Κυριακή 18 Φλεβάρη 2001
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΕΝΘΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: "7 ΜΕΡΕΣ ΜΑΖΙ"
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΣΚΑΚΙ
Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

...Με την ανάπτυξη του σκακιού σε παγκόσμια κλίμακα και την οργάνωση διεθνών αγώνων ασχολείται η Διεθνής Ομοσπονδία Σκακιού (FIDE) από την ίδρυσή της (1924) και το 1978 περιλάμβανε Εθνικές Ομοσπονδίες 100 και πλέον χωρών.

Το σκάκι στην προεπαναστατική Ρωσία. Οι ονομασίες που έχουν οι πεσσοί (Φερζ - βασίλισσα, σλον - αξιωματικός) και το ίδιο το παιχνίδι (σάχματι), επίσης τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν ότι το σκάκι έφτασε στη Ρωσία από την Ανατολή, πιθανόν μέσω των Χορέζμ και Χαζαρίας, όχι αργότερα από τον 9ο-10ο αιώνα.

* Στα προβλήματα 271 και 272 κάνει ματ με τα λευκά σε (2) δύο κινήσεις.

* Δυο παρτίδες για την προπόνησή σας.

Μπανίκας - Σεϊτάι

1. γ4 ε6 2. δ4 δ5 3. Ιγ3 γ5 4. γ:δ5 ε:δ5 5. Ιζ3 Ιγ6 6. η3 Ιζ6 7. Αη2 Αε7 8. 0-0 0-0 9. Αη5 γ4 10. Ιε5 Αε6 11. Ι:γ6 β:γ6 12. β3 βα5 13. Βγ2 Πζδ8 14. β:γ4 δ:γ4 15. Α:ζ6 Α:ζ6 16. ε3 Παγ8 17. Παγ1 Αε7 18. Πζδ1 Αβ4 19. Ιε4 θ6 20. Αζ1 Αα3 21. Πβ1 Βζ5 22. Βγ3 Β:ε4 23. Αη2 Βη6 24. Β:α3 Πβ8 25. Πβγ1 Αδ5 26. Β:α7 Πα8 27. Βγ7 Πδγ8 28. Βζ4 Π:α2 29. ε4 Αε6 30. δ5 γ:δ5 31. ε:δ5 Αη4 32. Πδ4 Αε2 33. δ6 Πδ8 34. δ7 Αδ3 35. Πε1 Πα7 36. Π:δ3 γ:δ3 37. Πε8+ Ρθ7 38. Αε4 Πα:δ7 39. Α:η6+ ζ:η6 40. Π:δ8 Π:δ8 41. Βδ2 η5 42. Ρζ1 Πδ6 43. Ρε1 Πδ8 44. Ρδ1 Πδ6 45. Ββ4 Πδ8 46. Ρδ2 Ρθ8 47. Βα5 Πδ4 48. Βα8+ Ρθ7 49. Βε8 Πδ6 50. θ4 η:θ4 51. Βε4+ Ρθ8 52. Β:θ4 Ρθ7 53. Βε4+ Ρθ8 54. η4 Πδ8 55. ζ4 1-0.

Χάλιφμαν - Τιβιάκοβ

1. Ιζ3 Ιζ6 2. γ4 β6 3. Ιγ3 Αβ7 4. δ4 ε6 5. α3 δ5 6. γ:δ5 Ι:δ5 7. Βγ2 Ι:γ3 8. β:γ3 γ5 9. ε4 Ιδ7 10. Αζ4 γ:δ4 11. γ:δ4 Πγ8 12. Ββ3 Αε7 13. Αδ3 Ιζ6 14. Ββ5+ Βδ7 15. Ιε5 Β:β5 16. Α:β5+ Ρζ8 17. ζ3 Ιε8 18. Αδ7 Πδ8 19. Αγ6 Αγ8 20. Αε3 ζ6 21. Ιδ3 Αδ7 22. Α:δ7 Π:δ7 23. Ρε2 Ρζ7 24. Πθγ1 Ιδ6 25. α4 Ιβ7 26. Πγ3 Ια5 27. η4 Αδ6 28. θ3 Πγ7 29. Π:γ7+ Α:γ7 30. Πγ1 Αβ8 31. ζ4 Πδ8 32. ε5 Ρε7 33. Πγ3 Ρδ7 34. ζ5 ζ:ε5 35. Ι:ε5+ Α:ε5 36. δ:ε5 ε:ζ5 37. η:ζ5 Πζ8 38. ε6+ Ρδ6 39. Πδ3+ Ργ6 40. ε7 Πε8 41. Αη5 Ιβ7 42. Ρζ3 Ιδ6 43. Ρζ4 Ργ7 44. Αθ4 Ιζ7 45. ζ6 η6 46. Ρε4 Ργ6 47. Πγ3+ Ρδ6 48. Αη3+ Ρδ7 49. Ρδ5 Πα8 50. Πγ7+ Ρε8 51. Ργ6 1-0.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ Νο 271 - 272

Τα προηγούμενα: Στο Νο 269 οι κινήσεις 1. Βα6; ή 1. Βθ3; είναι λάθος λόγω του 1...Ιδ2! ή 1...1θ2! Σωστή είναι 1. Βθ8! 1. Ιδ2 2. Βθ1Χ. Αν 1...Ιθ2 2. Βα1Χ. Στο Νο 270 έχουμε 1. Βδ1! Ργ5 2. Βδ4Χ αν 1... δ5 2. Βγ2+ματ.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org