Τρίτη 6 Γενάρη 2009
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 21
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΔΗΜΟΙ
Σε ασφυκτικό οικονομικό έλεγχο

Στον απόλυτο έλεγχο του κράτους, ώστε να εξυπηρετούνται οι δημοσιονομικοί του στόχοι, υπόκειται η οικονομική λειτουργία των δήμων από τις αρχές του 2009. Με στόχο την αύξηση της αποτελεσματικότητας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και την ενσωμάτωση στοιχείων ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας, προβλέπεται, ανάμεσα σε άλλα, ο έλεγχος των προϋπολογισμών τους και η έγκριση των τετραετών επιχειρησιακών σχεδίων που είναι υποχρεωμένοι να καταρτίζουν βάσει του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, από ειδική Διυπουργική Επιτροπή.

Σε περίπτωση, μάλιστα, που δήμοι δε συμμορφωθούν με τις αποφάσεις και τις οδηγίες της Επιτροπής, τότε με απόφαση της τελευταίας, μπορεί να επιβληθεί μείωση της κρατικής επιχορήγησης που λαμβάνουν, μέσω των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), κατά 15%! Θεσμοθετείται, με λίγα λόγια, η αποστέρηση των εργαζομένων από χρήματα που προορίζονται για έργα και υπηρεσίες προς αυτούς, αν οι δήμοι επιλέξουν άλλον δρόμο από αυτόν της λειτουργίας τους ουσιαστικά ως ανώνυμες εταιρείες.

Οι νέες ρυθμίσεις που έρχονται να προστεθούν σε άλλες, με στόχο να καθοδηγηθεί ασφαλέστερα από την εκάστοτε κυβέρνηση ο προσανατολισμός των δήμων ως φορέων επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας, περιλαμβάνονται στο νόμο «Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού, έλεγχος των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» του υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με αυτές, συνίσταται Διυπουργική Επιτροπή φορέων Γενικής Διακυβέρνησης «για τον προγραμματισμό της δράσης, τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την εν γένει παρακολούθηση, έλεγχο και εποπτεία της οικονομικής λειτουργίας των φορέων Γενικής Διακυβέρνησης», στους οποίους περιλαμβάνονται και οι ΟΤΑ.

Η επιτροπή παρακολουθεί τα έσοδα και τις δαπάνες των δήμων, την πορεία και το βαθμό υλοποίησης των μέτρων και των στόχων που τίθενται κάθε φορά. Από το Σεπτέμβρη του 2009 και στο τέλος Σεπτέμβρη κάθε χρόνου, οι δήμοι υποχρεούνται να στέλνουν στην ειδική Διυπουργική Επιτροπή προσχέδιο του προϋπολογισμού τους, ώστε να ελεγχθεί και να αξιολογηθεί. Σε αυτό θα απεικονίζονται - όπως σημειώνεται στο νόμο - οι εκτιμήσεις των δήμων για τη διαμόρφωση των βασικών μεγεθών των προϋπολογισμών του επόμενου οικονομικού έτους. Επίσης, υποβάλλουν τον ετήσιο απολογισμό τους, τις οικονομικές καταστάσεις και το πιστοποιητικό του ορκωτού λογιστή. Ανά τρίμηνο, δε, οι δήμοι υποχρεούνται να υποβάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους τα απολογιστικά στοιχεία καθώς και τα στοιχεία απασχόλησης.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, τα τετραετή επιχειρησιακά προγράμματα, τα οποία εγκρίνονται για τη νομιμότητά τους από την Περιφέρεια, θα υποβάλλονται και στη Διυπουργική Επιτροπή.

Χαρακτηριστικά, ο εκπρόσωπος της Δημοτικής Αγωνιστικής Συσπείρωσης, Χρ. Τέγος, στην παρέμβασή του στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ στα τέλη Νοέμβρη, είχε επισημάνει ότι «η όποια αναστολή προώθησης της μεταρρύθμισης του "Καποδίστρια 2" δεν αναστέλλει και τη λήψη μέτρων για να εξυπηρετηθούν οι κατευθύνσεις που έχουν χαραχτεί και θα έρθουν να εξυπηρετήσουν τη νέα δομή. Αντίθετα, μάλιστα, όλο και επιταχύνονται». Μεταρρυθμίσεις που θέλουν πλέον την ΤΑ ως εκσυγχρονιστικό διοικητικό μηχανισμό μέσα από τον οποίο θα περνούν και θα εφαρμόζουν όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές που θα χαράζουν οι κυβερνήσεις.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org