Παρασκευή 1 Ιούλη 2011
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΠΑΙΔΕΙΑ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ - ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Προς «πτυχία» πολλών και διαφορετικών ταχυτήτων!

Η υπουργός Παιδείας παρουσίασε, χτες, το σχέδιο του νόμου - πλαισίου για την Ανώτατη Εκπαίδευση, στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο

«Πτυχία» πολλών ταχυτήτων και κατάργηση του ασύλου προβλέπει ο «ανανεωμένος» νόμος - πλαίσιο της κυβέρνησης για τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Η υπουργός Παιδείας, Α. Διαμαντοπούλου, παρουσίασε, χτες, στο άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο του νόμου - πλαισίου για το Πανεπιστήμιο ΑΕ, προσθέτοντας τους δύο παραπάνω νέους στόχους! Ολόκληρος ο νόμος - πλαίσιο, αν περάσει, θα είναι η ταφόπλακα του δημόσιου πανεπιστήμιου και των δικαιωμάτων των φοιτητών και των σπουδαστών:

Η διάρκεια σπουδών για το προπτυχιακό επίπεδο μειώνεται σε τρία χρόνια (από τέσσερα). Ο «πρώτος κύκλος σπουδών» (το πτυχίο) περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστον σε 180 ακαδημαϊκές μονάδες, δηλαδή σε τρία έτη σπουδών. Μέχρι τώρα η προϋπόθεση ήταν οι 240 ακαδημαϊκές μονάδες, που αντιστοιχούν σε τέσσερα έτη. Επιπλέον θεσμοθετούνται και τα διπλώματα «φαστ - φουντ», που θα αντιστοιχούν «κατ' ελάχιστο σε 60 και κατά ανώτατο όριο σε 120 α.μ.», δηλαδή ετήσια ή διετή προγράμματα, που θα οδηγούν σε «διπλώματα σύντομου κύκλου». Ο δεύτερος κύκλος (μεταπτυχιακός) θα είναι 1 ή 2 χρόνια, αφού «περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν κατ' ελάχιστο σε 60 και κατά μέγιστο σε 120 α.μ.». Κάθε ίδρυμα θα έχει μεταπτυχιακή σχολή. Τρίτος κύκλος σπουδών θα είναι οι διδακτορικές σπουδές.

Βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα του πανεπιστημίου θα είναι η σχολή και όχι το Τμήμα όπως ίσχυε μέχρι τώρα. Οι σχολές αν θέλουν θα μπορούν να φτιάχνουν προπαρασκευαστικό έτος και μετά να ακολουθούν οι τριετείς σπουδές και τα σύντομα προγράμματα.

Τα πανεπιστήμια εκτός απ' τα «πτυχία» πολλών ταχυτήτων θα «μοιράζουν» (ή θα πουλάνε;) κατάρτιση για ένα ή δύο χρόνια μέσω σχολών «διά βίου μάθησης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης».

Κατάργηση του ασύλου: Σύμφωνα με την εισήγηση της υπουργού θα υπάρχει ...«πλήρης και πιστή εγγύηση της επιστημονικής ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης μέσα στα ΑΕΙ», με «απομάκρυνση από το μοντέλο χωροταξικού ορισμού». Αυτό πρακτικά σημαίνει (όπως φαίνεται και απ' τις συνολικές αλλαγές στα πανεπιστήμια) ότι το κάθε ίδρυμα θα ορίζει τι σημαίνει «άσυλο». Η αστυνομία θα μπορεί να εισβάλλει στα ιδρύματα (όπως έγινε προχτές στο τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ). Οσο για την «ελευθερία της έκφρασης στα ΑΕΙ», αυτή καταργείται απ' το σύνολο του νόμου - πλαισίου, αφού «ελευθερία έκφρασης» και επιβολής θα έχουν οι επιχειρήσεις - επενδυτές.

Τα πανεπιστήμια θα λειτουργούν σαν επιχειρήσεις με οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια: Τα ιδρύματα θα χρηματοδοτούνται κατά ένα μέρος «με βάση τον αριθμό των ενεργών φοιτητών που εγγράφονται σε αυτό και το κόστος σπουδών ανά φοιτητή» και κατά δεύτερο μέρος, με βάση «δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων». Αυτοί οι δείκτες θα είναι, μεταξύ άλλων, κριτήρια «ανταγωνιστικότητας» (σύνδεση με την «αγορά», προσέλκυση επενδύσεων κ.ά.), ενώ κάθε ίδρυμα θα θέτει - ως επιχείρηση - τους δικούς του στόχους και κριτήρια.

Επίσης, κάθε πανεπιστήμιο και ΤΕΙ θα ιδρύει το δικό του Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (ΝΠΙΔ), για να κάνει μπίζνες, δηλαδή για να «διαχειρίζεται και αξιοποιεί τους πόρους των ερευνητικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων και της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνάς τους». Στο ΝΠΙΔ θα μπορούν να ανατεθούν και οι φοιτητικές εστίες, τα εστιατόρια και τα κυλικεία. Πρακτικά αυτό σημαίνει η φοιτητική «μέριμνα» θα πουλιέται και θα αγοράζεται ακριβά. Οι διαδικασίες αξιολόγησης μετατρέπονται σε διαδικασίες «πιστοποίησης» των προγραμμάτων σπουδών και «των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας κάθε ιδρύματος». Αυτό πρακτικά σημαίνει έλεγχο (με εξωτερική αξιολόγηση από την «αγορά») απ' τις επιχειρήσεις με μοχλούς τη Μονάδα Διασφάλισης της Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) και την Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας (ΑΔΙΠ).

Ενίσχυση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και κατάργηση της βαθμίδας του Λέκτορα. Πλέον, θα υπάρχουν τρεις βαθμίδες (καθηγητές, αναπληρωτές καθηγητές και επίκουροι καθηγητές). Μόνιμοι θα είναι μόνο οι καθηγητές και αναπληρωτές, ενώ οι επίκουροι θα εκλέγονται για τετραετή θητεία (με δυνατότητα ανανέωσης άλλη μια τετραετία). Παράλληλα, θα υπάρχουν εντεταλμένοι καθηγητές με ατομικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ιδιωτικού δικαίου, πλήρους απασχόλησης. Θεσμοθετείται η έδρα με «χορηγία», δηλαδή οι έδρες των επιχειρήσεων.

Τα ιδρύματα - επιχειρήσεις θα διοικούνται από Συμβούλια, τα οποία θα επιλέγουν τον πρύτανη, που θα λειτουργεί σαν... εκτελεστικό τους όργανο. Τα συμβούλια θα αποτελούνται από 7 (εκλεγμένους) καθηγητές, 7 εξωτερικά μέλη και ένα φοιτητή (εκλεγμένο με ενιαίο ψηφοδέλτιο και καθολική ψηφοφορία των ενεργών φοιτητών).

Οι φοιτητές που «αποδεδειγμένα εργάζονται, δύνανται να εγγράφονται με καθεστώς μερικής φοίτησης», ενώ θεσμοθετούνται τα φοιτητικά δάνεια, που όπου έχουν εφαρμοστεί αποπληρώνονται για μια ζωή. Τέλος, θα συσταθεί ειδική επιτροπή, υπό τον Πρόεδρο του ΕΣΥΠ, για νέο χάρτη των πανεπιστημίων.

Το σχέδιο νόμου αναμένεται να παρουσιαστεί στη σύνοδο πρυτάνεων, αύριο, ενώ την επόμενη Τετάρτη θα πάρει την τελική έγκριση απ' το Υπουργικό Συμβούλιο, ώστε να κατατεθεί στη Βουλή.


Κορυφή σελίδας
Εκλογές Ιούνη 2023
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ