Κυριακή 25 Νοέμβρη 2007
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΕΝΘΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: "7 ΜΕΡΕΣ ΜΑΖΙ"
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΣΚΑΚΙ
Η ασφάλεια του Ρουά

(Β΄ μέρος)

Συνεχίζουμε την παρουσίαση του πίνακα «Εκτίμηση θέσης» του Ηλία Κουρκουνάκη, με την κατάστρωση σχεδίου και γενικά με το είδος των πλεονεκτημάτων που καθορίζει την ταχύτητα και το είδος της εξέλιξης ενός σχεδίου.

Στην περίπτωση κερδισμένης θέσης, απαραίτητη προϋπόθεση για τη μετατροπή ή τη μεγέθυνση ορισμένων πλεονεκτημάτων, είναι η άμεση επίθεση. Κριτήρια γι' αυτή την επίθεση είναι: α) Υπεροχή στο κέντρο (ή τουλάχιστον σταθερότητα), β) Υπεροπλία δυνάμεων στο μέτωπο της επίθεσης, γ) Συγκεκριμένες αδυναμίες (επιλέγουμε τη μεγαλύτερη).

Στην περίπτωση μεγάλης υπεροχής, χρειάζεται προετοιμασία για επίθεση και μετατροπή προσωρινών πλεονεκτημάτων σε μόνιμα. Στη λίγο καλύτερη θέση, διεκδικούμε νέα μικρά πλεονεκτήματα, καθώς επίσης και τη μετατροπή τους από προσωρινά σε μόνιμα. Στην ισορροπημένη θέση, πάλι διεκδικούμε μικρά πλεονεκτήματα, ενώ στη θέση με ελαφρά μειονεκτήματα, χρειάζεται προσπάθεια για τη δημιουργία αντιπλεονεκτήματος και εξάλειψη αδυναμιών.

Τέλος, στην πολύ χειρότερη θέση, είναι απαραίτητη η σθεναρή άμυνα με παράλληλη αντεπίθεση (π.χ. αντιμετώπιση άμεσων απειλών, προφύλαξη κ.ά.), ενώ στην χαμένη θέση χρειάζεται ψυχραιμία, έλεγχος του χρονόμετρου και προβολή μεγίστης πρακτικής αντίστασης.

Στο διάγραμμα αυτού του κειμένου ο λευκός Ρουά θα αντιμετωπίσει πρόβλημα διαφυγής, παρά τη φαινομενικά αμυντική του διάταξη. Επίσης, ο λευκός ελπίζει στην αλλαγή βασιλισσών, αλλά τα μαύρα είχαν διαφορετική γνώμη. Τι πρέπει να παίξουν εδώ τα μαύρα;

* Στο διάγραμμα του α΄ μέρους της Κυριακής 18.11.07, παρά τη φαινομενικά περίπλοκη θέση, τα λευκά εκμεταλλεύθηκαν τη σαφώς περισσότερο στρατηγική τους θέση και νίκησαν με 1. Βθ7 +! Ρθ7 2. Πθ3 + Ρη3 ή η8 3. Ιε7 + 1-0.


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org