμης Εδρας «Ηρόδοτος - Εδρα ΓΕΕΘΑ Γεωπολιτικής».

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Κατάρτιση πάνω στις «προκλήσεις» και τις «ευκαιρίες» του κεφαλαίου(12/12/2015)
Ιδρύουν Εδρα στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας(25/10/2014)
Συνεχίζονται οι εκπαιδεύσεις στα πρότυπα του ΝΑΤΟ(21/6/2014)
Στη Σχολή Εθνικής Αμυνας ο Αμερικανός πρέσβης(28/2/2014)
Πώς θεσμοθετείται η υποβάθμιση των πτυχίων;(10/3/2002)

Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org