Κυριακή 6 Αυγούστου 2000
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΕΝΘΕΤΗ ΕΚΔΟΣΗ: "7 ΜΕΡΕΣ ΜΑΖΙ"
ΠΟΙΚΙΛΗΣ ΥΛΗΣ - ΣΚΑΚΙ
Η ΓΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ

Ο σκοπός των συνδυασμών. Οι συνδυασμοί γίνονται για να επιτευχθεί ένας ορισμένος σκοπός. Ο παίκτης που κάνει τον συνδυασμό, βλέπει αυτό το σκοπό πριν γίνει ο συνδυασμός και όλες οι προσπάθειές του στρέφονται προς την επιτυχημένη πραγματοποίηση αυτού του σκοπού. Υπάρχουν συνδυασμοί που κρίνουν αμέσως την έκβαση της παρτίδας και συνδυασμοί που αποτελούν απλά μια φάση στη διεξαγωγή της παρτίδας. Θα επανέλθουμε στις ασκήσεις μας. Παίζουν τα λευκά και κάνουν ματ σε (2) δύο κινήσεις.

  • Νίκη έκπληξη του νεαρού Μιχαηλίδη επί του ισχυρού Γεωργιανού Μαναγκάτζε από το «Ικαρος 2000» και δύο παρτίδες από το Δ.Τ. του Σεράγιεβο (Μάης 2000).
Μιχαηλίδης (2126)
Μαναγκάτζε (2456)

Αγιος Κήρυκος 2000

1.ε4 γ5 2. Ιζ3 Ιγ6 3.γ3 Ιζ6 4.ε5 Ιδ5 5.δ4 γ:δ4 6.γ:δ4 ε6 7.Ιγ3 Ι:γ3 8.β:γ3 δ6 9.ε:δ6 Α:δ6 10.Αδ3 θ6 11.0-0 0-0 12.Βε2 Ιε7 13.θ4 Αδ7 14.Ιε5 Α:ε5 15.Β:ε5 Ιδ5 16.Βη3 Βζ6 17.γ4 Ιε7 18.Αζ4 Ιη6 19.Α:η6 ζ:η6 20.Αε5 Βζ5 21.Πζδ1 Παγ8 22.Παβ1 Αγ6 23.Πβ3 Βγ2 24.Πδδ3 Αε4 25.Πδγ3 Β:α2 26.ζ3 Αζ5 27.Π:β7 Πζ7 28.Πγβ3 Πγζ8 29.Α:η7 Βα6 30.Π:ζ7 Π:ζ7 31.Α:θ6 Βα1+ 32.Ρθ2 Β:δ4 33.Αε3 Β:γ4 34.Πβ8+ Ρθ7 35.Βη5 Βγ7+ 36.Αζ4 Β:β8 37.Α:β8 α5 38.Αε5 α4 39.Βδ8 και (1-0).

Κασπάροβ (2851)
Σοκόλοβ (2637)

1.ε4 ε5 2.Ιζ3 Ιζ6 3.Ι:ε5 δ6 4.Ιζ3 Ι:ε4 5.δ4 δ5 6.Αδ3 Αε7 7.Ο-Ο Ιγ6 8.γ4 Ιβ4 9.Αε2 0-0 10.Ιγ3 Αζ5 11.α3 Ι:γ3 12.β:γ3 Ιγ6 13.Πε1 Αζ6 14.Αζ4 Ιε7 15.Ββ3 β6 16.γ:δ5 Ι:δ5 17.Αε5 Αη4 18.Παδ1 Αε7 19.θ3 Αθ5 20.η4 Αη6 21.Αη3 Ιζ6 22.Ιε5 Ιε4 23.Αζ3 Ι:η3 24.Ιγ6 Βδ6 25.Ι:ε7+Ρθ8 26.Α:α8 1-0.

Μπακρό (Γαλ. 2594)
Ανταμς (Αγγλ. 2715)

1.δ4 Ιζ6 2.γ4 ε6 3.Ιγ3 Αβ4 4.Ιζ3 β6 5.Αη5 Αβ7 6.ε3 θ6 7.Αθ4 Α:γ3+ 8.β:γ3 δ6 9.Ιδ2 η5 10.Αη3 Ιγ6 11.θ4 Πη8 12.θ:η5 θ:η5 13.Πθ6 Βε7 14.Βζ3 Πη6 15.Π:η6 ζ:η6 16.Αδ3 0-0-0 17.Βε2 Πθ8 18.Ο-Ο-Ο Πθ6 19.ζ3 Ρβ8 20.Αζ2 ε5 21.η4 δ5 22.Ρβ2 Πθ2 23.Βζ1 δ:γ4 24.Α:η6 Ιδ5 25.Αη1 ε:δ4 26.ε:δ4 Πε2 0-1.

Διάγραμμα Νο 215

Διάγραμμα Νο 216

Στα προηγούμενα:

Στο Νο 213 παίζουμε 1.Ιδ7!Ρα5 2.Ββ6+ ματ! Αν 1... Ια ~ 2.Βxγ5 ματ! Τέλος, αν 1...Ργ4 2.ΠxIα4X. Στο Νο 214, σωστό είναι το 1.Πβ1 Ρα6 2.Βγ6Χ. Αν 1... ε5 2.Βη6+ματ!


Κορυφή σελίδας

Διαβάστε στο «Ρ»

Ο καιρός
Weather data from openweathermap.org