Κυριακή 18 Φλεβάρη 2001
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Λέγε με: «μεταδευτεροβάθμια σούπα»!

Στο παρόν σχέδιο νόμου «οριοθετείται» για πρώτη φορά ο όρος «τριτοβάθμια εκπαίδευση». Ορίζεται δηλαδή ότι είναι ο εκπαιδευτικός χώρος που έχει: i) ως προϋπόθεση για την πρόσβαση σε αυτήν, την κατοχή τίτλου σπουδών πλήρους δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου προς αυτόν και ii) τριετή τουλάχιστον διάρκεια σπουδών στα ιδρύματα του χώρου της. Επίσης αναφέρει ότι «η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση παρέχεται από Ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και από ανώτερες ή άλλες σχολές».

Η «Τριτοβάθμια Εκπαίδευση» πρωτοεμφανίστηκε επίσημα στον ιδρυτικό νόμο για τα ΤΕΙ (ν.1404/83) χωρίς να διευκρινίζεται πού εκτείνεται ο χώρος της, ποιες άλλες σχολές και ιδρύματα περιλαμβάνει. Η διαφοροποίηση από την κλασική διάκριση του Συντάγματος σε ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, καθώς και η ασάφεια που περιέβαλε τον όρο «τριτοβάθμια» όλα αυτά τα χρόνια είναι σκόπιμη.

Την τελευταία δεκαετία άρχισαν να κάνουν «χρυσές δουλιές», μια σειρά από τεχνικές επαγγελματικές σχολές. Αρχικά, το δίπλωμα που έδιναν ήταν επιπέδου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αργότερα όμως, μετά από τη θεσμοθέτηση των ΙΕΚ, οι σπουδές σε όλα αυτά τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια από δίχρονες που ήταν έγιναν τρίχρονες και το πτυχίο τους έγινε ανώτερο της δευτεροβάθμιας. Φυσικά, ο ένας χρόνος σπουδών που προστέθηκε δε συνοδεύτηκε και από κάποια αναβάθμιση του προγράμματος σπουδών. Τα ιδιωτικά ΙΕΚ συνέχισαν να πουλούν την ίδια χαμηλού επιπέδου κατάρτιση, μόνο που την πουλούσαν... πιο ακριβά.

Τα δημόσια και ιδιωτικά ΙΕΚ, μέχρι σήμερα δεν ανήκαν σε εκπαιδευτική βαθμίδα, ήταν απλώς «μεταδευτεροβάθμια» ιδρύματα. Τώρα, όμως, μετά τον ορισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο νομοσχέδιο για τα ΤΕΙ, μπορούν κάλλιστα να πανηγυρίζουν ότι είναι τριτοβάθμια ιδρύματα!

Επιβεβαιώνεται, λοιπόν, ότι ο όρος τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην ουσία περιγράφει μια «μεταδευτεροβάθμια σούπα». Περιλαμβάνει πολλές και διαφορετικές σχολές αμφιβόλου επιπέδου, που στην πλειοψηφία τους πουλούν ακριβά μια φτηνή κατάρτιση. Με το δεδομένο, μάλιστα, ότι όλες οι αποφάσεις που παίρνονται στην ΕΕ και αφορούν τα πανεπιστήμια, χρησιμοποιούν τον όρο «τριτοβάθμια εκπαίδευση», όλα αυτά τα αμφιβόλου ποιότητας και στην πλειοψηφία τους ιδιωτικά ιδρύματα εντάσσονται στις γενικότερες αναδιαρθρώσεις που σχεδιάζονται και συντελούνται. Ταυτόχρονα, ενταγμένα στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και υποβαθμιζόμενα, τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, «βράζουνε» κι αυτά στη «σούπα» των πολυκατηγοριοποιημένων πτυχίων χωρίς αντίκρισμα.

Και μέσα από αυτή την πολυδιάσπαση σχολών και πτυχίων, τον κατακερματισμό της γνώσης και την υποβάθμισή της στο επίπεδο της κατάρτισης, επιτυγχάνεται πιο εύκολα ο στόχος ΕΕ - κυβέρνησης για δημιουργία μια στρατιάς φθηνού κι «ευέλικτου» εργατικού δυναμικού, χωρίς δικαιώματα στην υπηρεσία του κεφαλαίου.

ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ
Προγράμματα κατάρτισης σε εφαρμογή του νόμου - πλαισίου(6/3/2014)
Στόχος, η καλύτερη προώθηση της Παιδείας της αγοράς(16/5/2003)
Κατάρτιση αντί εκπαίδευσης για χιλιάδες νέους(23/1/1998)
Ο Δούρειος Ιππος της "ελεύθερης πρόσβασης"(12/1/1997)

Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org