Σάββατο 20 Γενάρη 2007
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Πρόστιμο αν φύγεις από τη δουλιά!

Πρόστιμο καλείται να πληρώσει ο εργαζόμενος στην εταιρεία «ICTS Hellas, Διεθνείς σύμβουλοι σε θέματα ασφαλείας μονοπρόσωπη εταιρεία περιορισμένης ευθύνης - ιδιωτική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ασφαλείας», αν αποφασίσει να φύγει από τη δουλιά του, όπως αξιώνει η εργοδοσία! Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται, «σε περίπτωση διακοπής της εργασίας χωρίς ειδοποίηση ή σε περίπτωση αποχώρησης εντός της νόμιμης προθεσμίας προμήνυσης, συμφωνείται ποινική ρήτρα ίση με τις αποδοχές ενός μήνα, οι οποίες και θα συμψηφίζονται με τις οφειλόμενες αμοιβές και θα αφαιρούνται από τον καταβλητέο μισθό, ενώ η εταιρεία θα διατηρεί το δικαίωμα της αποζημίωσης για κάθε περαιτέρω ζημιά που θα έχει τυχόν υποστεί από τη διακοπή της εργασίας χωρίς προμήνυση»! Το άρθρο αυτό απορρίφθηκε από την αρμόδια επιτροπή του υπουργείου Απασχόλησης.

Στα «απαγορευμένα» μπαίνει και το δικαίωμα στην απεργία και στο συνδικαλισμό όπως και η πολιτική δράση, καθώς στο άρθρο 13 παράγραφος 7, η εταιρεία δηλώνει ότι «θα εκτιμά και θα διακρίνει και ανταμείβει (οικονομικά ή/και ηθικά) τους εργαζόμενους που δεν απουσιάζουν από την εργασία τους», ενώ στο άρθρο 18 τους καλεί «να μην αναρτούν ή τοιχοκολλούν στις εγκαταστάσεις της εταιρείας αφίσες, πλακάτ, πανό ή άλλες παραστάσεις με οποιοδήποτε περιεχόμενο και οποιαδήποτε αφορμή! Στο ίδιο άρθρο αναφέρεται ότι δεν επιτρέπεται «καμία πολιτική ή θρησκευτική δραστηριότητα».

Η εταιρεία θεωρεί τους εργαζόμενους και εν δυνάμει κλέφτες καθώς όπως αναφέρει «η διεύθυνση της εταιρείας μπορεί να επιβάλλει ατομική έρευνα και έρευνα του Ι.Χ. αυτοκινήτου (ή άλλου μέσου μεταφοράς του εργαζόμενου) και των αποσκευών του εργαζόμενου όταν βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ή πελατών της προς το σκοπό της παροχής υπηρεσίας».

Η μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη του εργαζόμενου θα εξαρτάται από το πόσο σκληρά θα δουλεύει, δε θα μιλάει, δε θα διεκδικεί και θα σκύβει το κεφάλι. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι η «εταιρεία θα ελέγχει την απόδοση των εργαζομένων σε συνεχή βάση. Επιπλέον, δύο φορές το χρόνο θα γίνεται και γραπτή αξιολόγηση των εργαζομένων σύμφωνα με τις διαδικασίες της εταιρείας, τα αποτελέσματα της οποίας θα γνωστοποιούνται στον κάθε εργαζόμενο προσωπικά. Το αποτέλεσμα της αξιολογήσεως λαμβάνεται υπ' όψη στη μισθολογική και υπηρεσιακή εξέλιξη του εργαζόμενου».


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»
Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org