Κυριακή 18 Αυγούστου 2013
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΠΑΙΔΕΙΑ
Διατάξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση

Ζητήματα που αφορούν στις μετεγγραφές φοιτητών και σπουδαστών περιλαμβάνει το άρθρο 34 του νομοσχεδίου. Σύμφωνα με αυτό, δικαίωμα μετεγγραφής έχουν όσοι έχουν εισαχθεί στην Ανώτατη Εκπαίδευση τα σχολικά έτη 2010 - 2011, 2011 - 2012 και 2012 - 2013 εφόσον το ετήσιο κατά το έτος 2011 εισόδημά τους και των μελών της οικογένειάς τους δεν ξεπερνά το ποσό των 7.500 ευρώ κατά κεφαλήν. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες, για υποψηφίους με συγκεκριμένα θέματα υγείας, για παιδιά περισσότερο από 10 μήνες άνεργων, το ποσό διπλασιάζεται στα 15.000 ευρώ κατά κεφαλήν.

Οι μετεγγραφές γίνονται με υπουργική απόφαση και ο αριθμός των θέσεων δεν επιτρέπεται να ξεπερνά το 10% του συνολικού αριθμού των εισακτέων ανά Σχολή ή Τμήμα στην Αττική ή Θεσσαλονίκη και το 15% του συνολικού αριθμού των εισακτέων στις υπόλοιπες Σχολές ή Τμήματα. Από τις διατιθέμενες θέσεις, το 30% θα διατεθεί στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2010 - 2011, το 40% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2011 - 2012 και το 30% στους εισακτέους της σχολικής χρονιάς 2012 - 2013. Ειδικότερα ζητήματα που αφορούν στη διαδικασία μετεγγραφών παραπέμπονται σε υπουργική απόφαση. Τα κριτήρια μετεγγραφής κατατάσσονται ως εξής: Εισόδημα του υποψηφίου και της οικογένειάς του, το αν πάσχει από συγκεκριμένες παθήσεις, αν έχει αδέλφια ενεργούς φοιτητές, αν οι γονείς του υποψηφίου πάσχουν από συγκεκριμένες παθήσεις, αν είναι θύμα τρομοκρατίας και, τέλος, τα μόρια εισαγωγής του υποψηφίου στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Για την ΑΣΠΑΙΤΕ

Στο σχέδιο νόμου (άρθρο 29) περιλαμβάνονται διατάξεις για τη διάρθρωση των σπουδών και τα πτυχία της ΑΣΠΑΙΤΕ. Η σχολή διαρθρώνεται στα Τμήματα: Παιδαγωγικό, Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής, Εκπαιδευτικών Μηχανολογίας και Τμήμα Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών. Το πτυχίο που χορηγούν τα Τμήματά της φέρει και τους δύο τίτλους, του εκπαιδευτικού και της επαγγελματικής ειδικότητας, με ενιαίο βαθμό. Το πτυχίο χορηγείται ύστερα από σπουδές δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων, στα οποία περιλαμβάνεται το εξάμηνο εκπόνησης πτυχιακής εργασίας και εκτέλεσης πρακτικής άσκησης στην ειδικότητα. Για τους ήδη φοιτούντες υπάρχει η δυνατότητα, όχι αργότερα από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2013 - 2014, να δηλώσουν με υπεύθυνη δήλωσή τους όσοι επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους στα οκτώ εξάμηνα και να λάβουν μόνο το πρώτο πτυχίο του εκπαιδευτικού χωρίς τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους για άλλα δύο εξάμηνα.

Η Σχολή, με απόφαση του Συμβουλίου, οργανώνει και λειτουργεί προγράμματα παιδαγωγικής κατάρτισης και επιμόρφωσης - εξειδίκευσης, συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Τμημάτων της - συγχρηματοδοτούμενα ή αυτοχρηματοδοτούμενα - διάρκειας έως δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Αλλες διατάξεις

Θέματα που αφορούν το Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, τη Σιβιτανίδειο, τις εισφορές των εργαζομένων σε φορείς ιδιωτικής εκπαίδευσης, τις κτιριολογικές προδιαγραφές για τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία, το προσωπικό των ελληνόγλωσσων σχολείων του εξωτερικού, τα πρότυπα σχολεία και ειδικότερα θέματα που αφορούν στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Μεταξύ άλλων ορίζεται ότι «η εισαγωγή μαθητών στα Πρότυπα Πειραματικά γυμνάσια και λύκεια γίνεται με απόφαση της ΔΕΠΠΣ, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από εξετάσεις ή δοκιμασία (τεστ) δεξιοτήτων που διεξάγονται ανά ΠΠΣ».

Δίνεται η δυνατότητα στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα να απασχολούν έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό με επιβάρυνση του τακτικού προϋπολογισμού τους και χωρίς επιπλέον επιχορήγηση του Κρατικού Προϋπολογισμού από το ταμειακό υπόλοιπο προηγούμενων οικονομικών ετών (που δεν αφορά σε ανεξόφλητες υποχρεώσεις προηγούμενων ετών). Δίνεται, επίσης, η δυνατότητα στα Ιδρύματα να καθορίζουν και το ποσό της αμοιβής του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού, υλοποιώντας έτσι τις κατευθύνσεις του νέου νόμου - πλαίσιο για την Ανώτατη Εκπαίδευση για ιδρύματα - εργοδότες με εργασιακές σχέσεις - λάστιχο.

Επίσης, με διάταξη του νομοσχεδίου, οι εκπαιδευτικοί που αποσπώνται στις ελληνόγλωσσες μονάδες του εξωτερικού χάνουν την οργανική θέση σε σχολείο στην Ελλάδα αν η απόσπασή τους διαρκεί πάνω από πέντε χρόνια για λόγους που δεν σχετίζονται με υπηρεσιακές ανάγκες.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Καμιά αλλαγή για τους «αιώνιους φοιτητές»(1/9/2016)
ΑΤΙΤΛΟ(20/1/2016)
Παράταση στις αιτήσεις για μετεγγραφές φοιτητών(28/12/2013)
Ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις με μειωμένες τις θέσεις εισακτέων(11/5/2011)
ΑΤΙΤΛΟ(8/3/2007)

Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org