Κυριακή 11 Μάη 2014
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΕΚΛΟΓΕΣ ΜΑΗΣ 2014
Χρήσιμες πληροφορίες για τον ψηφοφόρο

Για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές ψηφίζουμε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στο δήμο όπου είμαστε γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους. Δηλαδή, δεν υπάρχουν κατάλογοι ετεροδημοτών στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές.

Ειδική άδεια για τη διευκόλυνση στην άσκηση του εκλογικού δικαιώματος χορηγείται από την υπηρεσία τους στους κρατικούς υπαλλήλους, εφόσον την ημέρα της ψηφοφορίας δε διαμένουν στο Δήμο, όπου ασκούν το εκλογικό τους δικαίωμα. Ανάλογη άδεια είναι δυνατό να λάβει και το προσωπικό των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα, εφόσον εκδοθεί σχετική απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Πώς ψηφίζουν οι εκλογείς

α) Οι εκλογείς ψηφίζουν με την αστυνομική τους ταυτότητα. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται αστυνομική ταυτότητα, η αναγνώριση του εκλογέα γίνεται με βάση την προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής, ή το διαβατήριο, ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο Υγείας όλων των ασφαλιστικών ταμείων. Στην περίπτωση νέας αστυνομικής ταυτότητας, μπορούν να ψηφίσουν κανονικά, εφόσον δεν έχουν αλλάξει τα προσωπικά τους στοιχεία. Εάν έχουν αλλάξει, θα πρέπει να προσκομίσετε τα σχετικά δικαιολογητικά. Γίνονται ακόμα αποδεκτά και κομμένα δελτία αστυνομικής ταυτότητας, καθώς και ελληνικά διαβατήρια των οποίων έχει λήξει η ισχύς.

β) Οι στρατιωτικοί και οι υπηρετούντες σε Σώματα Ασφαλείας ψηφίζουν με την υπηρεσιακή τους ταυτότητα.

γ) Οι πολίτες της ΕΕ ψηφίζουν με έγκυρο αποδεικτικό ταυτότητας ή διαβατήριο.

δ) Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών ψηφίζουν στο τμήμα όπου ασκούν τα καθήκοντά τους, με την προϋπόθεση αυτό να ανήκει στο ίδιο εκλογικό διαμέρισμα με αυτό στο οποίο είναι γραμμένοι.

ε) Οι γραμματείς των Εφορευτικών Επιτροπών ψηφίζουν μόνο στο εκλογικό τμήμα στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

στ) Οι αντιπρόσωποι της δικαστικής αρχής και οι έφοροι δικαστικών αντιπροσώπων ψηφίζουν στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές μόνο αν είναι γραμμένοι στον εκλογικό κατάλογο δήμου της οικείας Περιφέρειας, όπου ασκούν τα καθήκοντά τους.

ζ) ΠΡΟΣΟΧΗ ! Ολοι οι υποψήφιοι ψηφίζουν αποκλειστικά στο εκλογικό τμήμα του δήμου στους εκλογικούς καταλόγους του οποίου είναι εγγεγραμμένοι.

Λάθη που μπορεί να διαπιστωθούν κατά την αναγνώριση των εκλογέων και πώς αντιμετωπίζονται

α) Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους να μη συμπίπτει απόλυτα με τα στοιχεία της ταυτότητας. Τότε χρειάζεται βεβαίωση ταυτοπροσωπίας, η οποία εκδίδεται από τον οικείο δήμαρχο ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει και να αποδεικνύεται η ταυτότητά τους.

β) Γυναίκες εκλογείς να έχουν εγγραφεί στον εκλογικό κατάλογο με το επώνυμο του συζύγου τους, ενώ στην ταυτότητά τους με το πατρικό τους όνομα (π.χ. γιατί έχουν χωρίσει) ή αντίστροφα. Η εξακρίβωση της πραγματικής ταυτότητας γίνεται με αντιπαραβολή των στοιχείων του εκλογικού καταλόγου και των λοιπών στοιχείων της ταυτότητας, ώστε να μην απαιτηθεί η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου αποδεικτικού στοιχείου, εκτός βέβαια αν πρόκειται για εξαιρετική περίπτωση όπου δεν είναι δυνατή έτσι η εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας, οπότε θα πρέπει να είναι εφοδιασμένες με περαιτέρω αποδεικτικό στοιχείο (π.χ. ληξιαρχική πράξη γάμου ή διαζευκτήριο κατά περίπτωση).

γ) Μπορεί να υπάρξει περίπτωση να έχουν παραλειφθεί εκλογείς από τους εκλογικούς καταλόγους, αν και είναι γραμμένοι στο αντίστοιχο δημοτολόγιο. Τότε το εκλογικό δικαίωμα ασκείται σε οποιοδήποτε εκλογικό τμήμα του δήμου στα δημοτολόγια ή τα μητρώα αρρένων του οποίου είναι εγγεγραμμένοι, παίρνοντας πιστοποιητικό εγγραφής στο δημοτολόγιο από τον οικείο δήμο ή κοινότητα, το οποίο θα αναφέρει ότι εκδίδεται αποκλειστικά για τις εκλογές της 18ης Μάη 2014 και τις επαναληπτικές της 25ης Μάη 2014. Παράλληλα, οι ψηφοφόροι αυτοί υπογράφουν και υπεύθυνη δήλωση, όπου δηλώνουν πως δεν ψήφισαν ούτε πρόκειται να ψηφίσουν σε άλλο εκλογικό τμήμα.

δ) Υπάρχει το ενδεχόμενο κάποιος εκλογέας να είναι διπλοεγγεγραμμένος. Ο εκλογέας αυτός, αφού υπογράψει έντυπη υπεύθυνη δήλωση (με τέτοιες δηλώσεις θα είναι εφοδιασμένα όλα τα εκλογικά τμήματα) μπορεί να ψηφίσει.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org