Κυριακή 16 Γενάρη 2011
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 5
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΡΑΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΕΕ
Στόχος η διασφάλιση και αύξηση της κερδοφορίας των μονοπωλίων

Από παλιότερη κινητοποίηση του ταξικού κινήματος ενάντια στην αντιδραστική οδηγία Μπολκεστάιν

Motion Team

Από παλιότερη κινητοποίηση του ταξικού κινήματος ενάντια στην αντιδραστική οδηγία Μπολκεστάιν
Σε κοινή συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων, της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και της Ειδικής Διαρκούς Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής, ο Ευρωπαίος επίτροπος, αρμόδιος για θέματα εσωτερικής αγοράς, παρουσίασε την «Πράξη για την ενιαία αγορά» της ΕΕ που προωθεί η Κομισιόν. Από την πλευρά του ΚΚΕ στη συζήτηση παρενέβη ο Γιώργος Τούσσας, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και ευρωβουλευτής, την ομιλία του οποίου δημοσιεύει παρακάτω ο «Ρ».

Η Ανακοίνωση της Επιτροπής «Προς μια Πράξη για την Ενιαία Αγορά» (COM (2010) 608) στις 27 Οκτώβρη του 2010, εντάσσεται στις βασικές προτεραιότητες της αντιλαϊκής στρατηγικής της ΕΕ «Ευρώπη 2020» με στόχο την κατάργηση όσων εμποδίων έχουν απομείνει, για την απόλυτα ελεύθερη κίνηση του κεφαλαίου στα κράτη - μέλη της ΕΕ, για τη διασφάλιση και αύξηση της κερδοφορίας των μονοπωλιακών ομίλων, μέσα από την ένταση της εκμετάλλευσης της εργατικής τάξης και των άλλων λαϊκών στρωμάτων.

Βασικό πυλώνα - όπως εισαγωγικά αναφέρεται στην Ανακοίνωση της Επιτροπής - αποτελεί η παραπέρα εμβάθυνση της Συνθήκης του Μάαστριχτ, οι τέσσερις ελευθερίες της κυκλοφορίας των κεφαλαίων, των εμπορευμάτων, των υπηρεσιών και των εργαζομένων.

Στρατηγικό σχέδιο δράσης της ΕΕ, των κυβερνήσεων, των κομμάτων του κεφαλαίου και του ευρωμονόδρομου, προκειμένου να βρει διέξοδο το συσσωρευμένο κεφάλαιο, να διεισδύσει σε κάθε κερδοφόρο τομέα και κλάδο της οικονομίας, να μειώσει ακόμη περισσότερο την τιμή της εργατικής δύναμης - το κόστος των υπηρεσιών για το κεφάλαιο - για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, την αύξηση των κερδών των μονοπωλίων, εντείνοντας στο έπακρο την εκμετάλλευση του εργαζόμενου λαού.

Η απειθαρχία στην πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ είναι όρος αναγκαίος για ένα ρωμαλέο κίνημα που θα οργανώσει την αντεπίθεση του λαού
Η απειθαρχία στην πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ είναι όρος αναγκαίος για ένα ρωμαλέο κίνημα που θα οργανώσει την αντεπίθεση του λαού
Αυτή την ανάγκη και τη συνολική στρατηγική της ΕΕ εξυπηρετεί και στη χώρα μας η «απελευθέρωση των επαγγελμάτων», των υπηρεσιών στις αστικές συγκοινωνίες, γενικότερα στις μεταφορές, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες κ.α., που προωθεί αυτή την περίοδο η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με τη στήριξη όλων των κομμάτων του κεφαλαίου.

Αποτελεί κυριολεκτικά πρόκληση το σχέδιο δράσης της Επιτροπής για την Ενιαία Αγορά προς τα εκατομμύρια των ανέργων (στην Ελλάδα η ανεργία εκτινάχθηκε στο 13,5% - 773.344 το Νοέμβρη του 2010, αύξηση κατά 39,3% τον τελευταίο χρόνο, η πραγματική κατάσταση είναι ακόμη χειρότερη), των εργατών, των αυτοαπασχολούμενων και των φτωχομεσαίων αγροτών, των νέων εργαζομένων με ελαστικές μορφές απασχόλησης και μισθούς πείνας, σε όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ.

Η οικονομική κρίση αξιοποιείται για να επιταχυνθούν οι ρυθμοί των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων που έχει ανάγκη, έχει επεξεργαστεί και προωθεί ενιαία σε όλη την ΕΕ το κεφάλαιο και το πολιτικό του προσωπικό. Οι προτάσεις στο μεγαλύτερο μέρος τους τείνουν στην αναθεώρηση υπαρχουσών οδηγιών και κανονισμών που κατοχυρώνουν την ασυδοσία του κεφαλαίου, εκεί που ακόμα αντιμετωπίζει εμπόδια λόγω τεχνικών, διοικητικών και νομικών εμποδίων που θέτουν οι εθνικές διοικήσεις.

Τα κυριότερα σημεία της Πράξης

Α. Επέλαση των επιχειρηματικών μονοπωλιακών ομίλων σε νέους τομείς κερδοφορίας, ιδιαίτερα στον τομία των υπηρεσιών.

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσονται οι προτάσεις της Επιτροπής:

α) Για ακόμη μεγαλύτερη και αποτελεσματικότερη εφαρμογή της Οδηγίας «για την απελευθέρωση των υπηρεσιών στην εσωτερική αγορά» - τη γνωστή και ως «Οδηγία Μπολκεστάιν» -, η οποία καταργεί όλα τα εμπόδια για την εγκατάσταση των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών σε κάθε κράτος - μέλος της ΕΕ, χωρίς φραγμούς και προϋποθέσεις και την εκμετάλλευση φθηνότερης εργατικής δύναμης με την εφαρμογή της «αρχής της χώρας καταγωγής». Εδώ εντάσσονται οι επιδιώξεις της Επιτροπής να διευρύνει ακόμη περισσότερο το πεδίο εφαρμογής της απελευθέρωσης των υπηρεσιών και σε τομείς που μέχρι σήμερα δεν εμπίπτουν στο πεδίο της «Οδηγίας Μπολκεστάιν», όπως στον τομέα της Υγείας, όπου σε λίγες μέρες θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εφαρμογής της Οδηγίας «για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών περίθαλψης και υγείας».

β) Με αυτή την επιδίωξη συνδέεται και η άλλη πρόταση της Επιτροπής για την αναθεώρηση της Οδηγίας «για τους αποσπασμένους εργαζόμενους», ώστε να διευκολύνει περισσότερο την εκμετάλλευση φτηνής εργατικής δύναμης προερχόμενης από χώρες - μέλη που η αστική τάξη τους καταβαραθρώνει μισθούς και εργασιακά, ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα.

γ) Με τις ίδιες επιδιώξεις συνδέεται και η νομοθετική πρωτοβουλία για τη μεταρρύθμιση της αναγνώρισης των επαγγελματικών προσόντων (ενδεχομένως καθιέρωση «επαγγελματικής ταυτότητας» για ορισμένα επαγγέλματα), που θα επιτρέψει την ελεύθερη και χωρίς όρους εγκατάσταση - επιδρομή των μονοπωλιακών επιχειρήσεων σε κερδοφόρους οικονομικούς τομείς, που μέχρι σήμερα για διάφορους λόγους υπήρχε χαμηλή διείσδυση του κεφαλαίου και αυξημένη παρουσία μεσαίων στρωμάτων, κυρίως αυτοαπασχολούμενων. Στις 7-1-2011, η Επιτροπή ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για την αναθεώρηση της οδηγίας για την αμοιβαία αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων - προσωρινή κινητικότητα, αναγνώριση επαγγελματικής εμπειρίας - και την πιθανότητα καθιέρωσης «Ευρωπαϊκής Επαγγελματικής Ταυτότητας» (δυνατότητα άσκησης επαγγέλματος σε άλλη χώρα από αυτή που αναγνώρισε τα προσόντα για την άδεια, εφόσον αυτή χρειάζεται. Περίπου 800 επαγγέλματα ρυθμίζονται ήδη). Ακριβώς αυτή τη στρατηγική επιδίωξη εξυπηρετεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με την «απελευθέρωση των επαγγελμάτων» που προωθεί άμεσα, απελευθέρωση δηλαδή για το μονοπωλιακό κεφάλαιο.

δ) Τη ληστρική επέλαση του μονοπωλιακού κεφαλαίου εξυπηρετούν και οι προτεινόμενες δράσεις για την άρση των όποιων εμποδίων έχουν απομείνει στην απελευθέρωση στρατηγικών κλάδων, κυρίως της «βιομηχανίας δικτύων», όπως τις αποκαλεί η Επιτροπή, δηλαδή μεταφορές, ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, τη βελτίωση και την ανάπτυξη των υποδομών δικτύων αυτών των κλάδων σε ολόκληρη την ΕΕ, ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση του κεφαλαίου.

ε) Το ίδιο και η ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου.

Β. Προώθηση της Ερευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας, όπου οι ευρωπαϊκοί μονοπωλιακοί όμιλοι θεωρούν ότι υστερούν στον ενδοϊμπεριαλιστικό ανταγωνισμό, ιδίως σε σχέση με ΗΠΑ και Ιαπωνία. Αξιοποίηση των «πράσινων τεχνολογιών», όπου θεωρούν ότι έχουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Στην κατεύθυνση αυτή κινούνται τα μέτρα:

α) Για την προστασία των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας των μονοπωλιακών ομίλων με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Διπλώματος Ευρεσιτεχνίας. Ηδη στις 14/12/2010 η Επιτροπή παρουσίασε Πρόταση για «ενισχυμένη συνεργασία», ώστε να δημιουργηθεί στην ΕΕ ενιαίο καθεστώς αναγνώρισης και δικαστικής προστασίας των ευρεσιτεχνιών, που θα ισχύει σε όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Την καταπολέμηση της απομίμησης/παραποίησης, ώστε να διασφαλίζονται τα κέρδη τους.

Γ. Ζεστό χρήμα στα μονοπώλια.

Στο στόχο αυτό κατευθύνονται οι προτάσεις για:

α) Ευρωπαϊκά ομόλογα για έργα από την Τράπεζα Επενδύσεων και συμπράξεις δημόσιου - ιδιωτικού τομέα.

β) Αποτελεσματικότερη πρόσβαση των μονοπωλιακών ομίλων στις δημόσιες συμβάσεις και συμβάσεις παραχώρησης, όπου πέρα από την ιδιωτικοποίηση και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών το κεφάλαιο θα εξασφαλίζει ζεστό κρατικό χρήμα από τις δημόσιες προμήθειες.

γ) Με πρόσχημα την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις κεφαλαιαγορές, μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης αλλά και νέα κέρδη για το χρηματιστικό κεφάλαιο (δίκτυο περιφερειακών χρηματιστηρίων και πρόνοια ώστε τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου να μπορούν να επενδύουν ελεύθερα σε όλα τα κράτη - μέλη).

δ) Ενοποιημένη φορολογική βάση και βελτιωμένα συστήματα ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις (η επιχείρηση ανεξάρτητα από τη χώρα που δραστηριοποιείται θα πρέπει να συμμορφωθεί με μία μόνο δέσμη κανόνων και θα χρειαστεί να έχει δοσοληψίες με μία μόνο φορολογική διοίκηση. Δεν επηρεάζει τους συντελεστές εταιρικής φορολογίας που εφαρμόζουν τα κράτη - μέλη).

Δ. Ανοιγμα και νέων κερδοφόρων αγορών για το κεφάλαιο.

α) Ενιαία αγορά για ενυπόθηκα δάνεια (οδηγία προκειμένου να δημιουργηθεί ενοποιημένη αγορά ενυπόθηκου δανεισμού και να υπάρχει ανεμπόδιστη επιλογή φορέα δανεισμού ανεξάρτητα από χώρα).

β) Ευκολότερη πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες, μεγαλύτερη διαφάνεια των τραπεζικών επιβαρύνσεων (το 2011, θα καταθέσει νομική πρόταση για τους λογαριασμούς βασικών πληρωμών για να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια ανοίγματος λογαριασμών και τα προβλήματα πρόσβασης σε λογαριασμούς όψεως).

Στις 16-12-2010 η Επιτροπή παρουσίασε Πρόταση κανονισμού για Χώρο ενιαίων πληρωμών από το 2012. Σ' αυτόν περιλαμβάνεται ο ενιαίος λογαριασμός σε όλη την ΕΕ και για τις επιχειρήσεις, η διευκόλυνση της διασυνοριακής διακίνησης χρήματος σε 32 χώρες (ΕΕ + ΕΟΧ), το ευρωπαϊκό σύστημα συναλλαγών που θα αντικαταστήσει τα εθνικά συστήματα συναλλαγών και πληρωμών.

Προωθείται ακόμη μεγαλύτερη στήριξη του χρηματιστικού κεφαλαίου, συγχωνεύσεων, εξαγορών, συγκέντρωσης και συγκεντροποίησης του κεφαλαίου. Στις 6-1-2011 η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση για τεχνικά ζητήματα πτώχευσης τραπεζών. Στα πλαίσια της ανακοίνωσης για την αντιμετώπιση των καπιταλιστικών κρίσεων στο χρηματοπιστωτικό τομέα ο επίτροπος Μ. Μπαρνιέ δήλωσε ότι «οι τράπεζες θα αντιμετωπίσουν κι άλλες δυσκολίες στο μέλλον. Μπορεί ακόμη και να χρεοκοπήσουν, και αυτό θα πρέπει να τους επιτρέπεται».

Συνεχίζοντας δημαγωγικά ανέφερε ότι καμία τράπεζα δεν πρέπει να είναι «πολύ μεγάλη για να χρεοκοπήσει ή πολύ διασυνδεδεμένη για να χρεοκοπήσει» όταν η στρατηγική της ΕΕ κατατείνει στην ολοένα και μεγαλύτερη συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στην ΕΕ και σε διεθνή κλίμακα.

γ) Ιδιωτικοποίηση και άλλων τομέων κοινωνικών υπηρεσιών - οι λεγόμενες υπηρεσίες γενικού οικονομικού ενδιαφέροντος κατά την ευρωενωσιακή ορολογία. Διείσδυση του κεφαλαίου σε τέτοιους τομείς που μέχρι σήμερα ανήκαν σε παραδοσιακές κρατικές λειτουργίες με την παράδοση στην «κοινωνική επιχειρηματικότητα» έργων «μεγάλης κοινωνικής, οικονομικής και ενίοτε τεχνολογικής καινοτομίας» στον τομέα της «κοινωνικής οικονομίας».

Ε. Η νεολαία στο στόχαστρο της εκμετάλλευσης.

Η κατεύθυνση αυτή υπηρετείται με την ενίσχυση των δράσεων και πρωτοβουλιών για:

  • «Κινητικότητα των νέων» με καθιέρωση «κάρτας νέων σε κίνηση».
  • Αντικατάσταση της μόρφωσης και της εκπαίδευσης από «δεξιότητες», «κατάρτιση», «διά βίου μάθηση» και δομές «άτυπης εκπαίδευσης», μέσα από την προώθηση του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων και «ευρωπαϊκού διαβατηρίου δεξιοτήτων» σε όλη τη διάρκεια του βίου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ο τύπος του «απασχολήσιμου» εργαζόμενου, χωρίς σταθερή δουλειά και δικαιώματα, καταρτιζόμενος, επανακαταρτιζόμενος διά βίου, μισοαμόρφωτος, εφοδιασμένος με δεξιότητες ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του κεφαλαίου, σε διαρκή περιπλάνηση για αναζήτηση δουλειάς.
Να περάσει ο λαός στην αντεπίθεση

Οι προτάσεις του πολιτικού προσωπικού του κεφαλαίου για την ενίσχυση του καπιταλιστικού εκμεταλλευτικού συστήματος, που προωθούνται με ενιαίο τρόπο από τις αστικές κυβερνήσεις όλων των κρατών - μελών της ΕΕ και στη χώρα μας από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με τη στήριξη όλων των κομμάτων του κεφαλαίου - ΝΔ, ΛΑ.Ο.Σ., Δημοκρατική Συμμαχία - και των κομμάτων του ευρωμονόδρομου και του οπορτουνισμού - ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρατική Αριστερά, Οικολόγοι-Πράσινοι - θα οξύνουν ακόμη περισσότερο τα λαϊκά προβλήματα, θα εντείνουν την εκμετάλλευση.

Στόχος τους είναι να φορτώσουν τα βάρη της κρίσης στο λαό, που είναι η μόνη διέξοδος του καπιταλισμού για να διατηρήσει την κερδοφορία του μονοπωλιακού κεφαλαίου. Ο δρόμος αυτός, που τα αδιέξοδά του αποκάλυψε σε ευρύτερες λαϊκές δυνάμεις η εξελισσόμενη καπιταλιστική κρίση, όχι μόνο δεν αποτελεί διέξοδο για το λαό, αντίθετα συνεπάγεται νέα βάσανα και θυσίες.

Με μεγαλύτερη ένταση θα προχωρήσει η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου, με οδυνηρές συνέπειες για την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα, για τους φτωχούς και μικρομεσαίους αγρότες και αυτοαπασχολούμενους, σε όφελος των μονοπωλιακών ομίλων.

Η παραπέρα αύξηση της καπιταλιστικής ανισομετρίας θα οξύνει τα προβλήματα για μια σειρά χώρες - μέλη της ΕΕ, όπως η Ελλάδα, που λόγω της θέσης τους στο ιμπεριαλιστικό σύστημα και το επίπεδο της καπιταλιστικής τους ανάπτυξης, στις συνθήκες ακόμη μεγαλύτερης ενίσχυσης της απελευθερωμένης εσωτερικής καπιταλιστικής αγοράς της ΕΕ, θα αντιμετωπίσουν ακόμη πιο οξυμένα προβλήματα αστικής διαχείρισης τα οποία θα πληρώσουν ακριβά η εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα.

Για τον εργαζόμενο λαό μόνη διέξοδος, μόνη λύση προς όφελός του είναι η συγκρότηση της κοινωνικοπολιτικής του συμμαχίας, που με την ανασύνταξη και αντεπίθεση του εργατικού - λαϊκού κινήματος μπορεί να αλλάξει τους πολιτικούς και κοινωνικούς συσχετισμούς δύναμης, να ανατρέψει τον καπιταλιστικό δρόμο ανάπτυξης, να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για τη Λαϊκή Εξουσία και τη Λαϊκή Οικονομία, που με την κοινωνικοποίηση των μονοπωλίων, τη σχεδιασμένη ανάπτυξη της οικονομίας κάτω από εργατικό - λαϊκό έλεγχο είναι η μόνη που μπορεί να οδηγήσει στην ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και τη λαϊκή ευημερία. Σπέρνετε ανέμους, θα θερίσετε θύελλες.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org