Κυριακή 30 Σεπτέμβρη 2012
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΕΝΘΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: "7 ΜΕΡΕΣ ΜΑΖΙ"
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΣΚΑΚΙ
ΜΑΤ ΣΕ ΔΥΟ

Ενα σχετικά εύκολο πρόβλημα αγνώστου συνθέτη, όπου τα λευκά παίζουν και κάνουν ΜΑΤ σε 2 κινήσεις.

Λευκά: Ρθ2, Βδ3, Πβ2, Πε7, Ιθ4, Στρ. δ6, ζ4, η3, θ3 (9)

Μαύρα: Ρθ6, Βγ6, Πη8, Ιδ7, Ιζ6, Στρ. β7, η6, θ5 (8)

Το ισχυρό:

Λευκά: Ρη1, Ββ3, Πα1, Πδ1, Ιγ2, Ιε1, Αε2, Στρ. β4, δ4, ε4, η4, θ3 (12)

Μαύρα: Ρη8, Βγ7, Πγ8, Πζ6, Ιγ6, Αδ7, Αε7, Στρ. β5, δ5, ε6, η7, θ7 (12)

Θέση από παλιότερη συνάντηση Γιανόβσκι - Κίντερμαν. Παίζουν τα μαύρα και νικούν.

Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ

Λευκά: Ρα5, Βε7, Πβ2, Πζ2, Ιβ4, Ιθ2, Αη1

Μαύρα: Ρε1, Ιη3, Αδ1, Αδ2, Στρ. ε4 (5)

Παίζουν τα λευκά και κάνουν ΜΑΤ σε (2) δύο κινήσεις.

1. Πβ1 Αβ4 + 2Ββ4χ

Αν 1... ε3 2. Ιζ3Χ

Αν 1... Αε3 2. Ιγ2Χ

Αν 1... Ιε2 2. Πζ1 + ματ!

Η λύση του ισχυρού:

1. Βα3+! Ρα3 (ή βα3) 2. Πα1 + ματ!!


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org