Κυριακή 20 Ιούνη 2010
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 9
ΕΝΘΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: "7 ΜΕΡΕΣ ΜΑΖΙ"
ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
Το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα σήμερα και η στάση του ΚΚΕ

Εκτο μέρος, τελευταίο

Για τη συγκρότηση του κομμουνιστικού πόλου

Οι κομμουνιστές μελετούν κάθε βήμα, κάνουν προσεκτικές κινήσεις, εξετάζοντας κάθε φορά τις αντικειμενικές συνθήκες, τις δυνατότητες, αναζητώντας κάθε φορά τον κρίκο που θα δώσει ώθηση στην πάλη σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Σε αυτή την κατεύθυνση το ΚΚΕ, από το 16ο Συνέδριό του, το 2000, ασχολήθηκε με το θέμα του καλύτερου δυνατού συντονισμού και της αποτελεσματικότερης κοινής δράσης του κομμουνιστικού κινήματος. Στην Απόφαση του Συνεδρίου καταγράφηκε η αναγκαιότητα της συγκρότησης ενός πιο διακριτού παγκόσμιου πόλου του κομμουνιστικού κινήματος, μιας διακριτής μορφής συντονισμού και συνεργασίας, σε διεθνές και περιφερειακό επίπεδο, ανώτερης από αυτή που έχει κατακτηθεί με τις ως τώρα πρωτοβουλίες Κομμουνιστικών και Εργατικών Κομμάτων.

Η θέση αυτή μπήκε στη δοκιμασία της ανταλλαγής απόψεων με άλλα Κομμουνιστικά Κόμματα, ακούμπησε στην πείρα τους, ενίσχυσε τον προβληματισμό για να γίνουν πιο ουσιαστικά και γρήγορα βήματα στη διακριτή παρουσία και δράση των Κομμουνιστικών Κομμάτων. Η συζήτηση αυτή βοήθησε στην παραπέρα μελέτη του θέματος και επέτρεψε να αποκρυσταλλωθεί αυτός ο προσανατολισμός σε συγκεκριμένη απόφαση που πήρε το 17ο Συνέδριο του ΚΚΕ το 2005. Στην ειδική Απόφαση του 17ου Συνεδρίου «Για την κατάσταση στο Διεθνές Κομμουνιστικό Κίνημα» σημειώνονται τα θετικά βήματα που έγιναν και επισημαίνεται η συνέχιση της κρίσης, για την αντιμετώπιση της οποίας το ΚΚΕ με ευθύνη έθεσε πιο αποφασιστικά τον εξής στόχο:

«Το Κόμμα μας θα εντείνει τις διεθνείς αυτοτελείς παρεμβάσεις, σε μια προσπάθεια να δοθεί πιο διακριτή μορφή συνεργασίας με Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα, για τον κομμουνιστικό πόλο. Αυτή η διακριτή παρουσία των κομμάτων θα δημιουργήσει καλύτερες προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των δυσκολιών που υπάρχουν, θα διευκολύνει και τη γενικότερη αντιιμπεριαλιστική συσπείρωση.

Η πρωτοβουλία για τη δημιουργία αυτού του πόλου μπορεί να γίνει ανάμεσα σε Κομμουνιστικά Κόμματα, που προσεγγίζουν στις ιδεολογικές και πολιτικές τους απόψεις, που υπερασπίζονται το μαρξισμό - λενινισμό και την προσφορά του σοσιαλισμού που γνωρίσαμε, καθώς και την αναγκαιότητα της πάλης για το σοσιαλισμό (...) Ο διακριτός κομμουνιστικός πόλος σε καμία περίπτωση δεν καταργεί την αυτοτέλεια του κάθε κόμματος και την ευθύνη του απέναντι στην εργατική τάξη και το κίνημα της χώρας του. Εχει τη μορφή συντονισμού, κοινής δράσης, συγκροτείται με όρους ισοτιμίας»10.

Το ΚΚΕ ενημέρωσε για τη θέση αυτή τα Κομμουνιστικά Κόμματα. Με πολλά από αυτά που εξέφρασαν ενδιαφέρον έκανε ουσιαστική συζήτηση σε διμερείς συναντήσεις. Οι συζητήσεις που έγιναν, έδειξαν ότι παρά τις δυσκολίες υπάρχει κοινός τόπος, υπάρχουν ορισμένες προϋποθέσεις που μπορούν να αναπτυχθούν παραπέρα.

Σ' αυτό το δρόμο, μέσα από μια κοπιαστική προσπάθεια, μέσα από την ανταλλαγή απόψεων και τον προβληματισμό που αναπτύχθηκε, σημειώθηκε σύγκλιση ορισμένων Κομμουνιστικών Κομμάτων σε ένα πολύ ουσιαστικό ζήτημα.

Να συνεχιστεί η προσπάθεια για τον πόλο και να αναληφθεί η ευθύνη της συγκροτημένης συμβολής στη μελέτη σημαντικών θεωρητικών ζητημάτων, στην επεξεργασία και γενίκευση της πείρας του επαναστατικού και αντιιμπεριαλιστικού κινήματος. Να αποκρυσταλλωθεί αυτή η διαδικασία στην έκδοση ενός διεθνούς κομμουνιστικού περιοδικού, στο οποίο τα ΚΚ θα εκφράζονται μέσω των θεωρητικών περιοδικών που διαθέτουν ή άλλων εντύπων.

Η απόφαση για το περιοδικό με τίτλο «Διεθνής Κομμουνιστική Επιθεώρηση» στηρίζεται στην κοινή αντίληψη, που έχει κατακτηθεί στον έναν ή τον άλλο βαθμό, για την υπεράσπιση των αρχών του μαρξισμού - λενινισμού, του προλεταριακού διεθνισμού, την αναγκαιότητα της σοσιαλιστικής επανάστασης, της δικτατορίας του προλεταριάτου και της οικοδόμησης της σοσιαλιστικής κοινωνίας.

Δε θα είναι ένα ενημερωτικό περιοδικό ή γενικά χώρος ανταλλαγής απόψεων. Αυτό άλλωστε αντιμετωπίζεται και με άλλες εκδόσεις. Είναι περιοδικό που αναπτύσσει το διάλογο και τον προβληματισμό στο έδαφος συγκεκριμένης, δεδομένης ιδεολογικοπολιτικής βάσης. Είναι βήμα:

-- Υπεράσπισης και επιστημονικής τεκμηρίωσης της αντικειμενικής αναγκαιότητας του Κομμουνιστικού Κόμματος, του Κόμματος Νέου Τύπου, των λενινιστικών αρχών συγκρότησης και λειτουργίας του, σε σύγκρουση με τις διαλυτικές απόψεις που προωθούν τη λογική της ενσωμάτωσης και της διάχυσης σε ευρύτερα οπορτουνιστικά σχήματα, στο όνομα της ενότητας της αριστεράς.

-- Προβολής του πρωτοπόρου, ηγετικού ρόλου της εργατικής τάξης στην ταξική πάλη, για την ανατροπή του καπιταλισμού, την κοινωνική πρόοδο, το σοσιαλισμό, σε αντιπαράθεση με την οπορτουνιστική αντιεπιστημονική πρακτική υποκατάστασης της εργατικής τάξης από ένα συνονθύλευμα μικροαστικών δυνάμεων που βαπτίζουν ως νέο επαναστατικό υποκείμενο.

-- Αποκάλυψης της ιμπεριαλιστικής βαρβαρότητας και συμβολής στην ανάπτυξη της πάλης κατά των ιμπεριαλιστικών ενώσεων, όπως το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ενωση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο ΟΑΣΕ κ.ά.

-- Αποφασιστικής υπεράσπισης της ιστορίας του κομμουνιστικού κινήματος και παραπέρα κριτικής μελέτης της ιστορικής πείρας, που θα ενισχύσει την πάλη των Κομμουνιστικών Κομμάτων, σε συνεχή διαπάλη με τη συκοφαντική, αντικομμουνιστική επίθεση των δυνάμεων του κεφαλαίου, των αναθεωρητών της Ιστορίας.

Μπορούμε να πούμε ότι έχει ανοίξει ένας δρόμος και βρισκόμαστε ακόμα στην αρχή. Οι δυσκολίες είναι πολύ μεγάλες αλλά το βασικό είναι να συνειδητοποιηθεί βαθύτερα η σημασία αυτής της προσπάθειας και οι απαιτήσεις που γεννάει ώστε η κατάκτηση αυτή να στεριώσει, να σταθεροποιηθεί.

Εδώ δεν επαρκούν οι ευχές. Χρειάζεται μεγάλη ευθύνη από το κάθε Κομμουνιστικό Κόμμα που συμφώνησε ή θα συμφωνήσει στην πορεία για τη συμμετοχή στη «Διεθνή Κομμουνιστική Επιθεώρηση».

Κάτω από προϋποθέσεις, το διεθνές κομμουνιστικό περιοδικό, που θα κυκλοφορήσει έως τα τέλη του 2009, μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κρίκο για την ενίσχυση της διαδικασίας συγκρότησης του κομμουνιστικού πόλου, για την ιδεολογική και οργανωτική ανασυγκρότηση του κομμουνιστικού κινήματος, για ενιαία κομμουνιστική στρατηγική.

Η υπόθεση αυτή δε σταματάει στο περιοδικό. Υπάρχουν και άλλες σκέψεις, άλλες προτάσεις και προβληματισμοί που μπορούν να εξεταστούν συλλογικά και να βοηθήσουν αυτή την υπόθεση.

Το ΚΚΕ αναλαμβάνει τις ευθύνες του και θα εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να στεφθεί με επιτυχία αυτή η προσπάθεια.

Το Κόμμα μας παίρνει υπόψη του δισταγμούς που έχουν εκφράσει ορισμένα Κομμουνιστικά Κόμματα στις διμερείς συναντήσεις, τις ανησυχίες τους αν αυτό το εγχείρημα, το διεθνές περιοδικό και ο πόλος θα βοηθήσουν στην ενότητα του κομμουνιστικού κινήματος.

Το 18ο Συνέδριο του ΚΚΕ προσεγγίζει αυτό το ζήτημα υπεύθυνα και αναφέρει τα εξής:

«Δε συμμεριζόμαστε τους φόβους ότι μια τέτοια συλλογική προσπάθεια μπορεί να ακυρώσει την ευθύνη του κάθε Κομμουνιστικού Κόμματος σε εθνικό επίπεδο ή να δυσκολέψει τη γενικότερη προσπάθεια να συντονιστούν τα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα που έχουν διαφορές μεταξύ τους, σε ορισμένους αντιιμπεριαλιστικούς στόχους.

Η προσπάθεια για ενιαία επαναστατική στρατηγική απέναντι στην ενιαία στρατηγική του ιμπεριαλισμού μπορεί να ενισχύσει και να αναδείξει ακόμα καλύτερα τα καθήκοντα του κάθε Κομμουνιστικού Κόμματος στη χώρα του και την ευθύνη του απέναντι στην εργατική τάξη και, γενικότερα, τον εργαζόμενο λαό.

Εμείς μια τέτοια συνεργασία σε ανώτερο επίπεδο τη βλέπουμε να βασίζεται στην ισοτιμία των κομμάτων, στο σεβασμό της ανεξαρτησίας τους και των ιδιαίτερων απόψεων που υπάρχουν.

Είναι ευθύνη και δικαίωμα του κάθε ΚΚ να μελετά τα θεωρητικά ζητήματα του κινήματός μας, τη διαμόρφωση επαναστατικής στρατηγικής, να αντλεί διδάγματα από το μέτωπο πάλης με τις αστικές αντιλήψεις, το ρεφορμισμό και τον οπορτουνισμό σε διεθνές επίπεδο, να προετοιμάζει τις κομματικές και γενικότερα ταξικές δυνάμεις για τις καμπές της ταξικής πάλης, για τις επιτυχίες αλλά και τις ήττες, όπου συμβαίνουν, να δίνει επιστημονική εξήγηση, να αξιοποιεί την πείρα για προετοιμασία της νέας εφόδου, για απόσπαση κατακτήσεων, για την τελική νίκη.

Ταυτόχρονα θεωρούμε ότι κάθε ΚΚ έχει και την ευθύνη και το δικαίωμα να ενημερώνει, να κάνει κοινωνούς αυτών των μελετών τα αδελφά Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα, να μελετά τις σκέψεις και τις απόψεις τους, με στόχο, τελικά, μέσα από μια συλλογική διαδικασία να φτάσουμε να χτυπάνε όλα τα σφυριά στην ίδια κατεύθυνση, στην πάλη για την αλλαγή του συσχετισμού των δυνάμεων και την ανατροπή του καπιταλισμού»11.

Η πείρα που έχει συγκεντρωθεί όλα αυτά τα χρόνια επιβεβαιώνει τις θέσεις του ΚΚΕ, που έχει στην πράξη ξεκαθαρίσει ότι με Κομμουνιστικά -Εργατικά Κόμματα, με τα οποία υπάρχουν ιδεολογικοπολιτικές διαφορές, συνεχίζονται οι προσπάθειες για κοινή δράση γύρω από αντιιμπεριαλιστικούς - αντιμονοπωλιακούς στόχους πάλης, εκτιμώντας ότι είναι αναγκαία η ένταση της διαπάλης πάνω σε απόψεις που εναντιώνονται στον επαναστατικό χαρακτήρα του Κομμουνιστικού Κόμματος, σε διαστρεβλώσεις ή αναθεωρήσεις του μαρξισμού - λενινισμού.

Σημειώσεις:

10. Ντοκουμέντα 17ου Συνεδρίου, έκδοση ΚΕ του ΚΚΕ, σελ. 108-109.

11. Εισήγηση της ΚΕ του ΚΚΕ στο 18ο Συνέδριο για το πρώτο θέμα, ΚΟΜΕΠ, τ. 2/2009. σελ. 51-52.


Του
Γιώργου ΜΑΡΙΝΟΥ Μέλους του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org