Κυριακή 16 Δεκέμβρη 2012
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Η ΚΝΕ είναι η νεολαία του ΚΚΕ κι αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο, ίσχυε ΠΑΝΤΑ

«Καταργείται η αυτοτέλεια της ΚΝΕ», «ανατρέπεται ο ως τώρα αυτοτελής χαρακτήρας της ΚΝΕ», «σφίγγει ο κομματικός έλεγχος στην ΚΝΕ». Αυτά γράφτηκαν σε διάφορα έντυπα, ανάμεσα και σε άλλα με τη δημοσίευση των Θέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ για το 19ο Συνέδριο. Στις οποίες δημοσιεύτηκε για συζήτηση και το νέο σχέδιο Καταστατικού και το οποίο περιλαμβάνει, όπως είναι φυσικό, κεφάλαιο για τη σχέση του Κόμματος με την ΚΝΕ.

Με αυτές τις φράσεις εμφανίστηκαν οι διάφοροι δημοσιολόγοι, από το «Βήμα», την «Αυγή» κι αλλού, με τη φόρα ανθρώπων που παρουσιάζονται σαν να βρήκαν την είδηση που «καίει». Θα έπρεπε βέβαια να προσέχουν περισσότερο, γιατί με τη φόρα που πήραν θα ...γλιστρήσουν.

Αν και δεν έχουμε καμία ανάγκη, για να μας θέσουν αυτοί την ατζέντα για την οποία θα συζητήσουμε, μιας και ο πλούτος και η σοβαρότητα των Θέσεων είναι μεγάλη, δεν μπορούμε παρά να «σηκώσουμε το γάντι». Αλλωστε, είμαστε οι άμεσα ενδιαφερόμενοι και γι' αυτό θα τους απαλλάξουμε και από το «άγχος» που φαίνεται να τους κυρίευσε μην και πάθει κάτι η ΚΝΕ που τόσο συμπαθούν.

Για να δούμε, λοιπόν, κατά πόσο υπάρχει νέα είδηση που «καίει».

Η ΚΝΕ είναι γνωστό, το προπαγανδίζει η ίδια με περηφάνια, ότι δημιουργήθηκε με απόφαση του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ το 1968, ότι είναι η νεολαία του. Από την πρώτη στιγμή αντικειμενικά και σωστά υπήρχε οργανωτική σχέση μιας και το ΚΚΕ την εξόπλισε με ανθρώπους, υποδομή μαζί με το Πρόγραμμα, την πολιτική και την ιδεολογία του. Σχετικά με τη δημιουργία της ΚΝΕ μερικούς μήνες μετά, σε ειδική Απόφαση, στη 13η Ολομέλεια της ΚΕ (11 - 17/1/1969) αναφέρεται ανάμεσα σε άλλα: «Η ΚΝΕ προετοιμάζει τα μέλη της να γίνουν ικανά να αποτελέσουν μέλη του Κόμματος της εργατικής τάξης, του ΚΚΕ», «(...) Η Ολομέλεια της ΚΕ αναθέτει στο ΠΓ και τις Οργανώσεις του κόμματος το καθήκον να βοηθήσουν στη συγκρότηση Οργανώσεων της ΚΝΕ».


Σε όλη της τη διαδρομή και σε όλες τις συνθήκες η οργανωτική σχέση του Κόμματος και της ΚΝΕ ήταν και είναι κάτι φυσικό, που προκύπτει από το ίδιον το χαρακτήρα και το ρόλο της ΚΝΕ, μιας και είναι η νεολαία του ΚΚΕ που δρα στο πλευρό του, έχοντας για στρατηγικό σκοπό το σοσιαλισμό. Γι' αυτό και στο Καταστατικό της αναφέρει: «Παλεύει στο πλευρό του ΚΚΕ και κάτω από την καθοδήγησή του (...) Η ΚΝΕ αγωνίζεται για να κερδηθεί πλατιά η νεολαία της πατρίδας μας με την πολιτική του ΚΚΕ, δίνει όλες τις δυνάμεις για την εκπλήρωση των άμεσων πολιτικών και προγραμματικών του στόχων. (...) Η ΚΝΕ δέχεται το Πρόγραμμα του ΚΚΕ, καθοδηγείται πολιτικά και ιδεολογικά από αυτό, προωθεί την πολιτική του στη νεολαία, στηρίζεται στην ολόπλευρη βοήθειά του. Η ΚΝΕ διαπαιδαγωγεί τα μέλη και τα στελέχη της στα ιδανικά του ΚΚΕ, την πίστη και την αφοσίωση σε αυτά. Προετοιμάζει τα μέλη της να καταχτήσουν τον τιμημένο τίτλο του μέλους του ΚΚΕ. Η ΚΝΕ λειτουργεί με οργανωτική αυτοτέλεια. Ταυτόχρονα, τα καθοδηγητικά όργανα της ΚΝΕ έχουν την υποχρέωση να φροντίζουν ώστε να συντονίζεται η δράση της ΚΝΕ από την ΟΒ μέχρι το ΚΣ με τα αντίστοιχα όργανα του Κόμματος».

Για ποιο λόγο τότε λέμε στο Καταστατικό ότι λειτουργεί με οργανωτική αυτοτέλεια; Για ποιο λόγο αυτό αναφέρεται και στο τωρινό Καταστατικό του Κόμματος; Και για ποιο λόγο στο νέο σχέδιο του Καταστατικού γίνεται η αναφορά για το ίδιο πράγμα, με πιο σαφή, συγκεκριμένη, που ανταποκρίνεται καλύτερα στην πραγματικότητα, διατύπωση;

Πρώτον, γιατί κάθε μέλος της ΚΝΕ, κάθε νέος ή νέα που γίνεται μέλος της ΚΝΕ, ΔΕΝ είναι αυτόματα και μέλος του Κόμματος. Οι Οργανώσεις της ΚΝΕ δηλαδή δεν είναι Κομματικές Οργανώσεις. Δεύτερον και ως συνέπεια του συγκεκριμένου αυτού ζητήματος, δεν είναι προέκταση των Κομματικών Οργανώσεων σε τοπικό επίπεδο, όπως παραδείγματος χάρη μια κομματική ομάδα σε ένα χώρο. Γι' αυτό συγκροτείται στο πλευρό του Κόμματος με διακριτή οργανωτική δομή με Κεντρικό Συμβούλιο, ενδιάμεσα όργανα και ΟΒ, που έχουν άμεσο συντονισμό και καθοδηγητική σχέση με τις αντίστοιχες Οργανώσεις του Κόμματος.


Ταυτόχρονα, υπάρχει αμοιβαία αντιπροσώπευση σε όλα τα όργανα. Του Κόμματος στην ΚΝΕ και της ΚΝΕ στου Κόμματος. Ενώ και στο τωρινό και στο νέο σχέδιο Καταστατικού του Κόμματος αναφέρεται ότι: «Οι αντίστοιχες Οργανώσεις της ΚΝΕ καλούνται και συμμετέχουν στο Συνέδριο, στις Πανελλαδικές Συνδιασκέψεις του Κόμματος και στις Συνδιασκέψεις των Κομματικών Οργανώσεων με αντιπροσωπεία τους που έχει δικαίωμα λόγου».

Από την πρώτη στιγμή και σε όλη της τη διαδρομή η ΚΝΕ στηριζόταν από το Κόμμα με μέλη και στελέχη του που δρούσαν και αγωνίζονταν μέσα από τις γραμμές της ΚΝΕ. Μιας και είναι φυσικό μέλη και στελέχη της ΚΝΕ να γίνονται μέλη του Κόμματος ως αποτέλεσμα πολιτικής ωρίμανσης και επαναστατικής συνέπειας.

Αρα δεν μπορεί να υπάρχει άνθρωπος που λέει ότι γνωρίζει και δεν καταλαβαίνει τη σχέση του Κόμματος με την ΚΝΕ. Γι' αυτό και οι αναφορές στα διάφορα έντυπα επιδιώκουν να δημιουργήσουν σκόπιμα εντυπώσεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις αναφορές δεν εξηγούν ακριβώς για ποιο πράγμα μιλάνε, δεν παραθέτουν το συγκεκριμένο κεφάλαιο του σχεδίου του νέου Καταστατικού του ΚΚΕ και το οποίο αναφέρει σε δυο σημεία:

«α) Η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδας δημιουργήθηκε από το ΚΚΕ. Είναι επαναστατική οργάνωση νεολαίας του ΚΚΕ, που δέχεται την κοσμοθεωρία του, το μαρξισμό - λενινισμό, το Πρόγραμμα του ΚΚΕ και προωθεί τη στρατηγική του.

β) Η ΚΝΕ συγκροτείται στο πλευρό του Κόμματος με διακριτή οργανωτική δομή που καθοδηγείται ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά, σε όλα τα επίπεδα από το ΚΣ της ΚΝΕ έως την ΟΒ, από τα αντίστοιχα όργανα του Κόμματος. Για την καθοδήγηση της ΚΝΕ, το Κόμμα διαθέτει στελέχη και μέλη του, που είναι ενταγμένα στην ΚΝΕ».

Αρα δεν «ανατρέπεται» τίποτα, από αυτά για τα οποία δημιουργήθηκε και υπάρχει η ΚΝΕ, ίσα - ίσα που κατοχυρώνεται στο νέο σχέδιο Καταστατικού, με καλύτερη και σωστότερη διατύπωση αυτό που και η ίδια η ΚΝΕ με τα Συνέδριά της έχει αποφασίσει, αυτό που ίσχυε πάντα. Η διακριτή οργανωτική δομή και η ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική καθοδήγηση, στήριξη από το Κόμμα της.

Αυτό που κάθε μέλος της ΚΝΕ γνωρίζει πριν ακόμα ενταχθεί στις γραμμές της ΚΝΕ. Αυτό που δίνει σε κάθε μέλος της ΚΝΕ περηφάνια και υπεροχή, μιας και συνδέεται άμεσα με την πάνω από ενενήντα χρόνια επαναστατική δράση και πείρα του ΚΚΕ για τα συμφέροντα της εργατικής τάξης, της φτωχολογιάς και των παιδιών τους.

Ισα - ίσα που η συγκεκριμένη διατύπωση ανταποκρίνεται καλύτερα και τονίζει την ευθύνη που έχει το ίδιο το Κόμμα για να κερδηθούν οι νέοι και οι νέες της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων στον αγώνα για την επαναστατική ανατροπή του καπιταλιστικού συστήματος, που στο μεγαλύτερο βαθμό περνάει μέσα από τη στήριξη που δίνει στην ΚΝΕ. Αυτό δεν ακυρώνει ούτε στο ελάχιστο, το αντίθετο μάλιστα, την ευθύνη της ΚΝΕ να εξειδικεύει και να προωθεί την πολιτική του ΚΚΕ στη νεολαία.

Γι' αυτό στο πρώτο μέρος των Θέσεων, στις Θέσεις για την ΚΝΕ, υπάρχουν αναφορές για βελτιώσεις που χρειάζονται για να πετύχουμε καλύτερη συνεργασία και συντονισμό δράσης σε όλα τα επίπεδα. Παραδείγματος χάρη, πώς θα επιτύχουμε καλύτερη συγκέντρωση δυνάμεων και ενεργειών σε ένα χώρο που υπάρχει και ΚΟΒ και ΟΒ ή κομματικά μέλη και ΚΝίτικα μέλη. 'Η πώς θα βοηθήσει την ίδια την ΚΝΕ στην παρέμβασή της μέσα στη νεολαία, στην ανάπτυξή της.

Τα περί «σφίγγουν οι έλεγχοι κ.λπ.», που έγραψαν, είναι για ανθρώπους και οργανώσεις, που δεν έχουν καμία σχέση με τον επαναστατικό αγώνα και σκοπό, τη συνειδητή, εθελοντική πειθαρχία σ' αυτόν τον αγώνα και στις συλλογικές αποφάσεις για να προχωρήσει μπροστά. Νομίζουν ότι αγώνας είναι οι μικροαστικές ομαδοποιήσεις και διαχωρισμοί, ο ετσιθελισμός, η μικροαστική στενοκεφαλιά της οργάνωσης μέσα στην οργάνωση και άλλα «ωραία» και «γλαφυρά» που συνηθίζουν οι ίδιοι.

Ανθρακες οπότε ο θησαυρός για τους διάφορους δημοσιολόγους; Θα αποδειχτεί οπωσδήποτε τέτοιος. Σήμερα όμως εξυπηρετεί σκοπιμότητες. Να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να αποπροσανατολίσουν. Αλλωστε, είναι μόνιμη η επιδίωξη του συστήματος και διάφορων δυνάμεών του, να ασκήσει πιέσεις προσαρμογής σε αυτό έως και να διαμορφώσει όρους για συντριπτικό χτύπημα στο ΚΚΕ. Αξιοποιούν τους διάφορους σχεδιασμούς τους, προκειμένου να εμποδίσουν να γίνουν πιο στενοί οι δεσμοί του Κόμματος με τους νέους και τις νέες των εργατικών και λαϊκών στρωμάτων. Να διαβάλουν τις σχέσεις του Κόμματος με τη νεολαία του. Θεωρούν την ΚΝΕ το πιο αδύναμο τμήμα του Κόμματος, προφανώς λόγω ηλικίας, πολιτικής και αγωνιστικής απειρίας. Στην ουσία, αναγνωρίζουν και οι ίδιοι με τον τρόπο τους ότι η ΚΝΕ είναι η νεολαία του ΚΚΕ.

Ο επαναστατικός χαρακτήρας της ΚΝΕ πηγάζει και κατοχυρώνεται από την ιδεολογική, πολιτική και οργανωτική σχέση με την επαναστατική πρωτοπορία της εργατικής τάξης, το ΚΚΕ. Αυτοί που δοκίμασαν να σπάσουν αυτό το δεσμό χρεοκόπησαν ιδεολογικά, πολιτικά και οργανωτικά. Η νεολαία άλλωστε από τη φύση της δεν μπορεί να έχει δική της στρατηγική, δικό της πρόγραμμα κατάκτησης εξουσίας. Η ΚΝΕ υιοθετεί σε όλη τη γραμμή και σε όλο το βάθος τη στρατηγική του ΚΚΕ.

Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα, που έχει τέτοια δημοκρατική λειτουργία, ώστε να δημοσιεύει τις Θέσεις, το σχέδιο Προγράμματος και το σχέδιο Καταστατικού τόσους μήνες πριν από το Συνέδριο για εσωκομματικό και δημόσιο διάλογο. Επιδιώκει γνώμες και προτάσεις, ώστε οι αποφάσεις να είναι αποτέλεσμα πλατιάς και συλλογικής διαδικασίας. Μέσα από αυτήν τη διαδικασία εκλέγονται οι αντιπρόσωποι για το Συνέδριο που αποτελεί και το κορυφαίο όργανό του. Εκεί εκλέγεται η Κεντρική Επιτροπή που έχει την ευθύνη της συλλογικής καθοδήγησης μέχρι το επόμενο Συνέδριο. Δερβέναγες, αρχηγίσκοι και τσιφλίκια είναι δικά σας χαρακτηριστικά, κύριοι της αστικής τάξης και του οπορτουνισμού, κι όχι δικά μας.

Τα μέλη της ΚΝΕ είναι τα μοναδικά μέλη πολιτικής οργάνωσης που συμμετέχουν σε τέτοια διαδικασία με ενημέρωση και λόγο, παίρνοντας υπόψη ότι το 19ο Συνέδριο του Κόμματος δεν είναι Συνέδριο της ΚΝΕ. Κι αυτό είναι ακόμα ένα στοιχείο της οργανωτικής σχέσης του Κόμματος με την ΚΝΕ. Το δεσμό αυτό, τα μέλη της ΚΝΕ τον «σφίγγουν» μόνα τους, διακινώντας πάνω από 20.000 «Ριζοσπάστες», όργανο της Κεντρικής Επιτροπής, με τις Θέσεις για το Συνέδριο, την Κυριακή 9 Δεκέμβρη.

Γι' αυτό να είστε σίγουροι, κύριοι αρθρογράφοι και μη. Τα μέλη της ΚΝΕ είναι περήφανα για το Κόμμα τους. Αναγνωρίζουν σε αυτό «το νου, την τιμή και τη συνείδηση της εποχής μας».

Οι Θέσεις, και στη συνέχεια οι Αποφάσεις του Συνεδρίου, είναι όπλο όχι μόνο για μας, τα μέλη της ΚΝΕ, αλλά και για κάθε νέο και νέα που έχει αντικειμενικό συμφέρον να συγκρουστεί με το σύστημα της ταξικής εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Τις μελετάμε, τις συζητάμε και τις διαδίδουμε μαζικά. Παίρνουμε γνώμες. Ταυτόχρονα και με πείσμα δουλεύουμε για την ανάπτυξη της Οργάνωσης.

Γι' αυτό να είστε ξανά σίγουροι, κύριοι αρθρογράφοι και μη. Τα μέλη της ΚΝΕ γνωρίζουν καλά ότι πρέπει να προετοιμαζόμαστε θεωρητικά, πολιτικά και οργανωτικά για τις μάχες που έχουμε μπροστά μας, για να ανταποκριθούμε στον αγώνα μαζί με το Κόμμα μας και σε όλες τις καμπές της ταξικής πάλης και μέχρι τέλους για την ανατροπή του εκμεταλλευτικού συστήματος. Γι' αυτό και θα φάνε τα μούτρα τους όσοι νομίζουν ότι είμαστε «εύκολη υπόθεση»...


Του
Θοδωρή ΧΙΩΝΗ*
Ο Θ. Χιώνης είναι Γραμματέας του ΚΣ της ΚΝΕ


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org