Πέμπτη 27 Μάρτη 2008
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Οι προτάσεις του ΚΚΕ

Ενα από τα πρώτα μέτρα που πρέπει να παρθούν είναι ο άμεσος έλεγχος των σχολείων

Eurokinissi

Ενα από τα πρώτα μέτρα που πρέπει να παρθούν είναι ο άμεσος έλεγχος των σχολείων
Οι προτάσεις του ΚΚΕ για την αντισεισμική θωράκιση, που παρουσίασε ο Στ. Τάσσος, στην εισήγησή του, είναι οι εξής:

«Μέσα σ' αυτό το πλαίσιο όπου η γη, η λαϊκή στέγη, τα δημόσια έργα δε θα αποτελούν εμπορεύματα, μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ο κεντρικός σχεδιασμός της οικονομικής και κοινωνικής ζωής. Ο σχεδιασμός αυτός θα αξιοποιήσει τους Ενιαίους αποκλειστικά Κρατικούς Φορείς στους στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, όπως οι μεταφορές, οι κατασκευές, η ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες.

Για να ανοίξει ο δρόμος γι' αυτήν την ελπιδοφόρα προοπτική απαιτούμε άμεσα τη συγκρότηση ενός Ενιαίου Φορέα Αντισεισμικής Θωράκισης, στον οποίο θα υπαχθούν οι σημερινές διαφορετικές δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμοί καθώς και τη γενναία χρηματοδότηση απ' τον κρατικό προϋπολογισμό. Χρειάζεται, επίσης, η συγκρότηση δημόσιου φορέα κατασκευών για την υλοποίηση των έργων αντισεισμικής θωράκισης».

Με βάση αυτό το σκεπτικό, ο ομιλητής έκανε ορισμένες παρατηρήσεις. Ετσι, σημείωσε την ανάγκη ενημέρωσης, ετοιμότητας και ορθολογικής συμπεριφοράς πριν, κατά και μετά το σεισμό, καθώς και την απαίτηση να γίνεται μια εθνική άσκηση αντισεισμικής ετοιμότητας κάθε χρόνο. Για τον εθελοντισμό είπε ότι πρέπει να λειτουργεί σαν λαϊκή, ζωντανή, μάχιμη και μαχητική οργάνωση, ενώ σημείωσε την ανάγκη δημιουργίας Ομάδων Αμεσης Παρέμβασης σε κάθε γειτονιά ή δημοτικό διαμέρισμα. Τόνισε την ανάγκη πιστής τήρησης του εκάστοτε ισχύοντος Ελληνικού Αντισεισμικού Κανονισμού καθώς και τη σχολαστική τήρηση του μητρώου κτιρίων. Επισήμανε την απαίτηση προσεισμικού ελέγχου μεγάλων δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων (σχολεία, νοσοκομεία, εργοστάσια, χώροι διασκέδασης κλπ.) και την αποκατάστασή τους, όπου αυτό χρειάζεται ή την αντικατάστασή τους από άλλα κτίρια.

Και συμπλήρωσε την ανάγκη:

  • Να οργανωθούν κατάλληλα οι όποιοι ελεύθεροι χώροι, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν για έκτακτες ανάγκες.
  • Να βρεθούν και να οργανωθούν αποθηκευτικοί χώροι για υλικά πρώτων βοηθειών και αναγκών.
  • Για κατάλληλη πληροφόρηση των κατοίκων για τα προγράμματα έκτακτων αναγκών.
  • Για εξειδίκευση κατά τομείς των σχεδίων τύπου «Ξενοκράτης», αφού επαναξιολογηθούν.
Για τον αντισεισμικό σχεδιασμό

Ο Στ. Τάσσος αναφέρθηκε στα μέτρα αντισεισμικού σχεδιασμού. Αυτά περιλαμβάνουν:

  • Την ανάπτυξη της έρευνας (ποσοτικά και ποιοτικά με διάθεση χρηματοδότησης, ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού), το συντονισμό και την ισόρροπη ανάπτυξη ερευνητικών προσπαθειών σε ένα σύνολο επιστημονικών περιοχών.
  • Τη σύνταξη μικροζωνικών μελετών και μελετών γεωλογικής καταλληλότητας που θα λαμβάνονται υπόψη στον πολεοδομικό σχεδιασμό, στον καθορισμό όρων δόμησης, της μελέτη των κτιρίων και έργων υποδομής.
  • Τη σύνταξη μελετών χωροθέτησης των μεγάλων έργων και των σημαντικών εγκαταστάσεων που να λαμβάνουν υπόψη το σεισμικό κίνδυνο της περιοχής.

Κατά συνέπεια, συνέχισε ο ομιλητής, «είναι ανάγκη να αναπτυχθεί ένα κίνημα που θα διεκδικεί», θα απαιτεί μέσα από ανυποχώρητους ταξικούς αγώνες:

1. Την προστασία κάθε ελεύθερου χώρου, ιδίως στις πυκνοδομημένες αστικές περιοχές, την απόκτηση νέων χώρων, την αξιοποίηση των στρατοπέδων που απομακρύνονται.

2. Πεζοδρόμια ασφαλή, επαρκή και χωρίς εμπόδια, ώστε να επιτρέπουν και ασφαλή διαφυγή του πληθυσμού.

3. Συγκοινωνιακό σχεδιασμό και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών.

4. Την απομάκρυνση από τις κατοικημένες περιοχές των χρήσεων που μπορούν να δημιουργήσουν πρόσθετες αλυσιδωτές καταστροφές, όπως πυρκαγιές, εκρήξεις, έκλυση επικίνδυνων χημικών.

5. Τη λήψη ειδικών μέτρων ασφαλείας των δικτύων όπως φυσικού αερίου, που διέρχονται από τον οικιστικό ιστό.

6. Ουσιαστική κρατική στήριξη και γενναία χρηματοδότηση - από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, τα παρακρατηθέντα έσοδα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους πόρους της Ευρωπαϊκής Ενωσης - για την αντισεισμική προστασία και την ενίσχυση των Δημόσιων Φορέων που είναι αρμόδιοι.

Για να έχει αποτελέσματα αυτή η διαδικασία απαιτείται πρώτα απ' όλα ένας ισχυρός αποτελεσματικός και αποκλειστικά Δημόσιος τομέας, στον οποίο θα υπάγονται οι αρμόδιοι φορείς.

7. ΟΧΙ στην ιδιωτική ασφάλιση των κτιρίων (σεισμόσημο) και σε κάθε μορφή σύμπραξης του Δημοσίου με το μεγάλο κεφάλαιο, διότι δημιουργείται ένα ακόμα πεδίο κερδοσκοπίας. ΟΧΙ σε πρόσθετα τέλη και φόρους στους εργαζόμενους, με πρόσχημα την αντισεισμική προστασία.

8. Συνεχείς, ουσιαστικοί και αποτελεσματικοί έλεγχοι των κτιρίων, με προτεραιότητα σε Παιδικούς Σταθμούς, Σχολεία, Νοσοκομεία και ιδρύματα Πρόνοιας, Δημόσια και Δημοτικά κτίρια, μεγάλους εργασιακούς χώρους και χώρους συνάθροισης και διασκέδασης κόσμου και νεολαίας.

9. Τακτική και ουσιαστική ενημέρωση και προετοιμασία του κόσμου για την αντιμετώπιση ενός σεισμού. Προγράμματα Αντισεισμικής «αγωγής». Ιδιαίτερο βάρος να δοθεί στα σχολεία και στους μικρούς μαθητές.

10. Συγκρότηση και υλοποίηση συγκεκριμένων σχεδίων άμεσης αντίδρασης, γρήγορης εκκένωσης και διαφυγής σε περίπτωση σεισμού.

11. Συγκοινωνιακός και κυκλοφοριακός σχεδιασμός και ρυθμίσεις για αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών. Ειδικό σχέδιο για την πρόσβαση από και προς τα νοσοκομεία και τους άλλους φορείς άμεσης επέμβασης (ΕΚΑΒ, ΕΜΑΚ, Πυροσβεστική κλπ.).

12. Βραχυπρόθεσμος και μεσοπρόθεσμος σχεδιασμός και ασκήσεις προετοιμασίας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των επιπτώσεων ενός σεισμού.

13. Αμεση και ουσιαστική στήριξη και αποκατάσταση των σεισμοπλήκτων. Πρώτες βοήθειες και προμήθειες, άμεση οργάνωση καταυλισμών. Αμεση καταβολή ουσιαστικών αποζημιώσεων. Πρόγραμμα γρήγορων ελέγχων των κτιρίων και αποκατάσταση των βλαβών. Προγράμματα λαϊκής στέγης.

14. Προστασία και αναβάθμιση των ελεύθερων ανοικτών χώρων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και ως χώροι καταφυγής σε περίπτωση σεισμού (πάρκα, πλατείες, αυλές σχολείων, ανοικτοί αθλητικοί χώροι). Απόκτηση και νέων ελεύθερων χώρων από το Δημόσιο. Προσβάσεις και οδοί διαφυγής του πληθυσμού σε περίπτωση σεισμού. Τακτική συντήρηση των δικτύων.

15. Μέτρα ελέγχου και αποτελεσματική αντιμετώπιση κατασκευαστικών ή άλλων επικίνδυνων αυθαιρεσιών όπως διαφημιστικές πινακίδες, κεραίες, προσθήκες αιθουσών ή γκρέμισμα μεσοτοιχιών. Πεζοδρόμια ασφαλή, επαρκή, χωρίς κάγκελα και μπάρες που αποτελούν εμπόδια σε περίπτωση διαφυγής.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org