Τετάρτη 30 Γενάρη 2013
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 32
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΙΚΑ...
Η Ελλάδα εξάγει κεφάλαια

Ενας από τους σημαντικότερους εξαγωγείς κεφαλαίου στην Αλβανία παραμένει η Ελλάδα, κατέχοντας την πρώτη θέση στις άμεσες ξένες επενδύσεις/stock (σώρευση όλων των ετών), ενώ ένα σημαντικό ποσοστό, που κυμαίνεται από 26% έως και 28% των ξένων επενδυτών στην Αλβανία, προέρχεται από την Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία του γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) της ελληνικής πρεσβείας στα Τίρανα. Εξάλλου, από στατιστικά στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Αλβανίας, για τα οποία ενημέρωσε το γραφείο ΟΕΥ, προκύπτει ότι το 2008 και το 2009 σημειώθηκε μείωση κατά 10% και 3,3%, αντίστοιχα, των ελληνικών άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) στην Αλβανία, σε σχέση με τα αμέσως προηγούμενα έτη. Μάλιστα, το 2009, το μερίδιο των ελληνικών ΑΞΕ στην Αλβανία διαμορφώθηκε στο 30,05% και η αξία τους ήταν 671 εκ. ευρώ. Το 2010, η τάση αυτή αντιστράφηκε και οι ελληνικές ΑΞΕ στην Αλβανία σημείωσαν αύξηση 7,9%, σε σχέση με το 2009, χωρίς ωστόσο να φθάσουν στο επίπεδο του 2007. Το 2010, το μερίδιο των ελληνικών άμεσων ξένων επενδύσεων διαμορφώθηκε στο 27,42% στο σύνολο των ΑΞΕ. Το μερίδιο των ελληνικών ΑΞΕ στο σύνολο των ΑΞΕ στην Αλβανία μειώνεται τα τελευταία χρόνια και από 42,48% το 2007, έπεσε στο 27,42% το 2010. Η μείωση αυτή οφείλεται στην αύξηση των συνολικών ΑΞΕ στην Αλβανία, οι οποίες το 2010 ήταν αυξημένες κατά περίπου 45% σε σύγκριση με το 2007. Οι ελληνικές επενδύσεις στην Αλβανία αφορούν κυρίως τους ακόλουθους τομείς δραστηριότητας: Τραπεζικό τομέα, τηλεπικοινωνίες, υπηρεσίες Υγείας, καύσιμα, κατασκευές, πληροφορική, παραγωγή και εμπορία δομικών υλικών, νομικές, λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, κλάδο τροφίμων, κλωστοϋφαντουργία και υποδηματοποιία κ.ά.

***

Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά από μία μόνο χώρα των Βαλκανίων σε σχέση με την εξαγωγή κεφαλαίου από την Ελλάδα σε άλλες χώρες. Αλλωστε, υπάρχουν αρκετές επιχειρήσεις από τη Βόρεια Ελλάδα που έχουν μεταφερθεί στις χώρες των Βαλκανίων, ενώ επιχειρηματικοί όμιλοι του τομέα Ενέργειας, ο ΟΤΕ, Τράπεζες, επίσης έχουν κάνει επενδύσεις σ' αυτές τις χώρες. Ο ελληνικός καπιταλισμός επωφελήθηκε από την αντεπαναστατική ανατροπή στις γειτονικές βαλκανικές χώρες και από την ένταξη στην ΕΕ, πέτυχε σημαντική εξαγωγή κεφαλαίων σε άμεσες επενδύσεις που συνεισέφεραν στην κερδοφορία και συσσώρευση ελληνικών επιχειρήσεων και ομίλων. Οι εξαγωγές κεφαλαίων επεκτάθηκαν και σε Τουρκία, Αίγυπτο, Ουκρανία, Κίνα αλλά και Βρετανία, ΗΠΑ και σε άλλες χώρες. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι η ΦΑΓΕ έχει εργοστάσιο στις ΗΠΑ, υπάρχουν εφοπλιστικοί όμιλοι σε ΗΠΑ, Βρετανία, η πρώην ΕΤΜΑ έχει μεταφερθεί στην Κίνα, η Εθνική Τράπεζα δραστηριοποιείται στην Τουρκία μέσω εξαγοράς τουρκικής Τράπεζας κ.λπ. Από τα παραπάνω γίνεται επίσης φανερό ότι η συμμετοχή της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους έχει σχέση και με αυτήν την τάση επιχειρηματικών ομίλων να διευρύνουν τη δράση τους, εξάγοντας κεφάλαια σε άλλες χώρες. Γι' αυτό συμμετείχε ενεργά σε πολέμους όπως ενάντια στη Γιουγκοσλαβία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, στη Λιβύη, είναι σε ετοιμότητα για συμμετοχή και στη Συρία.

***

Βεβαίως, η συμμετοχή της Ελλάδας σε ιμπεριαλιστικούς πολέμους δεν είναι καινούριο ζήτημα. Η Ελλάδα έκανε τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919 - 1922), για να επιβάλει το μέρος εκείνο της ιμπεριαλιστικής ειρήνης μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο που επέβαλε το διαμελισμό της οθωμανικής αυτοκρατορίας και το μοίρασμά της ανάμεσα στα τότε ισχυρά καπιταλιστικά κράτη - νικητές στον πόλεμο. Αλλωστε, συμμετείχε και στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο στο πλευρό της Αντάντ. Συμμετείχε το 1919 στην εισβολή στη Σοβιετική Ρωσία. Συμμετείχε, επίσης, στον πόλεμο της Κορέας. Ιστορικά, λοιπόν, ο ελληνικός καπιταλισμός, αν και συμμετέχει από ενδιάμεση θέση στο ιμπεριαλιστικό σύστημα και με σχέσεις ανισόμετρης αλληλεξάρτησης, συμμετέχει ενεργά στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.


Ι.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org