Κυριακή 18 Φλεβάρη 2001
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΚΚΕ
Μόνη λύση η Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση

Η κυβέρνηση σπεύδει να υλοποιήσει τις κατευθύνσεις της ΕΕ για την παιδεία που έχει συνυπογράψει, υποβαθμίζοντας την ανώτατη εκπαίδευση και προσαρμόζοντας ολόκληρο το εκπαιδευτικό σύστημα στις σύγχρονες ανάγκες του κεφαλαίου. Ομως αυτό δεν είναι μονόδρομος. Πολύ δε περισσότερο που οι παραπάνω κατευθύνσεις δε συμβαδίζουν με τις πραγματικές σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας για υψηλού επιπέδου εκπαίδευση και τις τεράστιες δυνατότητες που δίνει σήμερα η επιστήμη, αν εφαρμοστεί προς όφελος του λαού και της κοινωνίας, κι όχι προς όφελος του κέρδους.

Απέναντι σ' αυτά, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι η ουσιαστική διεύρυνση της ανώτατης εκπαίδευσης αποτελεί «ανάγκη και δυνατότητα της εποχής και της κοινωνίας». Μιλώντας όμως για ανώτατη εκπαίδευση, το ΚΚΕ δεν εννοεί τη στενή κατάρτιση με ταμπέλα «ανώτατης», που φιλοδοξεί η κυβέρνηση να δίνουν τα ιδρύματα. Αντίθετα, μιλάει για ιδρύματα που θα βγάζουν επιστήμονες με επάρκεια στον τομέα τους και δυνατότητα για ολοκληρωμένη άσκηση του επαγγέλματός τους. Αποφοίτους που θα έχουν βαθιά γνώση της επιστήμης τους, των βασικών αρχών της εξέλιξής της, της σύνδεσής της με τις υπόλοιπες επιστήμες.

Σ' αυτή την κατεύθυνση δεν έχει θέση ο πλαστός και επιστημονικά λαθεμένος διαχωρισμός της γνώσης - εφαρμογής, αφού ο λεγόμενος τεχνολογικός τομέας και οι «επιστήμονες εφαρμογής» δεν αποτελούν ανάγκη της κοινωνίας ή των επιστημών, αλλά ανάγκη του κεφαλαίου. Είναι απαραίτητο λοιπόν να πάψει ο αναχρονιστικός διαχωρισμός σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Είναι ρεαλιστική και αναγκαία η πάλη για την εφαρμογή της Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης. Με μια τέτοια προοπτική θα ενταχθούν και ΤΕΙ στην ανώτατη εκπαίδευση. Θα γίνουν δηλαδή πανεπιστήμια κι όλα τα πανεπιστήμια θα είναι ισότιμα.

Η ένταξη όμως των ΤΕΙ θα γίνει μέσα από μια διαδικασία καθορισμού των επιστημονικών αντικειμένων, ώστε να ανταποκρίνονται πραγματικά στο χαρακτηρισμό «επιστημονικά», να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, της παραγωγής, της επιστημονικής εξέλιξης και να μην υπάρχουν αλληλοκαλύψεις, όπως αυτές που παρατηρούνται σήμερα σε ΑΕΙ και ΤΕΙ (π.χ. τμήμα Νοσηλευτικής στα ΤΕΙ και παράλληλα τμήμα Νοσηλευτικής και στο Πανεπιστήμιο). Μια διαδικασία που απαραίτητα θα περιλαμβάνει ουσιαστική αναβάθμιση των προγραμμάτων σπουδών, αναβάθμιση του εκπαιδευτικού προσωπικού και της υποδομής τους.

Βασικά χαρακτηριστικά της ανώτατης εκπαίδευσης είναι η ολόπλευρη γνώση και η έρευνα. Δεν μπορούν, λοιπόν, να εννοηθούν πανεπιστήμια στο πλαίσιο της Ενιαίας Ανώτατης Εκπαίδευσης, που δε θα προωθούν την έρευνα από το προπτυχιακό ακόμα επίπεδο. Η δυνατότητα εφαρμογής των όποιων θεωρητικών επιστημονικών γνώσεων πρέπει να δίνεται στους φοιτητές στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας των ιδρυμάτων από τα πρώτα κιόλας χρόνια φοίτησής τους.

Μιλώντας πάλι για ολόπλευρη γνώση και ολοκληρωμένους επιστήμονες, δε νοείται να απουσιάζει η επιστημονική ειδίκευση από τον προπτυχιακό κύκλο. Γιατί η επιστημονική γνώση ολοκληρώνεται και αφομοιώνεται μόνο όταν από το σύνολο της επιστήμης, ο επιστήμονας ειδικευτεί σε ένα μέρος της, ενώ μ' αυτό τον τρόπο θα συνδέεται το πτυχίο με το επάγγελμα. Από τα παραπάνω συνάγεται ότι τα μεταπτυχιακά δεν μπορεί να είναι διασπασμένα, αλλά χρειάζεται να διασφαλίζεται ο ενιαίος χαρακτήρας τους και να οδηγούν απευθείας σε διδακτορικό.

Και φυσικά, η πρόταση του ΚΚΕ για Ενιαία Ανώτατη Εκπαίδευση αναφέρεται σε ένα δημόσιο και δωρεάν σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org