Τρίτη 3 Ιούνη 2014
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΥΓΕΙΑ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ
Απογευματινά χειρουργεία σε νοσοκομεία - επιχειρήσεις

Με άλλη διάταξη, εκχωρείται η κατ' οίκον νοσηλεία στην επιχειρηματική δραστηριότητα από διάφορους φορείς

Τα νοσοκομεία προσδοκούν έσοδα από τα απογευματινά χειρουργεία, επαληθεύοντας τη λειτουργία τους με επιχειρηματικά κριτήρια
Τα νοσοκομεία προσδοκούν έσοδα από τα απογευματινά χειρουργεία, επαληθεύοντας τη λειτουργία τους με επιχειρηματικά κριτήρια
Την εισβολή των ασφαλιστικών εταιρειών στα δημόσια νοσοκομεία, για τη διεξαγωγή χειρουργικών επεμβάσεων με την ταυτόχρονη εκχώρηση της κατ' οίκον νοσηλείας στην επιχειρηματική δραστηριότητα από διάφορους φορείς, θεσμοθετεί το υπουργείο Υγείας, με διατάξεις σε πολυνομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή.

Με τους νόμους 2889/2001 και 3868/2010 θεσπίσθηκε η λειτουργία των απογευματινών ιδιωτικών ιατρείων και η διενέργεια διαγνωστικών, θεραπευτικών και επεμβατικών πράξεων. Με το άρθρο 46 «για την ολοήμερη λειτουργία νοσοκομείων» του πολυνομοσχεδίου «δίνεται η δυνατότητα διεξαγωγής χειρουργικών επεμβάσεων και άλλων επεμβατικών πράξεων που απαιτούν παραμονή και νοσηλεία στο νοσοκομείο».

Με αυτόν τον τρόπο, όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση, «θα εξυπηρετούνται ασθενείς που είναι ασφαλισμένοι σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες ή που δύνανται να πληρώσουν τα έξοδα νοσηλείας τους εξ ιδίων χρημάτων και θα δοθεί η δυνατότητα στα νοσοκομεία να αυξήσουν τα έσοδά τους». Οι όροι και οι προϋποθέσεις της ολοήμερης λειτουργίας, οι όροι συμμετοχής του προσωπικού και οι αμοιβές του θα καθοριστούν με απόφαση του υπουργού Υγείας.

Το άρθρο 36 αναφέρεται στην κατ' οίκον νοσηλεία, από μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), καθώς και μονάδες οικογενειακού προγραμματισμού και φροντίδας μητέρας και παιδιού. Στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι «μέχρι σήμερα δεν προβλέπεται θεσμικά η ανάπτυξη της κατ' οίκον νοσηλείας σε μονάδες ΠΦΥ, εκτός του ΕΣΥ, γεγονός που προκαλεί ιδιαίτερες δυσχέρειες στην ισότιμη και ισόρροπη ανάπτυξη των προγραμμάτων αυτών σε άλλες μονάδες και φορείς ΠΦΥ».

Και επειδή υπάρχει «ανάπτυξη προγραμμάτων στον ιδιωτικό τομέα χωρίς όρους και προϋποθέσεις», με τη νέα ρύθμιση έρχεται να θεσμοθετηθεί η κατάσταση στην αγορά. Δίνεται, λοιπόν, η δυνατότητα η κατ' οίκον νοσηλεία να «αναπτύσσεται και να οργανώνεται από Νομικά Πρόσωπα Δημόσιου και Ιδιωτικού Δικαίου που παρέχουν υπηρεσίες υγείας που δεν υπάγονται στο ΕΣΥ, από δημοτικά ιατρεία, από ιδιωτικές μονάδες Υγείας, καθώς και απ' τον ιδιωτικό τομέα, ως ανεξάρτητες οντότητες».

Τα Κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού (ΚΟΠ), που παρείχαν υπηρεσίες κατ' οίκον νοσηλείας, είχαν συσταθεί ως μονάδες σε πανεπιστημιακές κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα του ΕΣΥ ή του πρώην ΠΙΚΠΑ. Με τη νέα ρύθμιση, αυτή η δυνατότητα επεκτείνεται στο Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού.

Το πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, την ένταξη οδηγίας για ανθρώπινα όργανα που προορίζονται για μεταμόσχευση και ρυθμίσεις για την Ψυχική Υγεία. Επίσης, περιλαμβάνει ρυθμίσεις για Ιατρικώς Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org