Κυριακή 18 Αυγούστου 2013
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΠΑΙΔΕΙΑ
Με πυξίδα την «αγορά» και τις ανάγκες της

Στην κατεύθυνση της επέκτασης της λεγόμενης «μάθησης στο χώρο εργασίας» και της διεύρυνσης του ρόλου των επιχειρήσεων στην επαγγελματική κατάρτιση, κινούνται οι αλλαγές που φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας στην επαγγελματική εκπαίδευση. Φορείς αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης θα αποτελούν οι Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) και τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ), ενώ συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση θα παρέχουν τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης και τα Κολέγια. Ολοι οι παραπάνω θεωρούνται φορείς «μη τυπικής εκπαίδευσης», μπορεί να είναι είτε δημόσιοι είτε ιδιωτικοί και θα λειτουργούν κάτω από την εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης.

Η μαθητεία, η οποία μέχρι σήμερα εφαρμοζόταν μόνο στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) του ΟΑΕΔ, γενικεύεται πλέον στο σύνολο των σχολών κατάρτισης, πολλαπλασιάζοντας έτσι τον αριθμό των νέων που γίνονται πάμφθηνη εργατική δύναμη για τις επιχειρήσεις. Οσον αφορά τις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΕΚ) που παίρνουν τη θέση των ΕΠΑΣ, όπως φαίνεται από το πρόγραμμα σπουδών τους, οι νέοι και οι νέες που θα γράφονται σε αυτές μετά το Γυμνάσιο θα οδηγούνται στην πράξη εκτός σχολικής εκπαίδευσης. Στην Α' και Β' Τάξη από τις 30 ώρες του εβδομαδιαίου προγράμματος, μόνο οι 4 ώρες θα αφορούν μαθήματα Γενικής Παιδείας (Ελληνική Γλώσσα και Μαθηματικά), ενώ οι υπόλοιπες 26 ώρες θα αποτελούν μαθήματα ειδικότητας. Ακόμα χειρότερα γίνονται τα πράγματα στην «Τάξη Μαθητείας» που ακολουθεί. Κατά τη διάρκειά της, τη θέση των σχολικών θρανίων θα παίρνει η δουλειά των μαθητών ως μαθητευόμενων στο χώρο εργασίας για 28 ώρες την εβδομάδα, ενώ το μάθημα θα περιορίζεται σε 7 συνολικά ώρες την εβδομάδα. Αντίστοιχα, στα ΙΕΚ, τα οποία εξακολουθούν να απευθύνονται σε αποφοίτους της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εισάγεται ένα επιπλέον εξάμηνο φοίτησης, που μέχρι σήμερα ήταν προαιρετικό, κατά το οποίο θα γίνεται η Πρακτική Ασκηση. Οι όροι που θα ισχύουν για την πρακτική άσκηση στα ΙΕΚ θα είναι οι ίδιοι με αυτούς της Μαθητείας των σπουδαστών των ΣΕΚ.

Αν το Σχέδιο Νόμου επισημαίνει ότι η μαθητεία θα διέπεται από σύμβαση μεταξύ του ΟΑΕΔ και του εργοδότη, δεν αναφέρει λεπτομέρειες όσον αφορά το περιεχόμενο της σύμβασης αυτής. Κρίνοντας από όσα σημεία θίγονται, φαίνεται πως οι γνωστοί και σήμερα όροι, δηλαδή οι επιδοτήσεις των επιχειρήσεων, τα μεροκάματα - φιλοδωρήματα για τους σπουδαστές και η απουσία ασφαλιστικής κάλυψης, εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο. Ως προς τις αμοιβές, οι πρώτες αναφορές από τον αρμόδιο υφυπουργό τις έχουν χαρακτηρίσει «συμβολικές» και τις έχουν προσδιορίσει στο... ύψος των 9 ευρώ! Καμία αμφιβολία δεν υπάρχει πως η εργασία των σπουδαστών των ΣΕΚ όσο και των ΙΕΚ θα είναι ανασφάλιστη. Το Σχέδιο Νόμου αναφέρει πως το Δημόσιο θα καλύπτει τις δαπάνες ιατροφαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μόνο στην περίπτωση ατυχήματος κατά την πρακτική άσκηση και μόνο στο βαθμό που δεν καλύπτονται από άλλη άμεση ή έμμεση ασφάλιση των μαθητών. Η κυβέρνηση δεν είναι όμως το ίδιο φειδωλή με τις επιχειρήσεις: Το νομοσχέδιο προβλέπει την παροχή πρόσθετων κινήτρων στις επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα επιδοτήσεις, για την πρόσληψη των νέων μετά το πέρας της μαθητείας.

Παράλληλα, η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας προωθούν την παραπέρα ιδιωτικοποίηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ενώ μέχρι σήμερα δεν υπήρχαν ιδιωτικές ΕΠΑΣ, πλέον όχι μόνο δίνεται η δυνατότητα ίδρυσης ΣΕΚ από ιδιώτες, αλλά προβλέπεται η αυτόματη αδειοδότηση για την ίδρυση ΣΕΚ για τους κατόχους άδειας λειτουργίας Ιδιωτικού ΙΕΚ. Ακόμα, το νομοσχέδιο κινείται στην κατεύθυνση της σύνδεσης των σχολών με την «αγορά». Είναι χαρακτηριστικά όσα αναφέρει για το διευθυντή των σχολών, ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει «τις αναπτυξιακές δυνατότητες αλλά και τις ανάγκες εργασίας της περιοχής του, να διαθέτει σχετική τεχνογνωσία από τη συμμετοχή στην παιδαγωγική - παραγωγική - επιχειρηματική δραστηριότητα του τόπου του». Οσον αφορά την ποιότητα των σπουδών, είναι ενδεικτικό ότι πλέον η υποστελέχωση των επαγγελματικών σχολών θα φέρει και τη βούλα του νόμου, αφού αυτός προβλέπει, δίπλα στους μόνιμους εκπαιδευτικούς, τη λειτουργία τους με ωρομίσθιους και εργαζόμενους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org