Τρίτη 13 Μάη 2014
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 5
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΕ
Μηχανισμός ενίσχυσης της ιμπεριαλιστικής επιθετικότητας ενάντια στους λαούς

Η προώθηση της «Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας της ΕΕ» εκφράζει τις επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης να αναβαθμίσει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
Η προώθηση της «Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας της ΕΕ» εκφράζει τις επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης να αναβαθμίσει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου
Η κατάστρωση του μηχανισμού «Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας της ΕΕ» διακηρύχτηκε από τη συγκυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ ως μία από τις βασικές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ. Η συγκυβέρνηση, μάλιστα, προετοιμάζει και προωθεί ενεργά τη λήψη σχετικής απόφασης από τη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ (26 - 27 Ιούνη 2014). Η προώθηση της «Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας της ΕΕ» εκφράζει τις επιδιώξεις της ελληνικής αστικής τάξης να αναβαθμίσει τη θέση της στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου, τόσο με την ανάδειξη της χώρας σε κόμβο μεταφοράς πρώτων υλών, ενεργειακών προϊόντων, εμπορευμάτων και προσώπων, όσο και με την ανάληψη πρωταγωνιστικού ρόλου στις ναυτικές στρατιωτικές επεμβάσεις της ΕΕ, αυξάνοντας δραματικά τους κινδύνους για τον ελληνικό και τους άλλους λαούς της περιοχής.

Οι βασικοί άξονες

Οι βασικές κατευθύνσεις της Στρατηγικής Θαλάσσιας Ασφάλειας της ΕΕ περιγράφονται ήδη στην Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Για έναν ανοικτό και ασφαλή παγκόσμιο ναυτιλιακό τομέα: στοιχεία της Ευρωενωσιακής στρατηγικής για την ασφάλεια στην θάλασσα» - [COM(2014)9 - 6 Μάρτη 2014].

Οι βασικοί άξονες αυτού του μηχανισμού είναι οι εξής:

1. Η Στρατηγική Θαλάσσιας Ασφάλειας φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια νέα στρατιωτική δύναμη πυρός στο ναυτικό τομέα από τα ήδη υπάρχοντα μέσα και δομές της ΕΕ. Εξαιρετικά επικίνδυνη εξέλιξη αποτελεί η επιδίωξη της ΕΕ να εντάξει όλα τα πολιτικά - μη στρατιωτικά μέσα, δομές και υποδομές τόσο των κρατών - μελών, όσο και της ΕΕ σε έναν τεράστιο ναυτικό στρατιωτικό μηχανισμό, ικανό να εξαπολύει πολέμους και στρατιωτικές επεμβάσεις της ΕΕ σε κάθε σημείο του πλανήτη.

2. Οργανώνει τη σύνδεση σε έναν ενιαίο ευρωενωσιακό πολεμικό μηχανισμό στη θάλασσα όλων των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, εθνικών και ευρωενωσιακών (δηλαδή: αστυνομικών κατασταλτικών μηχανισμών, στρατιωτικών δυνάμεων, πολεμικού ναυτικού, μηχανισμών ελέγχου συνόρων, οργανισμών ελέγχου της αλιείας, εποπτείας της ναυτιλίας, έρευνας και καινοτομίας), αλλά και των επιχειρηματικών βιομηχανικών ομίλων, ανοίγοντας ταυτόχρονα νέα πεδία κερδοφορίας των μονοπωλίων που δραστηριοποιούνται στους αντίστοιχους κλάδους.

3. Στην κατεύθυνση αυτή, επιδιώκεται η στρατιωτική διασύνδεση στρατιωτικών και μη στρατιωτικών ευρωενωσιακών οργανισμών, όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αμυνας (ΕΟΑ) και το Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ (ΔΚΕΕ), καθώς και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA), ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διαχείριση της Επιχειρησιακής Συνεργασίας στα Εξωτερικά Σύνορα (Frontex), μέχρι και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ελέγχου της Αλιείας (EFCA), «τα οποία έχουν αναπτύξει συστήματα σε συγκεκριμένους τομείς και ικανότητες για τη θαλάσσια επιτήρηση».

4. Επιχειρείται, επίσης, η στρατιωτικοποίηση και η χρήση για ναυτικές πολεμικές επιχειρήσεις μιας σειράς μηχανισμών και μέσων που μέχρι σήμερα δεν είχαν άμεσα στρατιωτικό χαρακτήρα (ή τουλάχιστον έτσι παρουσιάζονταν από τα ευρωενωσιακά όργανα), όπως: το SafeSeaNet, σύστημα της ΕΕ για την παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, το σύστημα πληροφόρησης του οργανισμού της ΕΕ για την πρόληψη της ρύπανσης (EMSA), το κοινό σύστημα πληροφοριών έκτακτης ανάγκης για θαλάσσια ατυχήματα (CECIS), το σύστημα παρακολούθησης σκαφών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Ελέγχου της Αλιείας. Και ακόμη το Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης των Συνόρων (EUROSUR), το ευρωενωσιακό πρόγραμμα γεωσκόπησης Copernicus και το διαστημικό πρόγραμμα της ΕΕ GALILEO/EGNOS (Ευρωπαϊκό Σύστημα Πλοήγησης με Υπηρεσία Γεωθέτησης και Υπέρθεσης), οι διαστημικές και αεροναυτικής βάσης τεχνολογίες επιτήρησης, το κέντρο του δορυφόρου της ΕΕ (EUSC) για τη συνδυασμένη εφαρμογή των εργαλείων παρακολούθησης, δορυφορικές εικόνες και μη επανδρωμένα αεροπλάνα παρακολούθησης.

Δημιουργείται δηλαδή ένα γιγάντιος, εφιαλτικός μηχανισμός μέσων παρακολούθησης, άμεσης ή/και υποστηρικτικής ναυτικής στρατιωτικής δράσης, που δίνει τη δυνατότητα στις στρατιωτικές δυνάμεις της ΕΕ να επιχειρούν πολεμικά και να επεμβαίνουν σε κάθε γωνιά του κόσμου.

5. Αυτός ο τεράστιος στρατιωτικός ναυτικός μηχανισμός της ΕΕ εντάσσεται στο σχεδιασμό του πολεμικού βραχίονα της Κοινής Εξωτερικής Πολιτικής της ΕΕ, δηλαδή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Αμυνας της λυκοσυμμαχίας, με την πραγματοποίηση στρατιωτικών ασκήσεων στα θαλάσσια σύνορα της ΕΕ και παντού στον κόσμο, με τη διοργάνωση κοινών στρατιωτικών ασκήσεων της ΕΕ με τρίτες χώρες, με άμεση ετοιμότητα να αξιοποιείται ως αιχμή του δόρατος των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων της ΕΕ σε διεθνή κλίμακα, για τη διασφάλιση και διεύρυνση των συμφερόντων των ευρωενωσιακών μονοπωλίων.

6. Θεσμοθετείται η χρήση από το εφοπλιστικό κεφάλαιο ιδιωτικών στρατών, με τη χρήση «ιδιωτικού ενόπλου προσωπικού ασφαλείας (PCASPs)», στα πλοία.

Ναυτικές πολεμικές προετοιμασίες στο φόντο των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών

Η ΕΕ προσδιορίζει σαν κινδύνους για τη θαλάσσια ασφάλειά της τις ένοπλες συγκρούσεις σε θαλάσσιο χώρο, «τρομοκρατικές επιθέσεις» εναντίον πλοίων, «λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων και κρίσιμων θαλάσσιων υποδομών, όπως κυβερνο - επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών», το «οργανωμένο έγκλημα», την πειρατεία και τις ένοπλες ληστείες στη θάλασσα, αλλά και «παράνομες απορρίψεις ή ακούσια θαλάσσια ρύπανση» μέχρι και «πιθανές επιπτώσεις από φυσικές καταστροφές, ακραία καιρικά φαινόμενα». Ετσι, τα πάντα μπορούν να αποτελούν το βολικό πρόσχημα για εξαπόλυση στρατιωτικών επεμβάσεων της ΕΕ σε όλο τον κόσμο, με το πρόσχημα της «τρομοκρατίας».

Η Ανακοίνωση της Επιτροπής προσδιορίζει τις προτεραιότητες της ναυτικής στρατιωτικής δράσης της ΕΕ στις περιοχές της Μεσογείου, του Ατλαντικού και στο παγκόσμιο δίκτυο των πλωτών οδών προς και από την Ασία, την Αφρική και την Αμερική.

Εκτός από τον κόλπο του Αντεν, όπου ήδη βρίσκεται εγκατεστημένη στρατιωτική ναυτική δύναμη της ΕΕ, στο πλαίσιο της πρώτης ευωενωσιακής ναυτικής επιχείρησης της EUNAVFOR Atalanta (όπου συμμετέχει και ελληνική δύναμη), σημεία νέων στρατιωτικών δράσεων της ΕΕ θα αποτελέσουν ο Κόλπος της Γουινέας, συνολικά τα «νερά γύρω από την Αφρικανική Ηπειρο», οι θαλάσσιες περιοχές της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας.

Οι ναυτικές πολεμικές προετοιμασίες της ΕΕ συνδέονται και υπηρετούν άμεσα την επιδίωξη των μονοπωλιακών ομίλων της ΕΕ, των ισχυρών κυρίως καπιταλιστικών κρατών της, να κατακτήσουν και να στερεώσουν τις θέσεις τους στον ανελέητο ανταγωνισμό με τους αντίστοιχους επιχειρηματικούς ομίλους των άλλων ιμπεριαλιστικών δυνάμεων (ΗΠΑ, Ιαπωνία) και καπιταλιστικών χωρών, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία που αναπτύσσουν έντονη δράση στις περιοχές της Αφρικής και της Ασίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ανακοίνωσή της αναφέρει ότι «η έλλειψη συμφωνίας για τις θαλάσσιες ζώνες, όπως η οριοθέτηση των Αποκλειστικών Οικονομικών Ζωνών (ΑΟΖ), μπορεί να αποτελεί πρόσθετη απειλή σε ορισμένους τομείς, όπως η Μεσόγειος Θάλασσα», σηματοδοτώντας την πρόθεση της λυκοσυμμαχίας της ΕΕ, με το πρόσχημα της προστασίας της θαλάσσιας ασφάλειας, να διεκδικήσει προς όφελος της εξυπηρέτησης των συμφερόντων των ευρωενωσιακών μονοπωλίων τους ενεργειακούς πόρους (φυσικό αέριο, πετρέλαιο, κ.ά.) στη λεκάνη της ΝΑ Μεσογείου. Γεγονός που προμηνύει εξαιρετικά επικίνδυνες εξελίξεις, για τον ελληνικό λαό και γενικότερα τους λαούς της ευρύτερης περιοχής.

Η «Στρατηγική Θαλάσσιας Ασφάλειας της ΕΕ» σηματοδοτεί νέο γύρο πολέμων και στρατιωτικών επεμβάσεων της ΕΕ, έξαρση της επιθετικότητας των μονοπωλίων ενάντια στους λαούς όλου του κόσμου, στην οξύτατη διαπάλη τους για τις αγορές, τον έλεγχο των πλουτοπαραγωγικών πηγών, των ενεργειακών πηγών και των δρόμων μεταφοράς τους. Η ΕΕ με γρήγορα βήματα επιταχύνει τη στρατιωτικοποίησή της, την ενίσχυση των πολεμικών - στρατιωτικών δυνατοτήτων και μέσων της, σε άμεση διασύνδεση με το ΝΑΤΟ, των στρατιωτικών ικανοτήτων της να εξαπολύει ιμπεριαλιστικούς πολέμους σε κάθε γωνιά του πλανήτη, σε στεριά και θάλασσα, χιλιάδες χιλιόμετρα από τα σύνορά της.

Επιβεβαιώνει και πάλι τη θέση του ΚΚΕ ότι η ΕΕ, είναι εχθρός των λαών στα κράτη - μέλη της και σε όλο τον κόσμο, διαρκής και άμεσος κίνδυνος για τη ζωή και το μέλλον τους. Το αιματοκύλισμα του ουκρανικού λαού από τους ιμπεριαλιστές της ΕΕ, των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, στη σύγκρουσή τους με την καπιταλιστική Ρωσία, για να υπερασπίσουν τα συμφέροντα των μονοπωλίων που εκπροσωπούν αποτελεί αδιαμφισβήτητη απόδειξη. Ο λαός μας, όλοι οι λαοί στα κράτη - μέλη της ΕΕ διαθέτουν σήμερα την εμπειρία, έχουν όλες τις αποδείξεις για τον αντιλαϊκό, ιμπεριαλιστικό και εκμεταλλευτικό χαρακτήρα της ΕΕ, της λυκοσυμμαχίας αυτής των μονοπωλίων.

Απάντηση με ισχυρό ΚΚΕ παντού, ικανό να παλεύει σε όλες τις συνθήκες

Το ΚΚΕ για τις διεθνείς εξελίξεις, με επίκεντρο την Ουκρανία, αλλά και την ευρύτερη περιοχή σημειώνει: «Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή - Μ. Ανατολή, Βόρεια Αφρική, Βαλκάνια, Ευρασία - , είναι ραγδαίες και μπορεί τα επόμενα χρόνια να οδηγήσουν σε νέους τοπικούς, περιφερειακούς ή και γενικευμένους πολέμους. Σε συνθήκες προετοιμασίας πολέμων και γενικά ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, η αστική τάξη και οι κυβερνήσεις της παίρνουν μέτρα κατά του εργατικού κινήματος, αξιοποιούν και τα εθνικιστικά - φασιστικά κόμματα, μπορούν να επιδιώξουν την επιβολή κατασταλτικών μέτρων σε βάρος του κομμουνιστικού κι εργατικού κινήματος. Γι' αυτό και το εργατικό κίνημα, οι σύμμαχοί του και το Κόμμα πρέπει να είναι έγκαιρα προετοιμασμένο, να είναι δυνατό, προσηλωμένο στη χάραξη και υλοποίηση της δικής του στρατηγικής, που θα ανταποκρίνεται στην ικανοποίηση των εργατικών - λαϊκών αναγκών, μέσα από την αποδέσμευση της χώρας από την ΕΕ και το ΝΑΤΟ, από κάθε ιμπεριαλιστική ένωση, με τον απεγκλωβισμό της από τα ιμπεριαλιστικά σχέδια και τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης».

Σ' αυτό το δρόμο, «σταθμός» της πάλης του ΚΚΕ των εργατικών - λαϊκών δυνάμεων είναι οι προσεχείς ευρωεκλογές, οι περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.

Σήμερα, είναι επιτακτική ανάγκη η εργατική τάξη, τα λαϊκά στρώματα να αξιοποιήσουν την πείρα τους και να τιμωρήσουν τους εκβιασμούς των κομμάτων της συγκυβέρνησης, της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ/ΕΛΙΑ, τις αυταπάτες, τα ψέματα και την κοροϊδία του ΣΥΡΙΖΑ και των άλλων κομμάτων του κεφαλαίου και του ευρωμονόδρομου, ΑΝΕΛ, ΔΗΜΑΡ, «Ποτάμι», «Γέφυρες»... τα κατασκευάσματα που γεννάει η αναμόρφωση του σάπιου πολιτικού συστήματος.

Τώρα, δε χωράει λάθος. Η Χρυσή Αυγή είναι γέννημα - θρέμμα του συστήματος, μαντρόσκυλο του καπιταλισμού, που το χρησιμοποιεί κατά του λαού κι αυτό έχει αποδειχθεί στην πράξη, με το χτύπημα του εργατικού κινήματος. Γι' αυτό είναι άμεσο καθήκον για τον εργαζόμενο λαό να τιμωρήσει σκληρά και να απομονώσει τη ναζιστική - φασιστική και εγκληματική οργάνωση, τη Χρυσή Αυγή.

Η ενίσχυση του ΚΚΕ παντού, σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις, στις ευρωεκλογές, στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές, στο εργατικό κίνημα, αποτελεί προϋπόθεση για να βγει ο εργαζόμενος λαός πιο ισχυρός. Να δυναμώσει η μαχητική εργατική - λαϊκή αντιπολίτευση που αντιπαλεύει την αντιλαϊκή βαρβαρότητα των μονοπωλίων, της ΕΕ και των κυβερνήσεων που τη διαχειρίζονται ή φιλοδοξούν να τη διαχειριστούν. Να ενισχυθεί η Λαϊκή Συμμαχία, για την ανατροπή της εξουσίας των μονοπωλίων, την αποδέσμευση από την ΕΕ, τη μονομερή διαγραφή του χρέους, με το λαό στην εξουσία.


Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
«Επιβεβλημένη» η εμπλοκή της Ελλάδας για την ασφάλεια των μπίζνες!(18/11/2017)
Η Ελληνική Προεδρία της ΕΕ εκπλήρωσε την αντιλαϊκή της αποστολή(3/7/2014)
Ενίσχυση στρατιωτικής και κατασταλτικής δράσης της ΕΕ για τα συμφέροντα των μονοπωλίων(16/4/2014)
Διευρύνεται η εμπλοκή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στις επεμβάσεις(2/4/2014)
Ευρωενωσιακές ιμπεριαλιστικές αποστολές κόντρα σε ανταγωνιστές(29/3/2014)
Πολεμικές ετοιμασίες στα ιμπεριαλιστικά επιτελεία(16/11/2005)

Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org