Πέμπτη 21 Μάρτη 2013
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 22
19ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΚΕ - ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ
Για το σχέδιο Καταστατικού

Οι προτεινόμενες αλλαγές σχετίζονται με τις αλλαγές στο Πρόγραμμα και διαπνέονται από το πνεύμα και τη λογική στενέματος του μετώπου, δυστυχώς - αντιστοίχως και του Κόμματος. Το σχέδιο φαίνεται να παλαντζάρει - στο δίπτυχο δημοκρατικός συγκεντρωτισμός - προς το συγκεντρωτισμό σε βάρος του δημοκρατικού και αδυνατίζει τον έλεγχο της βάσης προς τα παραπάνω όργανα, περιορίζοντας την έκφραση διαφορετικής άποψης. Ενδεικτικά, δεν προβλέπεται πλέον καμία ποινή, σε στελέχη που εμποδίζουν την κριτική.

Επίσης, ο πρόλογος του ισχύοντος Καταστατικού αναφέρεται: «στην επίμονη και δημιουργική τήρηση και εφαρμογή των αρχών που αποτελούν πρώτιστο καθήκον κάθε μέλους». Στο σχέδιο αντικαθίσταται με: «την αυστηρή τήρηση και εφαρμογή τους». Επειτα, η τελευταία παράγραφος του προλόγου που αναφέρεται στις αρετές, τις ικανότητες και τη δράση κάθε μέλους, αδικαιολόγητα παραλείπεται.

Η εισαγωγή του ισχύοντος, παρ. α' αναφέρεται στην ανάγκη που έχει η εργατική τάξη «από ένα μαζικό επαναστατικό κόμμα», στο σχέδιο, αντικαθίσταται: «από ένα επαναστατικό κόμμα». Παραλείπονται αδικαιολόγητα, αποσπάσματα από τις παρ. γ' έως ε' της εισαγωγής, αναφερόμενα στην υπεράσπιση της εθνικής ανεξαρτησίας, για την ειρήνη και την προστασία του περιβάλλοντος, για μια ισχυρή συμμαχία ενάντια στον ιμπεριαλισμό κλπ., στη συλλογικότητα, τον έλεγχο, την κριτική και αυτοκριτική. Ακόμα και η φράση: «Το ΚΚΕ συνδέει διαλεκτικά το διεθνισμό με τον πατριωτισμό».

Το άρθρο 3 στο ισχύον, αντίστοιχο 7 στο σχέδιο, είναι πολύ αλλαγμένο.

Παραλείφθηκαν επίσης, σημαντικές «πρόνοιες» και διατάξεις από το ισχύον Καταστατικό, όπως:

-- παρ. 2 και 9 του άρθρου 4.

-- από την παρ. 5 του άρθρου 5 η φράση: «όταν τις θεωρεί μη ικανοποιητικές... μπορεί να επανέρχεται».

-- στο άρθρο 6, στη δεύτερη παράγραφο, η πρώτη πρόταση: «Το μέλος του ΚΚΕ... στις σχέσεις του με τους συντρόφους του».

-- στο άρθρο 7, η πρώτη παράγραφος.

-- σημαντικές αλλαγές - παραλείψεις έχουμε στα άρθρα 9 έως 12 που αναφέρονται στην αρχή της συλλογικότητας, στη γενίκευση απόψεων και εμπειριών κομματικών μελών, εξωκομματικών και εργαζομένων, στο ότι στελέχη και μέλη που εμποδίζουν την κριτική φέρουν σοβαρή ευθύνη και αντιμετωπίζουν κυρώσεις μέχρι και διαγραφή από το Κόμμα. Στην οργανωτική δομή με νέα οργανωτική «ανα»συγκρότηση (δεύτερη μέσα σε 2-3 χρόνια);

-- άρθρο 39 παρ. β', γ' και αλλαγή στην παρ. η'.

Αδικαιολόγητη αλλαγή-αύξηση παρατηρείται στο χρόνο του δόκιμου μέλους, στον απαιτούμενο χρόνο κομματικής ηλικίας όποιου προτείνει κάποιον ως μέλος, στην κοπτάτσια του αρ. 28 (από 1/10, 2/10) και στον τρόπο (πλειοψηφία 4/5 και προέγκριση από το παραπάνω όργανο) «επανεγγραφής» διαγραμμένου μέλους ή μαζικών προσχωρήσεων.

Επίσης αλλαγή στο ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη του Κόμματος (π.χ. εξαίρεση διανοουμένων).

Αξια απορίας η πρόνοια περί ανακαταγραφής των μελών μας (Φοβόμαστε κάτι; Ξανάγινε ποτέ και για ποιο λόγο; Τι το επιβάλλει πλέον;).

Επιπλέον, αλλάζει αρκετά η διατύπωση του άρθρου 43, αντίστοιχο αρ. 40 του σχεδίου για την ευθύνη διαμόρφωσης των ψηφοδελτίων.

Αδικαιολόγητη αλλαγή του άρθρου 44 του ισχύοντος που αφορά τη σχέση ΚΚΕ - ΚΝΕ (η οργανωτική αυτοτέλεια της ΚΝΕ απαλείφεται). Εδώ ξαναεντοπίζεται το θέμα της παράλειψης του επιθετικού προσδιορισμού μαζική, αφού από «μαζική πολιτική οργάνωση της ελληνικής νεολαίας» που καθοδηγείται... κλπ. γίνεται «επαναστατική οργάνωση νεολαίας» του ΚΚΕ.

Τέλος, στο άρθρο 49 του σχεδίου επιτρέπεται η διαγραφή μέλους από καθοδηγητικό όργανο και όχι από την ΚΟΒ του.


Θανάσης Τσιώνος
KOB Δικηγόρων Θεσσαλονίκης


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org