Σάββατο 27 Ιούλη 2013 - 2η έκδοση
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΚΕΔΕ και το... Παρατηρητήριο

Η ηγεσία της Κεντρικής Ενωσης Δήμων Ελλάδας εμφανίστηκε προχτές να αρνείται να στείλει στοιχεία των προϋπολογισμών των δήμων στο λεγόμενο Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ. Το συγκεκριμένο όργανο έχει συσταθεί με σκοπό τη συνεχή παρακολούθηση σε μηνιαία βάση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού των δήμων και των νομικών τους προσώπων. Βέβαια, πρέπει να θυμίσουμε ότι το Παρατηρητήριο που θεσπίστηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου στα τέλη του 2012, στην ουσία είχε προαναγγελθεί με το νόμο «Καλλικράτης» που προέβλεπε τον περίφημο μηχανισμό εξυγίανσης σε περίπτωση που ένας δήμος δεν μπορεί να αντεπεξέλθει οικονομικά. Εξυγίανση που θα συνοδευόταν από απολύσεις, περικοπές, κατάργηση υπηρεσιών και άλλα παρόμοια μέτρα στην κατεύθυνση της περιστολής των δαπανών των δήμων. Τότε, όμως, όσοι σήμερα εμφανίζονται να αντιδρούν, αποθέωναν τον «Καλλικράτη» και μιλούσαν για νέα μεγάλη και ιστορική μεταρρύθμιση στο χώρο της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης.

Θυμίζουμε ότι το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας (υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών) ελέγχει την ορθή εφαρμογή του προϋπολογισμού με βάση «Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης» που περιλαμβάνει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα δράσης, το ετήσιο πρόγραμμα δράσης και τον ετήσιο προϋπολογισμό του κάθε ΟΤΑ και των νομικών του προσώπων. Στην περίπτωση που το Παρατηρητήριο διαπιστώσει απόκλιση από τους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10%, παρέχει στο δήμο υποχρεωτικές, ως προς την εφαρμογή τους, οδηγίες για τη διόρθωση της απόκλισης. Εφόσον η εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΟΤΑ εξακολουθεί να παρουσιάζει για δύο συνεχόμενα τρίμηνα απόκλιση από τους στόχους, ο ΟΤΑ υπάγεται υποχρεωτικά σε Πρόγραμμα Εξυγίανσης.

Τι περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Εξυγίανσης

1. Αμεση εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων που προβλέπονται από τη νομοθεσία προς διασφάλιση της είσπραξης των απαιτήσεων του ΟΤΑ και της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

2. Αναστολή προσλήψεων.

3. Επιβολή υποχρεωτικών μετατάξεων προσωπικού.

4. Πρόσβαση του ΟΤΑ που αποκλίνει στο Λογαριασμό Εξυγίανσης και Αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης (προβλέπεται στον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ). Σημειωτέον ότι αυτό το Ταμείο δημιουργείται με χρήματα των ίδιων των ΟΤΑ, τα οποία παρακρατούνται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ).

5. Αύξηση των ιδίων εσόδων του ΟΤΑ που αποκλίνει από φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές.

6. Αύξηση του ανώτατου συντελεστή επιβολής του Τέλους Ακίνητης Περιουσίας για τα ακίνητα που βρίσκονται στην εδαφική περιφέρεια του δήμου σε ποσοστό μέχρι και 3 τοις χιλίοις και επιβολή του τέλους υποχρεωτικά από το δήμο σύμφωνα με το ποσοστό αυτό μέχρι την οικονομική εξυγίανσή του. Ομοίως, αύξηση του συντελεστή επιβολής του τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων και παρεπιδημούντων από 0,5% μέχρι και 2%.

7. Περιορισμό των δαπανών μόνο σε υποχρεώσεις μισθοδοσίας και λοιπές απολύτως ανελαστικές δαπάνες.

Ουσιαστικά με το λεγόμενο Παρατηρητήριο και το Πρόγραμμα Εξυγίανσης, που προβλεπόταν όπως είπαμε από τον «Καλλικράτη», η κυβέρνηση καλεί το λαό να πληρώσει και να καλύψει την πολιτική των περικοπών και της στάσης πληρωμών που έχει κηρύξει στους Δήμους. Μήπως όμως και οι ίδιοι οι δήμαρχοι που στήριξαν και στηρίζουν την αντιλαϊκή μεταρρύθμιση δεν έχουν τεράστιες ευθύνες;


Κ.Π.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org